Ευρετήριο

Σύμβολα

.gif, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
.jpeg, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
.jpg, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
.png, Γλωσσάρι
.psd, Γλωσσάρι
.xcf, Γλωσσάρι
.xcf.gz, Γλωσσάρι
3Δ μετασχηματισμός, 3Δ μετασχηματισμός
8-bit, 16-bit, 32-bit, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Άλφα, Κατώφλι άλφα, Γλωσσάρι
Άλφα κανάλι, Ιδιότητες στρώσης
Άμβλυνση, Γλωσσάρι
Άνεμος, Άνεμος
Άνοιγμα, Άνοιγμα αρχείου…
Άνοιγμα πρόσφατων, Άνοιγμα πρόσφατων
Άνοιγμα τοποθεσίας, Άνοιγμα τοποθεσίας…
Άνοιγμα ως στρώσεις, Άνοιγμα ως στρώσεις…
Έκθεση, Έκθεση
Ένταση, Ένταση
Έντονη μίξη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Έξοδος από το GIMP, Έξοδος
Έξυπνη περικοπή, Έξυπνη περικοπή
Ήπια λάμψη, Ήπια λάμψη
Ήπια λάμψη (παλιό), Ήπια λάμψη (παλιό)
Ήπιο φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Legacy Layer Modes
Όξυνση (Μάσκα απόξυνσης), Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)
Όριο, Όριο
Όριο στρώσης
Εμφάνιση/μάσκα ορίων στρώσης, Εμφάνιση ορίου στρώσης
Ύφανση, Ύφανση
Αγκίστρωση στρώσης, Αγκίστρωση στρώσης
Αδιαφάνεια
Διάλογος στρώσεων, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Πινέλο, Επιλογές εργαλείου
Αερογράφος, Αερογράφος
Ακρίβεια, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Ακύρωση αναίρεσης, Ακύρωση αναίρεσης
Ανάγλυφο (παλιό), Ανάγλυφο (παλιό)
Ανάλυση, Βασικές έννοιες
Εκτύπωση, Μέγεθος εκτύπωσης
Ρύθμιση όταν δημιουργείται, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Ανάλυση χρωματικού χώρου, Ανάλυση χρωματικού χώρου
Ανάμειξη, Ανάμειξη
Ανάμιξη κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Ανίχνευση κλαστικού, Ανίχνευση κλαστικού
Ανίχνευση κλαστικού (παλιό), Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)
Αναίρεση, Αναίρεση, Αναίρεση
Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός, Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός
Αναλαμπή διαβάθμισης, Αναλαμπή διαβάθμισης
Αναλαμπή φακού, Αναλαμπή φακού
Αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή
Αναστροφή, Αναστροφή, Αναστροφή οριζόντια, αναστροφή κατακόρυφα
Ανασύνθεση, Ανασύνθεση
Αναφερόμενη-εμφάνιση, Γλωσσάρι
Αναφερόμενη-σκηνή, Γλωσσάρι
Αντίθεση, Αντίθεση, Επέκταση αντίθεσης
Ανταλλαγή χρώματος, Ανταλλαγή χρώματος
Αντιγραφή θέσης εικόνας, Αντιγραφή θέσης εικόνας
Αντιγραφή ορατών, Αντιγραφή ορατών
Αντιγραφή ορατών (στρώσεις), Αντιγραφή ορατών
Αντιστάθμιση, Αντιστάθμιση
Αντιστροφή τιμής, Αντιστροφή τιμής
Αντιστροφή χρωμάτων, Αντιστροφή
Απάλυνση ακμών (Επιλογές), Επιλογές
Απεικόνιση τόνου
Fattal κ.α. 2002, Fattal κ.α. 2002
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Ένταση, Ένταση
Ματόμυαλο (Retinex), Ματόμυαλο (Retinex)
Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης, Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης
Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση, Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)
Αποθήκευση, Αποθήκευση αρχείου
Αποθήκευση αντιγράφου, Αποθήκευση αντιγράφου…
Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο, Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
Αποθήκευση ως, Αποθήκευση ως…
Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων, Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
Αποκηλίδωση, Αποκηλίδωση
Αποκλεισμός, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής
Αποκοπή, Αποκοπή
Αποκορεσμός, Αποκορεσμός
Χρώμα σε γκρίζο, Χρώμα σε γκρίζο
Αποράβδωση, Αποράβδωση
Αποσπώμενα μενού, Αποσπώμενα μενού
Αποσπώμενες γραμμές, Αποσπώμενα μενού
Αποστολή με μήνυμα, Αποστολή με μήνυμα
Αποσύνθεση, Αποσύνθεση
Αποσύνθεση-κυματιδίου, Αποσύνθεση κυματιδίου
Αποτύπωση, Αποτύπωση
Απόδοση χρωματικής κατατομής, Απόδοση χρωματικής κατατομής
Απόπλεξη, Απόπλεξη
Απόρριψη χρωματικής κατατομής, Απόρριψη χρωματικής κατατομής
Απόσπασμα RGB, Απόσπασμα RGB
Απόχρωση HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Απόχρωση LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Απόχρωση-Κορεσμός, Απόχρωση-Κορεσμός
Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma), Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)
Αρθρώματα, Αρθρώματα
Αρπακτικό, Αρπακτικό
Αρχεία, Αρχεία
Άνοιγμα, Άνοιγμα αρχείων
Αρχείο
Νέα εικόνα, Δημιουργία νέων αρχείων
Αρχική οθόνη, Προσαρμογή αρχικής οθόνης
Ασαφές περίγραμμα, Ασαφές περίγραμμα
Ασαφής επιλογή, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Αυξανόμενος, Γλωσσάρι
Αφίσα, Αφίσα
Αφαίρεση, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Αφαίρεση καναλιού άλφα, Προσθήκη Καναλιού άλφα
Αφαίρεση κόκκινου ματιού, Αφαίρεση κόκκινου ματιού
Αφαίρεση οπών, Αφαίρεση οπών
Βαν Γκογκ (LIC), Βαν Γκογκ (LIC)
Βασική εγκατάσταση, Κύρια παράθυρα
Βελτιστοποίηση χρώματος, Βελτιστοποίηση χρώματος
Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό), Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό)
Βινιέτα, Βινιέτα
Βοήθεια, Σύστημα βοήθειας, Βοήθεια
Search and Run a Command, Search and Run a Command
Βοήθεια συνάφειας, Βοήθεια συνάφειας
Επισκόπηση, Περί
Η συμβουλή της ημέρας, Η συμβουλή της ημέρας
Μενού, Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»
Στο διαδίκτυο, Το GIMP στο διαδίκτυο
Γάμα, Στάθμες, Γλωσσάρι
Γάμμα, Γάμμα
Γέμισμα διαδρομής, Γέμισμα διαδρομής
Γέμισμα με μοτίβο, Γέμισμα με μοτίβο
Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου, Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου, Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
Γέμισμα περιγράμματος επιλογής, Γέμισμα περιγράμματος επιλογής
Γεωμετρικά σχήματα, Γεωμετρικά σχήματα
Γλωσσάρι, Γλωσσάρι
Γλώσσες, Γλώσσα, Διεπαφή
Γράφημα GEGL, Γράφημα GEGL
Γραμμές κύλισης
Εμφάνιση/μάσκα γραμμών κύλισης, Εμφάνιση γραμμών κύλισης
Γραμμή
Σχεδίαση ευθείας γραμμής, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Γραμμή καινοφανούς, Γραμμή καινοφανούς
Γραμμή κατάστασης
Εμφάνιση/απόκρυψη γραμμής κατάστασης, Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
Παράθυρο εικόνας, Παράθυρο εικόνας
Προτιμήσεις, Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
Γραμμή μενού
Εμφάνιση/μάσκα γραμμής μενού, Εμφάνιση γραμμής μενού
Γραμμή τίτλου
Προτιμήσεις, Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
Γραμματοσειρές
Διάλογος, Διάλογος γραμματοσειρών
Προβλήματα, Προβλήματα γραμματοσειρών
Προσθήκη, Προσθήκη γραμματοσειρών
Γραμμικό κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Γραμμικό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Δαίδαλος, Δαίδαλος
Δείκτης, Διάλογος δείκτη
Δημιουργία πρότυπου, Δημιουργία πρότυπου…
Διάβρωση, Διάβρωση
Διάδοση τιμής, Διάδοση τιμής
Διάκενο γραμμής, Επιλογές
Διάκοσμος, Εισαγωγή
Διάλογοι
MyPaint Brushes, MyPaint Brushes Dialog
Γραμματοσειρές, Διάλογος γραμματοσειρών
Δείκτης, Διάλογος δείκτη
Διάλογος διαβαθμίσεων, Διάλογος διαβαθμίσεων
Εικόνες, Διάλογος εικόνων
Εισαγωγή, Εισαγωγή διαλόγου
Επιλογέας χρώματος, Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
Ιστορικό αναιρέσεων, Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
Ιστορικό εγγράφου, Διάλογος ιστορικού εγγράφου
Ιστόγραμμα, Διάλογος ιστογράμματος
Κανάλια, Διάλογος καναλιών
Κατάσταση συσκευής, Διάλογος κατάστασης συσκευής
Μνήμες, Διάλογος μνημών
Μονοπάτια, Διάλογος μονοπατιών
Μοτίβα, Διάλογος μοτίβων
Παλέτες, Διάλογος παλετών
Πινέλα, Διάλογος πινέλων
Προσάρτηση, Διάλογοι και προσάρτηση
Προτιμήσεις, Διάλογος προτιμήσεων
Διαχείριση παραθύρου, Διαχείριση παραθύρου
Διαχείριση χρώματος, Διαχείριση χρώματος
Διεπαφή, Διεπαφή
Εμφάνιση, Εμφάνιση
Επιλογές εργαλείου, Επιλογές εργαλείου
Εργαλειοθήκη, Εργαλειοθήκη
Παράθυρα εικόνας, Παράθυρα εικόνας, Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
Σύστημα βοήθειας, Σύστημα βοήθειας
Τίτλος και γραμμή κατάστασης, Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
Φάκελοι, Φάκελοι
Φάκελοι δεδομένων, Φάκελοι δεδομένων
Πρότυπα, Διάλογος προτύπων
Στρώσεις, Διάλογος στρώσεων
Χρωματολόγιο, Ο διάλογος χρωματολογίου
Διάλογος
Σημεία δειγματοληψίας, Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
Συμμετρική βαφή, Διάλογος συμμετρικής βαφής
Διάλυση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Legacy Layer Modes
Διάμεση θόλωση, Διάμεση θόλωση
Διέλευση, Ομάδες στρώσεων
Διαίρεση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Διαβάθμιση, Διαβάθμιση, Όριο
Από παλέτα, The «Palettes» context menu
Διάλογος, Διάλογος διαβαθμίσεων
Επεξεργαστής, Ο επεξεργαστής διαβαθμίσεων
Επισκόπηση, Διαβαθμίσεις
Εργαλείο, Διαβάθμιση
Νέα διαβάθμιση, Χρήση παραδείγματος για τον επεξεργαστή διαβάθμισης
