5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Σχήμα 15.79. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

5.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το διάλογο μέσα από:

  • με κλικ στο Επεξεργασία αυτής της προρρύθμισης εργαλείου στη γραμμή κουμπιών του διαλόγου προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με διπλό κλικ στο εικονίδιο προρρύθμισης στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με δεξί κλικ σε προρρύθμιση στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου για άνοιγμα μενού περιεχομένου και έπειτα κλικ στην εντολή Επεξεργασία προρρύθμισης εργαλείου.

  • πάτημα στο πλήκτρο Αποθήκευση προεπιλογής εργαλείου... από το Διάλογος επιλογών εργαλείου

5.2.2. Χρήση του επεξεργαστή προρρύθμισης εργαλείου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τις προεπιλογές που έχετε δημιουργήσει· όλες οι επιλογές των προκαθορισμένων προεπιλογών είναι απενεργοποιημένες. Όταν αποθηκεύεται μια προεπιλογή, αποθηκεύεται στον πρώτο εγγράψιμο φάκελο από τον κατάλογο φακέλων που ορίστηκε στο ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΦάκελοιΠροεπιλογές εργαλείου.

Σε αυτό το διάλογο μπορείτε:

  • επεξεργασία ονόματος προρρύθμισης στο πλαίσιο κειμένου,

  • αλλαγή εικονιδίου προρρύθμισης με κλικ σε εικονίδιο προρρύθμισης. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο εικονίδιο.

  • επιλογή πηγών για αποθήκευση με κλικ στα πλαίσια ελέγχου.

  • Στο κάτω μέρος του διαλόγου υπάρχουν πλήκτρα για την αποθήκευση των ρυθμίσεων της τρέχουσας προεπιλογής εργαλείων και ένα πλήκτρο επαναφοράς, εάν θέλετε να αναιρέσετε τις αλλαγές σας.

5.2.3. Μενού περιβάλλοντος επεξεργασίας προεπιλογής εργαλείου

Η επεξεργασία προεπιλογής εργαλείων διαθέτει ένα μενού περιβάλλοντος, που μπορείτε να το προσπελάσετε από το μικρό τριγωνικό μενού προσάρτησης και στη συνέχεια επιλέγοντας Μενού επεξεργασίας προεπιλογής εργαλείων. Εκτός από δύο στοιχεία που κάνουν το ίδιο με τα πλήκτρα αποθήκευσης και επαναφοράς που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει μόνο μία άλλη επιλογή.

Επεξεργασία ενεργών προεπιλογών εργαλείου

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η επεξεργασία προεπιλογών εργαλείων θα φορτώσει αυτόματα την τρέχουσα ενεργή προεπιλογή εργαλείων. Εάν είναι απενεργοποιημένη, η επεξεργασία προεπιλογών εργαλείων δεν θα αλλάζει όταν αλλάζει η ενεργή προεπιλογή εργαλείων.