7.20. Η εντολή “αντιστροφή σειράς στρώσης”

Αυτή η εντολή είναι αυτονόητη.

7.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Από το μενού εικόνας μέσα από: στρώσειςστοίβααντιστροφή σειράς στρώσεων.