Περιοχή δείκτη εργαλειοθήκης, Περιοχή δείκτη εργαλείων
Διαβάθμιση εικόνας, Διαβάθμιση εικόνας
Διαγώνιοι γείτονες, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Διαδικασία
Περιηγητής, Ο περιηγητής διαδικασίας
Διασπορά, Διασπορά
Διαφάνεια, Διαφάνεια
Αδιαφάνεια πινέλου, Επιλογές εργαλείου
Αδιαφάνεια στρώσης, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Αναπαράσταση, Εμφάνιση
Διατήρηση διαφάνειας στρώσης, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Διαφάνεια στρώσης παρασκηνίου, Ιδιότητες στρώσης
Εξαγωγή εικόνων με διαφάνεια, Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια
Εργαλείο σβήστρας, Σβήστρα
Κανάλι άλφα, Γλωσσάρι
Κλείδωμα καναλιού άλφα, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Διαφορά, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Διαφορά Γκάους, Διαφορά Γκάους
Διαφορά συννεφών, Διαφορά συννεφών
Διαφορικός, Όριο
Διαχείριση αρθρωμάτων, Αρθρώματα
Διαχείριση χρώματος, Εμφάνιση διακρίβωσης και προφίλ, Διαχείριση χρώματος, Επιλογές, Διαχείριση χρώματος, Γλωσσάρι
Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο, Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
Απόδοση χρωματικής κατατομής, Απόδοση χρωματικής κατατομής
Απόρριψη χρωματικής κατατομής, Απόρριψη χρωματικής κατατομής
Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος
Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ), Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
Υπομενού, Διαχείριση χρώματος
Διεπαφή
Προτιμήσεις, Διεπαφή
Διπλασιασμός, Διπλασιασμός
Διπλασιασμός στρώσης, Διπλασιασμός στρώσης
Δρομείς ποντικιού, Επιλογές
Δυναμικές, Δυναμικές
Menu, Dynamics Context Menu
Εγκατάσταση, Configuration Folders
Εικονίδιο αλυσίδας, Ιδιότητες στρώσης
Εικονοστοιχεία νερού, Εικονοστοιχεία νερού
Εικονοστοιχείο, Γλωσσάρι
Εικονοστοιχείωση, Εικονοστοιχείωση
Εικόνα, Διάλογος εικόνων
Aκρίβεια, Aκρίβεια
Άνοιγμα, Άνοιγμα αρχείου…
Άνοιγμα πρόσφατων, Άνοιγμα πρόσφατων
Άνοιγμα τοποθεσίας, Άνοιγμα τοποθεσίας…
Ως στρώσεις, Άνοιγμα ως στρώσεις…
Αλλαγή μεγέθους μετά από εστίαση ή κλιμάκωση, Επιλογές
Ανάλυση
Ρύθμιση όταν δημιουργείται, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Αναστροφή, Αναστροφή εικόνας
Αποθήκευση εικόνας
Αποθήκευση, Αποθήκευση αρχείου
Αποθήκευση αντιγράφου, Αποθήκευση αντιγράφου…
Αποθήκευση ως, Αποθήκευση ως…
Αποκοπή εικόνας σύμφωνα με τους οδηγούς, Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
Διαχείριση χρώματος
Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο, Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
Απόδοση χρωματικής κατατομής, Απόδοση χρωματικής κατατομής
Απόρριψη χρωματικής κατατομής, Απόρριψη χρωματικής κατατομής
Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος
Μενού, Διαχείριση χρώματος
Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ), Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
Εξαγωγή ως, Εξαγωγή ως…
Επαναφόρτωση της εικόνας, Επαναφορά
Επικόλληση ως, Επικόλληση ως νέας εικόνας
Κείμενο, Κείμενο
Κλίμακα, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη
Κλείσιμο εικόνας, Κλείσιμο
Λήψη μιας εικόνας, Δημιουργία
Μέγεθος εικόνας
Όταν δημιουργείτε, Βασικές επιλογές
Μέγεθος εκτύπωσης, Μέγεθος εκτύπωσης
Μέγεθος καμβά, Μέγεθος καμβά
Μεταδεδομένα, Μεταδεδομένα
Μετασχηματισμός, Μετασχηματισμός
Μετατροπή
Σε κατάσταση RGB, Κατάσταση RGB
Σε κατάσταση από ευρετήριο, Κατάσταση από ευρετήριο
Στην κλίμακα του γκρι, Κατάσταση γκρι κλίμακας
Μικρογραφία ενεργής εικόνας, Επιλογές
Μονοπάτια, Μονοπάτια
Νέο, Νέο…
Οδηγοί, Οδηγοί
Περικοπή
Εργαλείο, Περικοπή
Στην επιλογή, Περικοπή εικόνας
Στο περιεχόμενο, Περικοπή εικόνας
Σύμφωνα με το χρώμα, Έξυπνη περικοπή
Περιστροφή, Περιστροφή εικόνας
Πλέγμα και οδηγοί, Πλέγματα και οδηγοί
Προτιμήσεις
Προεπιλεγμένη εικόνα, Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
Σχόλιο, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Χρωματικές καταστάσεις
Μενού, Κατάσταση
αλλαγή κατάστασης, Αλλαγή κατάστασης
αποθήκευση, Συμπίεση εικόνων
κλιμάκωση, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση
περικοπή, Περικοπή εικόνας
πληροφορίες, Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας
Εικόνες
Τύποι, Τύποι εικόνας
Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας, Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
Εκτέλεση του GIMP, Εκτέλεση του GIMP
Εκτύπωση
Εκτύπωση των φωτογραφιών σας, Εκτύπωση των φωτογραφιών σας
Εντολή εκτύπωσης, Εκτύπωση
Μέγεθος και ανάλυση, Μέγεθος εκτύπωσης
Εκτύπωση εφημερίδας, Εκτύπωση εφημερίδας
Ελαιοποίηση, Ελαιοποίηση
Ελαιοποίηση (παλιό), Ελαιοποίηση (παλιό)
Ελεγκτές εισόδου, Ελεγκτές εισόδου
Εμφάνιση
Κουκκίδα για κουκκίδα, Κουκκίδα για κουκκίδα
Πλήρης οθόνη, Πλήρης οθόνη
Προτιμήσεις, Εμφάνιση
Εμφάνιση γραμμής κατάστασης, Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
Εμφάνιση γραμμής μενού, Εμφάνιση γραμμής μενού
Εμφάνιση γραμμών κύλισης, Εμφάνιση γραμμών κύλισης
Εμφάνιση μάσκας στρώσης (εντολή), Προβολή μάσκας στρώσης
Εμφάνιση οδηγών, Εμφάνιση οδηγών
Εμφάνιση ορίου στρώσης, Εμφάνιση ορίου στρώσης
Εμφάνιση πλέγματος, Εμφάνιση πλέγματος
Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων, Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων
Εμφάνιση χαράκων, Εμφάνιση χαράκων
Εμφάνιση όλων, Εμφάνιση όλων
Εναλλαγή χρωμάτων, Εναλλαγή χρωμάτων
Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος
Ενοποιημένος μετασχηματισμός, Ενοποιημένος μετασχηματισμός
Εντοπισμός ορίων, Εισαγωγή
Εξαγωγή, Export… and Overwrite…
Εξαγωγή αρχείου, Εξαγωγή αρχείου
Εξαγωγή εικόνας ως GIF, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
Εξαγωγή εικόνας ως JPEG, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
Εξαγωγή εικόνας ως MNG, Εξαγωγή εικόνας ως MNG
Εξαγωγή εικόνας ως PNG, Εξαγωγή εικόνας ως PNG
Εξαγωγή εικόνας ως TIFF, Εξαγωγή εικόνας ως TIFF
Εξαγωγή εικόνων, Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
Εξαγωγή ιστογράμματος, Εξαγωγή ιστογράμματος
Εξαγωγή κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Εξαγωγή συστατικού, Εξαγωγή συστατικού
Εξαγωγή ως, Εξαγωγή ως…
Εξομάλυνση, Εξομάλυνση
Διατήρηση εξομάλυνσης, Ημιισοπέδωση
Εξήγηση, Γλωσσάρι
Επέκταση, Επέκταση
Επέκταση αντίθεσης, Επέκταση αντίθεσης
Επανάληψη τελευταίου, Επανάληψη τελευταίου
Επαναδιάταξη χρωματολογίου, Επαναδιάταξη χρωματολογίου
Επαναφορά (εντολή), Επαναφορά
Επαναφορά όλων, Επαναφορά όλων των φίλτρων
Επανεμφάνιση τελευταίου, Επανεμφάνιση τελευταίου
Επεξεργασία μάσκας στρώσης, Επεξεργασία μάσκας στρώσης
Επεξεργασία μονάδων, Μονάδες
Επεξεργασία προτύπου, Επεξεργασία προτύπου
Επεξεργαστής, Επεξεργασία επιλογής
Επικάλυψη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Legacy Layer Modes
Επικόλληση, Επικόλληση
Επικόλληση επί τόπου, Επικόλληση επί τόπου
Επικόλληση στην επιλογή, Επικόλληση στην επιλογή
Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου, Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου
Επικόλληση ως νέα στρώση επί τόπου, Επικόλληση ως νέα στρώση επί τόπου
Επικόλληση ως νέας στρώσης, Επικόλληση ως νέας στρώσης
Επικόλληση ως νέο μοτίβο, Επικόλληση ως νέο μοτίβο
Επικόλληση ως νέου πινέλου, Επικόλληση ως νέου πινέλου
Επιλεκτική θόλωση Gauss, Επιλεκτική θόλωση Gauss
Επιλογέας χρώματος, Επιλογέας χρώματος, Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
Επιλογέας χρώματος παλέτας, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Επιλογέας χρώματος τριγώνου, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Επιλογέας χρώματος υδατοχρώματος, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Επιλογές
Ιδέες, Η επιλογή
Κοινά χαρακτηριστικά, Κοινά χαρακτηριστικά
Χρήση, Δημιουργία και χρήση επιλογών
Επιλογές δυναμικών, Επιλογές δυναμικών
Επιλογή, Επιλογή
Άμβλυνση ακμών επιλογής, Άμβλυνση
Όριο επιλογής
Εμφάνιση/μάσκα ορίου επιλογής, Προβολή επιλογής
Αιωρούμενη επιλογή (εντολή), Αιώρηση
Αλλαγή σχήματος, Επιλογές εργαλείου
Αντιγραφή, Αντιγραφή
Αντιστροφή επιλογής, Αντιστροφή
Αποθήκευση επιλογής σε κανάλι, Αποθήκευση σε κανάλι
Ασαφής επιλογή, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Αφαίρεση άμβλυνσης της επιλογής περιγράμματος, Όξυνση
Αφαίρεση αδιαφανών εικονοστοιχείων, Αφαίρεση από την επιλογή
Αφαίρεση οπών, Αφαίρεση οπών
Γέμισμα
Γέμισμα με μοτίβο, Γέμισμα με μοτίβο
Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου, Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου, Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
Δημιουργία επιλογής από μονοπάτι, Από μονοπάτι
Δημιουργία περιγράμματος επιλογής, Περίγραμμα
Διαγραφή επιλογών, Καμία
Ελεύθερη επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Ελλειψοειδής επιλογή, Ελλειψοειδής επιλογή
Εναλλαγή γρήγορης μάσκας, Εναλλαγή γρήγορης μάσκας
Επέκταση, Επέκταση
Επεξεργαστής, Επεξεργασία επιλογής
Επικόλληση, Επικόλληση, Επικόλληση ως νέας στρώσης, Επικόλληση ως νέα στρώση επί τόπου, Επικόλληση ως νέας εικόνας, Επικόλληση ως νέου πινέλου, Επικόλληση ως νέο μοτίβο
Επικόλληση επί τόπου, Επικόλληση επί τόπου
Επικόλληση στην επιλογή, Επικόλληση στην επιλογή
Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου, Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου
Επιλογές αιώρησης, Γλωσσάρι
Επιλογή κατά χρώμα, Επιλογή κατά χρώμα, Κατά χρώμα
Επιλογή ορθογωνίου, Επιλογή ορθογωνίου
Επιλογή προσκηνίου, Επιλογή προσκηνίου
Επιλογή σε μονοπάτι
Προχωρημένες επιλογές, Ο διάλογος «Επιλογή σε προχωρημένες ρυθμίσεις μονοπατιού»
Επιλογή όλων, Επιλογή όλων
Καθαρισμός περιεχομένου επιλογής, Καθαρισμός
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Λειτουργίες, Επιλογές
Μάσκα επιλογής, Μάσκες επιλογής
Μετακίνηση επιλογής, Μετακίνηση επιλογής
Μετατροπή επιλογής σε μονοπάτι, Σε μονοπάτι
Παραμόρφωση, Παραμόρφωση
Περιεχόμενο επιλογής αποκοπής, Αποκοπή
Πολυγωνική επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών, Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών
Προσθήκη καναλιού άλφα, Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή, Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
Στρογγυλεμένο ορθογώνιο, Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
Συρρίκνωση του μεγέθους επιλογής, Σμίκρυνση
Σύμφωνα με την αδιαφάνεια, Μετατροπή άλφα σε επιλογή
Τομή με κανάλι άλφα, Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
Χρωματισμός επιλογής, Χρωματισμός επιλογής
Επιλογή προσκηνίου, Επιλογή προσκηνίου
Επούλωση, Επούλωση
Επώνυμη Αποκοπή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη αντιγραφή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη επικόλληση, Διάλογος μνημών
Εργαλεία
3Δ μετασχηματισμός, 3Δ μετασχηματισμός
Αερογράφος, Αερογράφος
Αναστροφή, Αναστροφή
Ασαφής επιλογή, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Βαφή, Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
Διάφορα, Άλλο
Διαβάθμιση, Διαβάθμιση
Δυναμικές, Δυναμικές
Ελεύθερη επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Ελλειψοειδής επιλογή, Ελλειψοειδής επιλογή
Ενοποιημένος μετασχηματισμός, Ενοποιημένος μετασχηματισμός
Επιλογέας χρώματος, Επιλογέας χρώματος
Επιλογές δυναμικών, Επιλογές δυναμικών
Επιλογή κατά χρώμα, Επιλογή κατά χρώμα
Επιλογή ορθογωνίου, Επιλογή ορθογωνίου
Επιλογή προσκηνίου, Επιλογή προσκηνίου
Επούλωση, Επούλωση
Εργαλεία μετασχηματισμού, Εργαλεία μετασχηματισμού
Εργαλείο κλωβού, Το εργαλείο κλωβού
Εστίαση, Εστίαση
Ζωγραφική, Εργαλεία ζωγραφικής
Θόλωση/Όξυνση, Θόλωση/Όξυνση
Καμπύλες, Καμπύλες
Κατώφλι, Κατώφλι
Κείμενο, Κείμενο
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Κλωνοποίηση, Κλωνοποίηση
Κουβάς γεμίσματος, Κουβάς γεμίσματος
Λειτουργία GEGL, Λειτουργία GEGL
Μέτρηση, Μέτρηση
Μελάνι, Μελάνι
Μετακίνηση, Μετακίνηση
Μετασχηματισμός λαβής, Μετασχηματισμός λαβής
Μετασχηματισμός στρέβλωσης, Μετασχηματισμός στρέβλωσης
Μολύβι, Μολύβι
Μονοπάτια, Μονοπάτια
Μουτζούρα, Μουτζούρα
Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα, Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
Ο πίνακας δυναμικών, Ο πίνακας δυναμικών ζωγραφικής
Ομάδες εργαλείων, Η εργαλειοθήκη
Περικοπή, Περικοπή
Περιστροφή, Περιστροφή
Πινέλο, Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος), Πινέλο
Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint), Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
Προοπτική, Προοπτική
Προοπτική κλωνοποίηση, Προοπτική κλωνοποίηση
Προτιμήσεις, Επιλογές εργαλείου
Σβήστρα, Σβήστρα
Στάθμες, Στάθμες
Στοίχιση, Στοίχιση
Στρέβλωση, Στρέβλωση
Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση, Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση
Ψαλίδια, Έξυπνα ψαλίδια
Εργαλεία ζωγραφικής, Εργαλεία ζωγραφικής
Εργαλείο ελλειψοειδούς επιλογής, Ελλειψοειδής επιλογή
Εργαλείο σταθμών, Στάθμες
Εργαλείο ψαλιδιού, Έξυπνα ψαλίδια
Εργαλειοθήκη, Η εργαλειοθήκη
Εισαγωγή, Η εργαλειοθήκη
Εργαλεία ζωγραφικής, Εργαλεία ζωγραφικής
Περιοχή δείκτη, Περιοχή δείκτη εργαλείων
Περιοχή ενεργής εικόνας, Περιοχή ενεργής εικόνας
Περιοχή χρώματος, Περιοχή χρώματος
Προτιμήσεις, Εργαλειοθήκη
Ρυθμίση, Επιλογές
Εσοχή, Επιλογές
Εστίαση, Επιλογές, Εστίαση, Εστίαση
Ετικέτες, Ετικετοποίηση
Ευθεία γραμμή, Τροποποιητές πληκτρολογίου
Ευθυγράμμιση, Μέτρηση
Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων, Στοίχιση ορατών στρώσεων…
Ευρετηριακές παλέτες, Παλέτες
Εφέ Xach, Εφέ Xach
Εφέ καμβά, Εφαρμογή καμβά
Εφέ φωτισμού, Εφέ φωτισμού
Εφαρμογή μάσκας στρώσης (εντολή), Εφαρμογή μάσκας στρώσης
Εφαρμογή φακού, Εφαρμογή φακού
Ζωηρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Η συμβουλή της ημέρας, Η συμβουλή της ημέρας
Ημίτονο, Ημίτονο
Ημιισοπέδωση, Ημιισοπέδωση
Θέμα, Θέμα
Θέμα εικονιδίου, Θέμα εικονιδίου
Θερμοκρασία χρώματος, Θερμοκρασία χρώματος
Θόλωση Gauss, Θόλωση Gauss
Θόλωση γραμμικής κίνησης, Θόλωση γραμμικής κίνησης
Θόλωση κίνησης εστίασης, Θόλωση κίνησης εστίασης
Θόλωση κυκλικής κίνησης, Θόλωση κυκλικής κίνησης
Θόλωση μέσης καμπυλότητας, Θόλωση μέσης καμπυλότητας
Θόλωση παράθεσης, Θόλωση παράθεσης
Θόλωση/Όξυνση, Θόλωση/Όξυνση
Θόρυβος CIE lch, Θόρυβος CIE lch
Θόρυβος HSV, Θόρυβος HSV
Θόρυβος RGB, Θόρυβος RGB
Ιδέες, Βασικές έννοιες
Ιδιότητες εικόνας, Ιδιότητες εικόνας
Ιμπρεσιονιστής GIMP, Ιμπρεσιονιστής GIMP, Επεξεργαστής χάρτη προσανατολισμού, Επεξεργαστής χάρτη μεγέθους
Ισοπέδωση, Ισοπέδωση εικόνας
Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού
Ισορροπία χρωμάτων, Ισορροπία χρωμάτων
Ισοστάθμιση, Ισοστάθμιση
Ιστορικό αναιρέσεων, Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων, Ιστορικό αναιρέσεων
Ιστορικό εγγράφου, Διάλογος ιστορικού εγγράφου
Μενού, Document History Context Menu
Ιστόγραμμα, Διάλογος ιστογράμματος, Γλωσσάρι
Ιστός
Εικόνες για τον ιστό, Προετοιμασία εικόνων για τον ιστό
Κάθετη αναστροφή (στρώση), Κάθετη αναστροφή
Κάμψη καμπύλης, Κάμψη καμπύλης
Κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Legacy Layer Modes
Κίνηση
Αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή
Βελτιστοποίηση, Βελτιστοποίηση
Καθαρισμός, Καθαρισμός
Καμβάς
Μέγεθος, Μέγεθος καμβά
Προσαρμογή μεγέθους καμβά στην επιλογή, Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
Προσαρμογή μεγέθους καμβά στις στρώσεις, Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
Προσκόλληση σε καμβά, Προσκόλληση σε καμβά
Χρώμα υπόβαθρου, Χρώμα υποβάθρου
εφέ, Εφαρμογή καμβά
Καμπύλες, Καμπύλες
Κανάλι, Βασικές έννοιες, Γλωσσάρι
Δημιουργία μιας μάσκας νέου καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Διάλογος, Διάλογος καναλιών
Διαγραφή μάσκας καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Διπλασιασμός μάσκας καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Επεξεργασία γνωρισμάτων καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Κανάλι σε επιλογή, Διαχείριση καναλιών
Μάσκα καναλιού, Μάσκες επιλογής
Μετακίνηση μάσκας καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Κανάλι άλφα, Γλωσσάρι
Κανάλια
Μενού, Μενού περιεχομένου καναλιών
Κανονικός χάρτης, Κανονικός χάρτης
Κατάσταση Κάθετο/οριζόντιο, Βασικές επιλογές
Κατάσταση συσκευής, Διάλογος κατάστασης συσκευής
Καταστάσεις (Χρωμάτων)
Υπομενού, Κατάσταση
Καταστάσεις (χρώμα)
RGB, Κατάσταση RGB
Από ευρετήριο, Κατάσταση από ευρετήριο
Κλίμακα του γκρι, Κατάσταση γκρι κλίμακας
Καταστάσεις βαφής
Πίσω, Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Σβήσιμο χρώματος, Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Καταστάσεις στρώσεων, Καταστάσεις στρώσεων
Legacy, Legacy Layer Modes
Έντονη μίξη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Ήπιο φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Legacy Layer Modes
Ανάμιξη κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Αποκλεισμός, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής
Απόχρωση HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Απόχρωση LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Αφαίρεση, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Γραμμικό κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Γραμμικό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Διάλυση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Legacy Layer Modes
Διαίρεση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Διαφορά, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Εξαγωγή κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Legacy Layer Modes
Επικάλυψη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Legacy Layer Modes
Ζωηρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Legacy Layer Modes
Κανονικό, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Legacy Layer Modes
Κορεσμός HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Λαμπρότητα (Luminance), Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Μόνο άνοιγμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού
Μόνο σκοτείνιασμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Οθόνη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Πολλαπλασιασμός, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Legacy Layer Modes
Προσθήκη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Σβήσιμο, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο χρώματος, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σκληρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Legacy Layer Modes
Σκοτείνιασμα μόνο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Legacy Layer Modes
Συγχώνευση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Τιμή HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Υπεκφυγή, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Φως ακίδας, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Φωτισμός μόνο, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Χρωματικότητα (Chroma) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Χρώμα HSL, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Χρώμα LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Κατατομή χρώματος, Εμφάνιση διακρίβωσης και προφίλ, Διαχείριση χρώματος
Κατσάρωμα σελίδας, Κατσάρωμα σελίδας
Κατώφλι, Κατώφλι
Καυτό, Καυτό…
Κβαντισμός, Γλωσσάρι
Κείμενο
Απόρριψη πληροφοριών, Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
Γραμματοσειρές, Προσθήκη γραμματοσειρών
Διακόσμηση κειμένου, Διακόσμηση κειμένου
Διαχείριση στρώσης κειμένου, Διαχείριση στρώσης κειμένου
Επεξεργασία κειμένου, Διαχείριση κειμένου
Επεξεργαστής, Επεξεργαστής κειμένου
Εργαλείο, Κείμενο
Εργαλειοθήκη κειμένου, Εργαλειοθήκη κειμένου
Μενού συνάφειας, Μενού συνάφειας κειμένου
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Περιοχή κειμένου, Περιοχή κειμένου
Φόρτωση από αρχείο, Επεξεργαστής κειμένου
Κείμενο σε επιλογή, Οι εντολές κειμένου
Κηλίδα καφέ, Κηλίδα καφέ
Κινούμενα σχέδια
Δημιουργία ενός κινούμενου πινέλου, Το πλαίσιο διαλόγου GIH
Επιλογές κινουμένων σχεδίων GIF, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
Κλίμακα εικόνας, Κλίμακα εικόνας
Κλίμακα του γκρι
Επισκόπηση, Γλωσσάρι
Μετατροπή στην κλίμακα του γκρι, Κατάσταση γκρι κλίμακας
Κλαστικό IFS, Κλαστικό IFS
Κλείδωμα εικονοστοιχείων, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Κλείδωμα καναλιού άλφα, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Κλείσιμο, Κλείσιμο
Κλιμάκωση στρώσης, Κλιμάκωση στρώσης
Κλιμάκωση στρώσης, επιλογή περιγράμματος ή μονοπατιού, Κλιμάκωση
Κλωβός, Το εργαλείο κλωβού
Κλωνοποίηση, Κλωνοποίηση
Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς, Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
Κονσόλα σφαλμάτων, Κονσόλα σφαλμάτων
Κορεσμός, Κορεσμός, Γλωσσάρι
Κορεσμός HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Κουβάς γεμίσματος, Κουβάς γεμίσματος
Κουκκίδα για κουκκίδα, Επιλογές, Κουκκίδα για κουκκίδα
Κυβισμός, Κυβισμός
Κυματισμός, Κυματισμός
Κωδικοποίηση καναλιού, Γλωσσάρι
Κόκκινα μάτια, Αφαίρεση κόκκινου ματιού
Κύκλωμα, Κύκλωμα
Κύματα, Κύματα, Κύματα
Λάβα, Λάβα
Λάμψη, Λάμψη
Λάσο, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Λέξεις-κλειδιά CSS, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Λήψη, Δημιουργία
Λαιμητόμος, Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
Λαμπρότητα (Luminance), Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Λαπλάς, Όριο, Λαπλάς
Λειτουργία GEGL, Λειτουργία GEGL
Λευκό αναφερόμενης-εμφάνισης, Γλωσσάρι
Λευκό σημείο, Στάθμες
Λουρίδα ταινίας, Λουρίδα ταινίας
Μάθημα, Συνηθισμένες εργασίες, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση, Συμπίεση εικόνων, Περικοπή εικόνας, Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας, Αλλαγή κατάστασης, Αναστροφή εικόνας, Περιστροφή εικόνας, Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του, Πώς να σχεδιάσω ευθείες γραμμές
Μάσκα στρώσης, Μάσκες στρώσης
Μάσκες
Γρήγορη μάσκα, Μάσκες επιλογής
Χρήση της γρήγορης μάσκας, Χρήση της κατάστασης γρήγορης μάσκας
Επισκόπηση, Γλωσσάρι
Μάσκα επιλογής, Μάσκες επιλογής
Μάσκα καναλιού, Μάσκες επιλογής
Μάσκα στρώσης, Μάσκες στρώσης
Απενεργοποίηση, Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης
Αφαίρεση από την επιλογή, Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
Διαγραφή, Διαγραφή μάσκας στρώσης
Εμφάνιση, Προβολή μάσκας στρώσης
Επεξεργασία, Επεξεργασία μάσκας στρώσης
Επισκόπηση, Ιδιότητες στρώσης
Εφαρμογή, Εφαρμογή μάσκας στρώσης
Μετατροπή σε επιλογή, Μετατροπή μάσκας σε επιλογή
Προσθήκη, Προσθήκη μάσκας στρώσης
Προσθήκη στην επιλογή, Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
Τομή με την επιλογή, Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
Μέγεθος εικόνας, Επιλογές, Βασικές επιλογές
Μέγεθος εκτύπωσης, Μέγεθος εκτύπωσης
Μέγεθος ορίου στρώσης, Μέγεθος ορίου στρώσης
Μέσος όρος περιγράμματος, Μέσος όρος περιγράμματος
Μέτρηση, Μέτρηση
Μέτρηση απόστασης, Μέτρηση
Μέτρηση γωνίας, Μέτρηση
Μέτρηση επιφάνειας, Μέτρηση
Μήτρα χρωμίου, Μήτρα χρωμίου
Μαγικό ραβδί, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Μαθήματα
Δημιουργία εικόνας, Δημιουργία νέων αρχείων
Δημιουργία ορθογωνίου, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Νέα διαβάθμιση, Χρήση παραδείγματος για τον επεξεργαστή διαβάθμισης
Σχεδίαση ευθείας γραμμής, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Ματόμυαλο (Retinex), Ματόμυαλο (Retinex)
Μαύρο αναφερόμενης-εμφάνισης, Γλωσσάρι
Μαύρο σημείο, Στάθμες
Μείκτης καναλιού, Μείκτης καναλιού
Μείωση θορύβου, Μείωση θορύβου
Μεγάλη σκιά, Μεγάλη σκιά
Μελάνι, Μελάνι
Μενού
Αρχείο, Επισκόπηση
Βοήθεια, Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»
Εικόνα, Επισκόπηση
Εισαγωγή, Εισαγωγή στα μενού
Επεξεργασία, Το μενού «Επεξεργασία»
Επιλογή, Το μενού «Επιλογή»
Εργαλεία, Το μενού «Εργαλεία»
Μενού αρχείου, Το μενού «Αρχείο»
Παράθυρα, Το μενού «Παράθυρα»
Στρώση, Εισαγωγή στο μενού «στρώση»
Φίλτρα, Το μενού «Φίλτρα»
Μενού καρτελών, Μενού καρτελών
Μενού περιεχομένου, Μενού περιεχομένου
Μεταδεδομένα, Μεταδεδομένα
Επεξεργαστής μεταδεδομένων, Επεξεργαστής μεταδεδομένων
Προβολέας μεταδεδομένων, Προβολέας μεταδεδομένων
Μετακίνηση, Μετακίνηση
Μετασχηματισμός, Μετασχηματισμός
Μονοπάτια, Μετασχηματισμός μονοπατιών
Οδηγοί, Επιλογές εργαλείων
Περικοπή, Επιλογές εργαλείων
Μετασχηματισμός λαβής, Μετασχηματισμός λαβής
Μετασχηματισμός στρέβλωσης, Μετασχηματισμός στρέβλωσης
Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ), Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
Μετατόπιση, Μετατόπιση, Μετατόπιση
Μη γραμμικό φίλτρο, Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
Μικροκυματισμός (μουαρέ), Γλωσσάρι
Μικρός πλανήτης, Μικρός πλανήτης
Μνήμες
Διάλογος, Διάλογος μνημών
Επώνυμη αντιγραφή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη αποκοπή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη επικόλληση, Διάλογος μνημών
Μνήμες: Αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση, Μνήμη
Μολύβι, Μολύβι
Μονάδα μέτρησης, Μονάδες
Μονάδες, Μονάδες
Μονοπάτι
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι, Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
Μονοπάτια
Διάλογος, Διάλογος μονοπατιών
Εργαλείο, Μονοπάτια
Μετασχηματισμός, Μετασχηματισμός μονοπατιών
Χρήση, Μονοπάτια
Χρωματισμό, Χρωματισμός μονοπατιού
Μονός μείκτης, Μονοφωνικός μείκτης
Μοτίβα
Διάλογος, Διάλογος μοτίβων
Εισαγωγή, Μοτίβα
Κλωνοποίηση, Επιλογές
Μενού, Patterns Context Menu
Μοτίβο πρόχειρου, Το μοτίβο πρόχειρου
Περιοχή δείκτη εργαλειοθήκης, Περιοχή δείκτη εργαλείων
Προσθήκη μοτίβου σε στρώση, Εισαγωγή
Μοτίβα διάθλασης (φίλτρο), Μοτίβα διάθλασης
Μοτίβο πρόχειρου, Το μοτίβο πρόχειρου
Μουτζούρα, Μουτζούρα
Μωσαϊκό, Μωσαϊκό
Μόνο άνοιγμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού
Μόνο σκοτείνιασμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Νέα Προβολή, Νέα Προβολή
Νέα εικόνα, Νέο…
Προεπιλεγμένη ρύθμιση, Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
Νέα στρώση, Νέα στρώση
Νέο, Νέο…
Νέο στιγμιότυπο, Γλώσσα
Νέον, Νέον
Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα, Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
Ο πίνακας δυναμικών, Ο πίνακας δυναμικών ζωγραφικής
Οδηγοί, Οδηγοί
Αφαίρεση, Αφαίρεση όλων των οδηγών
Εμφάνιση/μάσκα οδηγών, Εμφάνιση οδηγών
Επισκόπηση, Πλέγματα και οδηγοί
Μετασχηματισμός, Επιλογές εργαλείων
Οδηγοί επιλογής, Επιλογές εργαλείων
Προσθήκη από επιλογή, Νέοι οδηγοί από επιλογή
Προσκόλληση στους οδηγούς, Προσκόλληση στους οδηγούς
Χρήση, Γλωσσάρι
Οδηγοί σύνθεσης, Επιλογές εργαλείων
Οδηγός
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Προσθήκη, Νέος οδηγός
Προσθήκη με ποσοστό, Νέος οδηγός (Αναλογία)
Οδοντωτό, Οδοντωτό
Οθόνη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Οθόνη βαθμονόμησης, Εμφάνιση
Ολισθητές, Επιλογές εργαλείων
Ομάδα στρώσεων
Νέο, Νέα ομάδα στρώσεων
Ομάδες στρώσεων, Ομάδες στρώσεων
Ομίχλη, Ομίχλη
Ομαλή παλέτα, Ομαλή παλέτα
Ορίσματα γραμμής εντολών, Ορίσματα γραμμής εντολών
Ορατότητα
Εικονίδιο, Ιδιότητες στρώσης
Ορθογώνιο
Δημιουργία ορθογωνίου, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Οριζόντια αναστροφή (στρώση), Οριζόντια αναστροφή
Ορισμός χρωματολογίου, Ορισμός χρωματολογίου
Πίνακας Bayer, Πίνακας Bayer
Πίνακας εργαλείων, Πίνακας εργαλείων
Πίνακας συνέλιξης, Πίνακας συνέλιξης
Πίπτουσα σκιά, Πίπτουσα σκιά
Πίπτουσα σκιά (παλιό), Πίπτουσα σκιά (παλιό)
Πίσω (κατάσταση βαφής), Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Παλέτα
Ανανέωση, Χρήση του διαλόγου παλετών
Διάλογος, Διάλογος παλετών
Διαγραφή, Χρήση του διαλόγου παλετών
Διπλασιασμός, Χρήση του διαλόγου παλετών
Εισαγωγή, Παλέτες, The «Palettes» context menu
Επεξεργαστής, Επεξεργαστής παλέτας
Μενού, The «Palettes» context menu
Νέα παλέτα, Χρήση του διαλόγου παλετών
Παλιά φωτογραφία, Παλιά φωτογραφία
Παράθεση, Παράθεση
Παράθεση γυαλιού, Παράθεση γυαλιού
Παράθεση χαρτιού, Παράθεση χαρτιού
Παράθεση χωρίς ραφές, Παράθεση χωρίς ραφές
Παράθυρα εικόνας
Βασικές ρυθμίσεις, Διαχείριση παραθύρου
Περιγραφή, Παράθυρο εικόνας
Προτιμήσεις, Παράθυρα εικόνας, Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
Παράθυρο εικόνας
Μενού, Το μενού «Προβολή», Το μενού «Εικόνα», Το μενού «Χρώματα»
Παράσιτο, Γλωσσάρι
Παραμόρφωση επιλογής, Παραμόρφωση
Παραμόρφωση φακού, Παραμόρφωση φακού
Παρατιθέμενη κρυφή μνήμη, Ρύθμιση παρατιθέμενης κρυφής μνήμης
Πεδίο αναζήτησης λίστας, Μενού καρτελών
Περίγραμμα, Περίγραμμα
Περιήγηση
Διάλογος, Διάλογος περιήγησης
Κουμπί περιήγησης, Παράθυρο εικόνας
Μέγεθος προεπισκόπησης, Διεπαφή
Προβολή παραθύρου περιήγησης, Παράθυρο περιήγησης
Περιηγητής
Διαδικασία, Ο περιηγητής διαδικασίας
Πρόσθετο, Περιηγητής προσθέτου
Περιηγητής CML, Περιηγητής CML
Περιηγητής κλαστικών, Περιηγητής κλαστικών
Περικοπή, Περικοπή
Μετασχηματισμός, Επιλογές εργαλείων
Περικοπή στην επιλογή, Περικοπή εικόνας
Περικοπή στο περιεχόμενο, Περικοπή εικόνας, Περικοπή στρώσης
Περικοπή στρώσης, Περικοπή στρώσης
Περιοχή πινέλου, μοτίβου, διαβάθμισης
Προτιμήσεις, Επιλογές
Περιοχή σχεδίασης, Εισαγωγή στις στρώσεις
Περιοχή χρώματος, Περιοχή χρώματος
Προτιμήσεις, Επιλογές
Περιστροφή, Περιστροφή, Περιστροφή, Ελεύθερη περιστροφή
Περιστροφή 180°, Περιστροφή 180°
Περιστροφή 90° αριστερόστροφα, Περιστροφή 90° αριστερόστροφα
Περιστροφή 90° δεξιόστροφα, Περιστροφή 90° δεξιόστροφα
Πινέλα, Διάλογος πινέλων
Αλλαγή μεγέθους πινέλου, Αλλαγή μεγέθους πινέλου
Διάλογος, Διάλογος πινέλων
Εισαγωγή, Πινέλα
Ιστορικό πινέλου, Παραπέρα πληροφορίες
Κινούμενα πινέλα
Εισαγωγή, Πινέλα
Παραμετρικά, Πινέλα
Περιοχή δείκτη εργαλειοθήκης, Περιοχή δείκτη εργαλείων
Πινέλα φίλτρου, Παραπέρα πληροφορίες
Πινέλο προχείρου, Το πινέλο προχείρου
Προσθήκη νέου, Προσθήκη νέων πινέλων
Συνηθισμένα, Πινέλα
Τύποι αρχείων, Προσθήκη νέων πινέλων
Χρώμα, Πινέλα
Πινέλο, Πινέλο
Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint), Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
Πινέλο προχείρου, Το πινέλο προχείρου
Πλάσμα, Πλάσμα
Πλέγμα
Εμφάνιση/μάσκα πλέγματος, Εμφάνιση πλέγματος
Επισκόπηση, Πλέγματα και οδηγοί
Θόρυβος Πέρλιν, Θόρυβος Πέρλιν
Θόρυβος κελιού, Θόρυβος κελιού
Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise), Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)
Προεπιλεγμένη ρύθμιση, Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
Προσκόλληση στο πλέγμα, Προσκόλληση στο πλέγμα
Φίλτρο πλέγματος, Πλέγμα
Φίλτρο πλέγματος (παλιό), Πλέγμα (παλιό)
ρύθμιση, Ρύθμιση του πλέγματος…
Πλήκτρο διαστήματος, Επιλογές, Ενεργοποίηση του εργαλείου
Πλήρης οθόνη, Πλήρης οθόνη
Πλήρης στοίχιση, Επιλογές
Πολικές συντεταγμένες, Πολικές συντεταγμένες
Πολιτική αβύσσου, Επιλογές
Πολλαπλασιασμός, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Legacy Layer Modes
Πολυγωνική επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Προβολή
Εισαγωγή, Εισαγωγή στο μενού «Προβολή»
Χρώμα υπόβαθρου καμβά, Χρώμα υποβάθρου
Προβολή επιλογής, Προβολή επιλογής
Προειδοποίηση περικοπής, Προειδοποίηση περικοπής
Προεκβολή πανοράματος, Προεκβολή πανοράματος
Προεπισκοπήσεις, Διεπαφή
Καρτέλα προεπισκόπησης μεγέθους, Μενού καρτελών
Προεπισκόπηση
Εργαλεία μετασχηματισμού, Επιλογές εργαλείων
Μέγεθος προεπισκόπησης περιήγησης, Διεπαφή
Προεπισκόπηση περιήγησης, Παράθυρο εικόνας
Σύνθετη προεπισκόπηση, Επιλογές εργαλείων
Φίλτρο, Εισαγωγή
Προεπισκόπηση περιήγησης, Παράθυρο εικόνας
Προοπτική, Προοπτική, Προοπτική
Προοπτική κλωνοποίηση, Προοπτική κλωνοποίηση
Προρρυθμίσεις
Εισαγωγή, Προρρυθμίσεις
Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου, Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
Προρρυθμίσεις πινέλων, Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
Προσάρτηση, Διάλογοι και προσάρτηση
Προσαρμογή
Αρχική οθόνη, Προσαρμογή αρχικής οθόνης
Συντομεύσεις, Creating Shortcuts to Menu Commands
Προσαρμογή καμβά στις στρώσεις, Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή, Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
Προσαρτήσεις
Απόσπαση καρτέλας, Μενού καρτελών
Κλείδωμα καρτέλας, Μενού καρτελών
Κλείσιμο καρτέλας, Μενού καρτελών
Μέγεθος προεπισκόπησης, Μενού καρτελών
Μενού καρτελών, Μενού καρτελών
Μενού συνάφειας, Μενού καρτελών
Προβολή ως Λίστα/Πλέγμα, Μενού καρτελών
Προσθήκη Καρτέλας, Μενού καρτελών
Στιλ καρτέλας, Μενού καρτελών
Προσθήκη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Προσθήκη καναλιού άλφα, Προσθήκη καναλιού άλφα
Προσθήκη λοξότμησης, Προσθήκη λοξότμησης
Προσθήκη περιγράμματος, Προσθήκη περιγράμματος
Προσκόλληση, Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
Προσκόλληση σε καμβά, Προσκόλληση σε καμβά
Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι, Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
Προσκόλληση στο πλέγμα, Προσκόλληση στο πλέγμα
Προσκόλληση στους οδηγούς, Προσκόλληση στους οδηγούς
Προσωρινός φάκελος, Φάκελοι
Προτιμήσεις, Διάλογος προτιμήσεων
Ελεγκτές εισόδου, Ελεγκτές εισόδου
Θέμα, Θέμα
Θέμα εικονιδίου, Θέμα εικονιδίου
Πλέγμα εικόνας, Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
Προεπιλογές διαλόγων, Προεπειλογές διαλόγων
Προσκόλληση, Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
Συσκευές εισόδου, Συσκευές εισόδου
Προτιμήσεις (εντολή), Preferences
Προφίλ ICC, Διαχείριση χρώματος στο GIMP
Πρόσθετα
Εγκατάσταση, Εγκατάσταση νέων προσθέτων
Εισαγωγή, Πρόσθετα
Ορισμός, Γλωσσάρι
Περιηγητής, Περιηγητής προσθέτου
Συγγραφή, Συγγραφή προσθέτων
Πρόσμειξη, Πρόσμειξη, Γλωσσάρι
Πρότυπα, Διάλογος προτύπων
Πρότυπο
Δημιουργία πρότυπου, Δημιουργία πρότυπου…
Επεξεργασία, Επεξεργασία προτύπου
Μενού, Βασικές επιλογές
Πυξίδα Prewitt, Όριο
Πόροι συστήματος, Πόροι συστήματος
Ρίψη, Ρίψη
Σβήσιμο, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο χρώματος, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο χρώματος (κατάσταση βαφής), Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Σβήστρα, Σβήστρα
Σημεία δειγματοληψίας, Διάλογος σημείων δειγματοληψίας, Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας
Σημειογραφία HTML, Γλωσσάρι
Σκίτσο, Σκίτσο
Σκίτσο (παλιό), Σκίτσο (παλιό)
Σκακιέρα, Σκακιέρα
Σκακιέρα (παλιό), Σκακιέρα (παλιό)
Σκιές και τονισμοί, Σκιές-Τονισμοί
Σκληρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Legacy Layer Modes
Σκοτείνιασμα μόνο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Legacy Layer Modes
Σουπιά, Σουπιά
Σπειρογράφημα gimp, Σπειρογράφημα gimp
Σταγονόμετρο, Επιλογέας χρώματος
Στιγμιότυπο, Στιγμιότυπο
Στοίβα, Υπομενού «στοίβα»
Στοίχιση, Στοίχιση
Στρέβλωση, Στρέβλωση
Στροβιλιζόμενη υδρόγειος, Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
Στροβιλισμός και πίεση, Στροβιλισμός και πίεση
Στρογγυλές γωνίες, Στρογγυλές γωνίες
Στρογγυλεμένο ορθογώνιο, Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
Στρώσεις, Εισαγωγή στις στρώσεις
Συγχώνευση όλων των στρώσεων, Ισοπέδωση εικόνας
Σύνδεση, Ιδιότητες στρώσης
Στρώση, Γλωσσάρι
Blending Modes, Καταστάσεις στρώσεων
Όρια, Ιδιότητες στρώσης
Αγκίστρωση της αιωρούμενης στρώσης, Αγκίστρωση στρώσης
Αντιγραφή, Αντιγραφή
Αντιγραφή ορατών στρώσεων, Αντιγραφή ορατών
Αποκοπή (/επικόλληση)
Περιεχόμενο στρώσης αποκοπής, Αποκοπή
Γέμισμα
Γέμισμα με μοτίβο, Γέμισμα με μοτίβο
Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου, Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου, Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
Δημιουργία νέων στρώσεων, Δημιουργία νέων στρώσεων
Διάλογος, Διάλογος στρώσεων
Διαχείριση διαφάνειας
Αφαίρεση αδιαφανών εικονοστοιχείων από επιλογή, Αφαίρεση από την επιλογή
Διατήρηση εξομάλυνσης, Ημιισοπέδωση
Επιλογή σύμφωνα με την αδιαφάνεια, Μετατροπή άλφα σε επιλογή
Κάνοντας τα χρώματα διαφανή, Χρώμα σε άλφα
Κατώφλι, Κατώφλι άλφα
Προσθήκη Καναλιού άλφα, Προσθήκη Καναλιού άλφα
Προσθήκη αδιαφανών περιοχών στην επιλογή, Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
Προσθήκη καναλιού άλφα στη στρώση παρασκηνίου, Προσθήκη καναλιού άλφα
Τομή αδιαφανών περιοχών με επιλογή, Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
Διαχείριση μάσκας
Απενεργοποίηση, Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης
Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή, Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
Διαγραφή μάσκας στρώσης, Διαγραφή μάσκας στρώσης
Επεξεργασία, Επεξεργασία μάσκας στρώσης
Εφαρμογή, Εφαρμογή μάσκας στρώσης
Μετατροπή μάσκας στρώσης σε επιλογή, Μετατροπή μάσκας σε επιλογή
Προβολή μάσκας στρώσης, Προβολή μάσκας στρώσης
Προσθήκη μάσκας, Προσθήκη μάσκας στρώσης
Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή, Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή, Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
Διαχείριση μεγέθους
Αλλαγή μεγέθους τρέχουσας στρώσης αλλά όχι των περιεχομένων της, Μέγεθος ορίου στρώσης
Αυξομείωση τρέχουσας στρώσης και των περιεχομένων της, Κλιμάκωση στρώσης
Κλιμάκωση τρέχουσας στρώσης στο μέγεθος της εικόνας, Στρώση στο μέγεθος της εικόνας
Περικοπή στο περιεχόμενο, Περικοπή στρώσης
Περικοπή σύμφωνα με την επιλογή, Περικοπή στρώσης
Διαχείριση στοίβας
Merge all layers in the current layer group, Merge Layer Group
Άνοιγμα εικόνας ως στρώσεις, Άνοιγμα ως στρώσεις…
Αντιστροφή σειράς στρώσης, Η εντολή «αντιστροφή σειράς στρώσης»
Βύθιση στρώσης, Βύθιση στρώσης
Βύθιση της τρέχουσας στρώσης στον πυθμένα της στοίβας, Στρώση στον πάτο
Δημιουργία μιας νέας στρώσης από ορατές στρώσεις, Νέο από τα ορατά
Δημιουργία νέας στρώσης, Νέα στρώση
Διαγραφή τρέχουσας στρώσης, Διαγραφή στρώσης
Διπλασιασμός στρώσης, Διπλασιασμός στρώσης
Επιλογή της ανώτατης στρώσης, Επιλογή της ανώτατης στρώσης
Επόμενη στρώση, Επιλογή επόμενης στρώσης
Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων, Στοίχιση ορατών στρώσεων…
Κατώτατη στρώση, Επιλογή κατώτατης στρώσης
Μετακίνηση της τρέχουσας στρώσης στην κορυφή της στοίβας, Στρώση στην κορυφή
Μετακίνηση τρέχουσας στρώσης μια θέση πάνω, Ανύψωση στρώσης
Προηγούμενη στρώση, Επιλογή προηγούμενης στρώσης
Συγχώνευση ορατών στρώσεων, Συγχώνευση ορατών στρώσεων
Συγχώνευση τρέχουσας στρώσης με την υποκείμενη στρώση, Συγχώνευση με την από κάτω
Ενεργοποίηση, Ιδιότητες στρώσης
Επικόλληση, Επικόλληση, Επικόλληση ως νέας στρώσης, Επικόλληση ως νέα στρώση επί τόπου, Επικόλληση ως νέου πινέλου, Επικόλληση ως νέο μοτίβο
Επιλογή στρώσης στον καμβά, Ομάδες στρώσεων
Καθαρισμός
Καθαρισμός περιεχομένου στρώσης, Καθαρισμός
Καταστάσεις, Καταστάσεις στρώσεων
Legacy, Legacy Layer Modes
Κείμενο, Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Μέγεθος και όρια, Ιδιότητες στρώσης
Μέγεθος προεπισκόπησης, Μενού καρτελών
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Μετασχηματισμός
Κάθετη αναστροφή, Κάθετη αναστροφή
Οριζόντια αναστροφή, Οριζόντια αναστροφή
Περιεχόμενο στρώσης μετατόπισης, Αντιστάθμιση
Περιστροφή, Περιστροφή 90° δεξιόστροφα, Περιστροφή 90° αριστερόστροφα, Περιστροφή 180°, Ελεύθερη περιστροφή
Τύπος, Ιδιότητες στρώσης
Υπομενού
Διαφάνεια, Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»
Μάσκα, Το υπομενού «μάσκα»
Μετασχηματισμός, Το υπομενού «μετασχηματισμός»
Στοίβα, Υπομενού «στοίβα»
Στρώση υπόβαθρου, Ιδιότητες στρώσης
Συγχώνευση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Συγχώνευση βάθους, Συγχώνευση βάθους
Συγχώνευση με την από κάτω, Συγχώνευση με την από κάτω
Συγχώνευση ορατών στρώσεων, Συγχώνευση ορατών στρώσεων
Συμμετρική βαφή, Διάλογος συμμετρικής βαφής
Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα, Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα
Συμπαγής θόρυβος, Συμπαγής θόρυβος
Συντομεύσεις, Creating Shortcuts to Menu Commands
Συντομεύσεις πληκτρολογίου, Διεπαφή, Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Συρρίκνωση παραθύρου, Συρρίκνωση παραθύρου
Συσκευές εισόδου, Συσκευές εισόδου
Σφάλματα, Αναφορά σφαλμάτων και αιτήματα βελτιώσεων
Σφαιρoποίηση, Σφαιρoποίηση
Σχεδίαση, Πώς να σχεδιάσω ευθείες γραμμές
Σχεδιαστής σφαίρας, Σχεδιαστής σφαίρας
Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Σχόλιο, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Σωλήνες εικόνας, Πινέλα
Σωληνοεικόνα, Γλωσσάρι
Σύνθεση, Σύνθεση
Σύντηξη, Σύντηξη
Σύντομη μάσκα, Η σύντομη μάσκα
Ταχύτητα κινούμενων στιγμών, Επιλογές
Τεμαχισμός, Τεμαχισμός
Τιμές, Στάθμες
Τιμή, Γλωσσάρι
Τιμή HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Τμήμα κώδικα CSS διαβάθμισης, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Διαβαθμίσεις»
Το GIMP στο διαδίκτυο, Το GIMP στο διαδίκτυο
Τρέμουλο, Επιλογές εργαλείου
Τροχός κύλισης ποντικιού, Επιλογές εργαλείων
Τόπος παιχνιδιού, Experimental Playground
Τύποι
BMP, Γλωσσάρι
GBR, Προσθήκη νέων πινέλων
GIF, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
GIH, Προσθήκη νέων πινέλων
JPEG, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
MNG, Εξαγωγή εικόνας ως MNG
MYB, Προσθήκη νέων πινέλων
PDF, Γλωσσάρι
PNG, Εξαγωγή εικόνας ως PNG
PostScript, Γλωσσάρι
PSD, Γλωσσάρι
SVG, Γλωσσάρι
TGA, Γλωσσάρι
TIFF, Εξαγωγή εικόνας ως TIFF
VBR, Προσθήκη νέων πινέλων
WebP, Export Image as WebP
XCF, Γλωσσάρι
Τύπος αρχείου, Γλωσσάρι
Υπεκφυγή, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Υπερδειγματοληψία, Γλωσσάρι
Υπερκαινοφανής, Υπερκαινοφανής
Υποβάθμιση βίντεο, Βίντεο
Υφασματοποίηση, Υφασματοποίηση
Υψηλό δυναμικό εύρος, Γλωσσάρι
Υψιπερατό, Υψιπερατό
Φάκελοι δεδομένων
Προτιμήσεις, Φάκελοι δεδομένων
Φάκελος εναλλαγής, Φάκελοι
Φάσμα, Γλωσσάρι
Φίλτρα
Απόδοση
Ομίχλη, Ομίχλη
Βελτιστοποίηση
Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης), Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)
Αποκηλίδωση, Αποκηλίδωση
Αποράβδωση, Αποράβδωση
Αποσύνθεση-κυματιδίου, Αποσύνθεση κυματιδίου
Απόπλεξη, Απόπλεξη
Αφαίρεση κόκκινου ματιού, Αφαίρεση κόκκινου ματιού
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Εξομάλυνση, Εξομάλυνση
Μείωση θορύβου, Μείωση θορύβου
Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα, Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα
Υψιπερατό, Υψιπερατό
Φίλτρο NL (μη γραμμικό), Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
Βινιέτα, Βινιέτα
Γενικά
Γράφημα GEGL, Γράφημα GEGL
Διάβρωση, Διάβρωση
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Επέκταση, Επέκταση
Κανονικός χάρτης, Κανονικός χάρτης
Πίνακας συνέλιξης, Πίνακας συνέλιξης
Χάρτης απόστασης, Χάρτης απόστασης
Διάκοσμος
Ασαφές περίγραμμα, Ασαφές περίγραμμα
Διαφάνεια, Διαφάνεια
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Κηλίδα καφέ, Κηλίδα καφέ
Μήτρα χρωμίου, Μήτρα χρωμίου
Παλιά φωτογραφία, Παλιά φωτογραφία
Στρογγυλές γωνίες, Στρογγυλές γωνίες
Χάραξη μήτρας, Χάραξη μήτρας
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Εντοπισμός ορίων
Sobel, Sobel
Όριο, Όριο
Διαβάθμιση εικόνας, Διαβάθμιση εικόνας
Διαφορά Γκάους, Διαφορά Γκάους
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Λαπλάς, Λαπλάς
Νέον, Νέον
Θόλωση, Εισαγωγή
Focus Blur, Focus Blur
Lens Blur, Lens Blur
Variable Blur, Variable Blur
Γραμμική κίνηση, Θόλωση γραμμικής κίνησης
Διάμεση θόλωση, Διάμεση θόλωση
Εικονοστοιχείωση, Εικονοστοιχείωση
Επιλεκτική Gauss, Επιλεκτική θόλωση Gauss
Θόλωση Gauss, Θόλωση Gauss
Θόλωση μέσης καμπυλότητας, Θόλωση μέσης καμπυλότητας
Θόλωση παράθεσης, Θόλωση παράθεσης
Κίνηση εστίασης, Θόλωση κίνησης εστίασης
Κυκλική κίνηση, Θόλωση κυκλικής κίνησης
Θόρυβος
CIE lch, Θόρυβος CIE lch
Διασπορά, Διασπορά
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Επιλογή, Επιλογή
Θόρυβος HSV, Θόρυβος HSV
Θόρυβος RGB, Θόρυβος RGB
Ρίψη, Ρίψη
Σύντηξη, Σύντηξη
Ιστός
Εικόνα που μπορεί να πατηθεί, Χάρτης εικόνας
Εισαγωγή, Φίλτρα Ιστού
Ημιισοπέδωση, Ημιισοπέδωση
Τεμαχισμός, Τεμαχισμός
Κίνηση
Ανάμειξη, Ανάμειξη
Αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή
Αποτύπωση, Αποτύπωση
Βελτιστοποίηση, Βελτιστοποίηση
Κυματισμός, Κυματισμός
Κύματα, Κύματα
Στροβιλιζόμενη υδρόγειος, Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
Καλλιτεχνικό
Ήπια λάμψη, Ήπια λάμψη
Ήπια λάμψη (παλιό), Ήπια λάμψη (παλιό)
Ύφανση, Ύφανση
Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση, Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)
Αρπακτικό, Αρπακτικό
Βαν Γκογκ, Βαν Γκογκ (LIC)
Εικονοστοιχεία νερού, Εικονοστοιχεία νερού
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Ελαιοποίηση, Ελαιοποίηση
Ελαιοποίηση (παλιό), Ελαιοποίηση (παλιό)
Εφέ καμβά, Εφαρμογή καμβά
Ιμπρεσιονιστής GIMP, Ιμπρεσιονιστής GIMP, Επεξεργαστής χάρτη προσανατολισμού, Επεξεργαστής χάρτη μεγέθους
Κυβισμός, Κυβισμός
Παράθεση γυαλιού, Παράθεση γυαλιού
Σκίτσο, Σκίτσο
Σκίτσο (παλιό), Σκίτσο (παλιό)
Υφασματοποίηση, Υφασματοποίηση
Φωτοαντίγραφο, Φωτοαντίγραφο
Κινούμενο σχέδιο
Εισαγωγή, Φίλτρα κινουμένων σχεδίων
Κοινές συναρτήσεις
Εισαγωγή στα φίλτρα, Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»
Επανάληψη τελευταίου, Επανάληψη τελευταίου
Επαναφορά όλων, Επαναφορά όλων των φίλτρων
Επανεμφάνιση τελευταίου, Επανεμφάνιση τελευταίου
Μεγάλη σκιά, Μεγάλη σκιά
Μενού, Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»
Πίπτουσα σκιά, Πίπτουσα σκιά
Παραμορφώσεις
Aνάγλυφο, Aνάγλυφο
Kaleidoscope, Kaleidoscope
Άνεμος, Άνεμος
Ανάγλυφο (παλιό), Ανάγλυφο (παλιό)
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Εκτύπωση εφημερίδας, Εκτύπωση εφημερίδας
Κάμψη καμπύλης, Κάμψη καμπύλης
Κατσάρωμα σελίδας, Κατσάρωμα σελίδας
Κυματισμός, Κυματισμός
Μετατόπιση, Μετατόπιση
Μωσαϊκό, Μωσαϊκό
Παραμόρφωση φακού, Παραμόρφωση φακού
Πολικές συντεταγμένες, Πολικές συντεταγμένες
Στροβιλισμός και πίεση, Στροβιλισμός και πίεση
Υποβάθμιση βίντεο, Βίντεο
Χάραξη, Χάραξη
Προσθήκη λοξότμησης, Προσθήκη λοξότμησης
Προσθήκη περιγράμματος, Προσθήκη περιγράμματος
Συνδυασμός
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Λουρίδα ταινίας, Λουρίδα ταινίας
Συγχώνευση βάθους, Συγχώνευση βάθους
Σχεδίαση
Linear Sinusoidal textures, Linear Sinusoid
Spiral, Spiral
Γεωμετρικά σχήματα, Γεωμετρικά σχήματα
Γραμμή καινοφανούς, Γραμμή καινοφανούς
Δαίδαλος, Δαίδαλος
Διάθλαση, Μοτίβα διάθλασης
Διαφορά συννεφών, Διαφορά συννεφών
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Ημιτονοειδείς υφές, Ημίτονο
Θόρυβος Πέρλιν, Θόρυβος Πέρλιν
Θόρυβος κελιού, Θόρυβος κελιού
Κλαστική σύνθεση, Κλαστικό IFS
Κύκλωμα, Κύκλωμα
Λάβα, Λάβα
Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise), Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)
Οδοντωτό, Οδοντωτό
Πίνακας Bayer, Πίνακας Bayer
Περιηγητής CML, Περιηγητής CML
Περιηγητής κλαστικών, Περιηγητής κλαστικών
Πλάσμα, Πλάσμα
Πλέγμα, Πλέγμα
Πλέγμα (παλιό), Πλέγμα (παλιό)
Σκακιέρα, Σκακιέρα
Σκακιέρα (παλιό), Σκακιέρα (παλιό)
Σπειρογράφημα gimp, Σπειρογράφημα gimp
Συμπαγής θόρυβος, Συμπαγής θόρυβος
Σχεδιαστής σφαίρας, Σχεδιαστής σφαίρας
Τυχαίες υφές, Qbist
Φλόγα, Φλόγα
Φως και σκιά, Εισαγωγή
Bloom, Bloom
Αναλαμπή διαβάθμισης, Αναλαμπή διαβάθμισης
Αναλαμπή φακού, Αναλαμπή φακού
Εφέ Xach, Εφέ Xach
Εφέ φωτισμού, Εφέ φωτισμού
Εφαρμογή φακού, Εφαρμογή φακού
Λάμψη, Λάμψη
Πίπτουσα σκιά (παλιό), Πίπτουσα σκιά (παλιό)
Προοπτική, Προοπτική
Υπερκαινοφανής, Υπερκαινοφανής
Χάρτης
Aυταπάτη, Aυταπάτη
Ανίχνευση κλαστικού, Ανίχνευση κλαστικού
Ανίχνευση κλαστικού (παλιό), Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)
Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός, Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Μετατόπιση, Μετατόπιση
Μικρός πλανήτης, Μικρός πλανήτης
Παράθεση, Παράθεση
Παράθεση χαρτιού, Παράθεση χαρτιού
Παράθεση χωρίς ραφές, Παράθεση χωρίς ραφές
Προεκβολή πανοράματος, Προεκβολή πανοράματος
Χάρτης αντικειμένου, Χάρτης αντικειμένου
χάρτης ανάγλυφου, Χάρτης ανάγλυφου
Φίλτρο NL (μη γραμμικό), Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
Φίλτρο κυματισμού, Κυματισμός
Φλόγα, Φλόγα
Φως ακίδας, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Φωτισμός μόνο, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Legacy Layer Modes
Φωτοαντίγραφο, Φωτοαντίγραφο
Φωτογραφία, Εργασία με κάμερες ψηφιακών φωτογραφιών
Χάρακες
Εμφάνιση/μάσκα χάρακα, Εμφάνιση χαράκων
Χάραξη, Χάραξη
Χάραξη μήτρας, Χάραξη μήτρας
Χάρτης ανάγλυφου, Χάρτης ανάγλυφου
Χάρτης αντικειμένου, Χάρτης αντικειμένου
Χάρτης απόστασης, Χάρτης απόστασης
Χάρτης διαβάθμισης, Χάρτης διαβάθμισης
Χάρτης εικόνας, Χάρτης εικόνας
Χάρτης ξένου, Χάρτης ξένου
Χάρτης παλέτας, Χάρτης παλέτας
Χρήση
Προτιμήσεις
Debugging, Debugging
Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας, Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
Πόροι συστήματος, Πόροι συστήματος
Τόπος παιχνιδιού, Experimental Playground
Χρωματικό βάθος, Γλωσσάρι
Χρωματικό πρότυπο, Γλωσσάρι
Χρωματικότητα (Chroma) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Χρωματισμός, Χρωματισμός
Χρωματισμός δείγματος, Χρωματισμός δείγματος
Χρωματισμός επιλογής, Χρωματισμός επιλογής
Χρωματολόγιο, Ο διάλογος χρωματολογίου
Επαναδιάταξη, Επαναδιάταξη χρωματολογίου
Ορισμός, Ορισμός χρωματολογίου
Χρώμα, Διαχείριση χρώματος στο GIMP, Γλωσσάρι
Ελαττωματική όραση, Ελαττωματική όραση χρώματος
Εμφάνιση χρώματος, Φίλτρα προβολής
Επιλογή κατά χρώμα, Επιλογή κατά χρώμα
Ισορροπία χρωμάτων, Ισορροπία χρωμάτων
Κορεσμός, Γλωσσάρι
Λήψη χρώματος, Επιλογέας χρώματος
Παλέτες, Διάλογος παλετών
Παλέτες (χρωματολόγια), Παλέτες
Πρόσμειξη, Γλωσσάρι
Πρότυπο προσθετικού χρώματος, Γλωσσάρι
Ρύθμιση χρωμάτων στάθμης, Στάθμες
Σημειογραφία HTML, Γλωσσάρι
Σύνθεση αφαιρετικών χρωμάτων, Γλωσσάρι
Τιμή, Γλωσσάρι
Χρώμα υπόβαθρου καμβά, Χρώμα υποβάθρου
Χρώματα από ευρετήριο, Γλωσσάρι
καταστάσεις ανάμιξης, Καταστάσεις στρώσεων
Χρώμα HSL, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Legacy Layer Modes
Χρώμα LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Χρώμα παρασκηνίου, Περιοχή χρώματος
Χρώμα προσκηνίου, Περιοχή χρώματος
Χρώμα σε άλφα, Χρώμα σε άλφα
Χρώμα σε γκρίζο, Χρώμα σε γκρίζο
Χρώμα υπόβαθρου, Χρώμα υποβάθρου
Χρώματα
Color enhance, Βελτιστοποίηση χρώματος
Color to Alpha, Χρώμα σε άλφα…
Components, Το υπομενού «Συστατικά»
Desaturate, The «Desaturate» Submenu
Fattal κ.α. 2002, Fattal κ.α. 2002
Info, Το υπομενού «Πληροφορίες»
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Map, Το υπομενού «Χάρτης»
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Tone Mapping, The «Tone Mapping» Submenu
Έκθεση, Έκθεση
Ένταση, Ένταση
Ανάλυση χρωματικού χώρου, Ανάλυση χρωματικού χώρου
Ανταλλαγή χρωμάτων, Ανταλλαγή χρώματος
Αντιστροφή, Αντιστροφή
Αντιστροφή τιμής, Αντιστροφή τιμής
Απεικόνιση τόνου
Ματόμυαλο (Retinex), Ματόμυαλο (Retinex)
Αποκορεσμός
Αποκορεσμός, Αποκορεσμός
Σουπιά, Σουπιά
Απόσπασμα RGB, Απόσπασμα RGB
Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma), Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)
Αυτόματα, Το υπομενού «Αυτόματο»
Αφίσα, Αφίσα
Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό), Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό)
Γραμμική αντιστροφή, Γραμμική αντιστροφή
Εναλλαγή, Εναλλαγή χρωμάτων
Εξαγωγή ιστογράμματος, Εξαγωγή ιστογράμματος
Επέκταση, Αυτόματη χρωματική επέκταση
Επέκταση αντίθεσης, Επέκταση αντίθεσης
Επέκταση χρωμάτων σε χώρο HSV, Stretch Contrast HSV
Θερμοκρασία χρώματος, Θερμοκρασία χρώματος
Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού
Ισοστάθμιση, Ισοστάθμιση
Κατώφλι, Κατώφλι
Καυτό, Καυτό…
Κορεσμός, Κορεσμός
Μέσος όρος περιγράμματος, Μέσος όρος περιγράμματος
Ομαλή παλέτα, Ομαλή παλέτα
Πρόσμειξη, Πρόσμειξη
Σκιές και τονισμοί, Σκιές-Τονισμοί
Συστατικά
Ανασύνθεση, Ανασύνθεση
Αποσύνθεση, Αποσύνθεση
Εξαγωγή συστατικού, Εξαγωγή συστατικού
Μείκτης καναλιού, Μείκτης καναλιού
Μονός μείκτης, Μονοφωνικός μείκτης
Σύνθεση, Σύνθεση
Χάρτης
Χάρτης διαβάθμισης, Χάρτης διαβάθμισης
Χάρτης παλέτας, Χάρτης παλέτας
Χάρτης ξένου, Χάρτης ξένου
Χρωματισμός, Χρωματισμός
Χρωματισμός δείγματος, Χρωματισμός δείγματος
Χρώμα σε γκρίζο, Χρώμα σε γκρίζο
Χρώματα από ευρετήριο, Κατάσταση από ευρετήριο, Γλωσσάρι
κείμενο κατά μήκος του μονοπατιού, Μενού συνάφειας κειμένου
προσαρτήσεις
προσθήκη καρτέλας, Ένα σύντομο μάθημα
φίλτρα
Παραμορφώσεις, Σφαιρoποίηση

A

Aκρίβεια, Aκρίβεια
Aνάγλυφο, Aνάγλυφο
Aυταπάτη, Aυταπάτη

B

Bézier curve, Μονοπάτια
Blending Modes, Καταστάσεις στρώσεων
Bloom, Bloom
BMP, Γλωσσάρι
bpp (δυαδικά ψηφία ανά εικονοστοιχείο), Γλωσσάρι

C

Canvas boundary
Show/mask canvas boundary, Show Canvas Boundary
Center Image in Window, Center Image in Window
CMYK, Γλωσσάρι
Color to Alpha, Χρώμα σε άλφα…

D

Debugging, Debugging

E

EXIF, Γλωσσάρι
Export Image as WebP, Export Image as WebP

F

Fattal κ.α. 2002, Fattal κ.α. 2002
Flip & Rotate, Flip & Rotate (0°)
Floyd-Steinberg, Γλωσσάρι
Focus Blur, Focus Blur

I

Input Devices (command), Input Devices
IPTC, Γλωσσάρι

K

Kaleidoscope, Kaleidoscope
Keyboard Shortcuts
Διάλογος, Keyboard Shortcuts Dialog

L

Lens Blur, Lens Blur
Linear Invert colors, Γραμμική αντιστροφή
Linear Sinusoid, Linear Sinusoid

M

Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Merge Layer Group, Merge Layer Group
MNG, Εξαγωγή εικόνας ως MNG
MYB, Προσθήκη νέων πινέλων
MyPaint Brushes, MyPaint Brushes Dialog
Mypaint Brushes
Διάλογος, MyPaint Brushes Dialog

Q

Qbist, Qbist

S

Script-Fu
Εγκατάσταση, Installing Script-Fu scripts
Εισαγωγή, Χρήση σεναρίων Script-Fu
Μάθημα, Μάθημα Script-Fu
Υπομενού, Το υπομενού «Script-Fu»
Search and Run a Command, Search and Run a Command
Show Canvas Boundary, Show Canvas Boundary
Sobel, Όριο, Sobel
Spiral, Spiral
Stretch Contrast HSV, Stretch Contrast HSV
Stroke path, Χρωματισμός μονοπατιού
SVG, Γλωσσάρι

U

URI, Γλωσσάρι
URL, Γλωσσάρι
User Manual, User Manual