5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Σχήμα 15.79. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου

5.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το διάλογο μέσα από:

  • με κλικ στο Επεξεργασία αυτής της προρρύθμισης εργαλείου στη γραμμή κουμπιών του διαλόγου προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με διπλό κλικ στο εικονίδιο προρρύθμισης στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου.

  • με δεξί κλικ σε προρρύθμιση στο διάλογο προρρυθμίσεων εργαλείου για άνοιγμα μενού περιεχομένου και έπειτα κλικ στην εντολή Επεξεργασία προρρύθμισης εργαλείου.

  • πάτημα στο πλήκτρο Αποθήκευση προεπιλογής εργαλείου... από το Διάλογος επιλογών εργαλείου

5.2.2. Χρήση του επεξεργαστή προρρύθμισης εργαλείου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τις προεπιλογές που έχετε δημιουργήσει· όλες οι επιλογές των προκαθορισμένων προεπιλογών είναι απενεργοποιημένες. Όταν αποθηκεύεται μια προεπιλογή, αποθηκεύεται στον πρώτο εγγράψιμο φάκελο από τον κατάλογο φακέλων που ορίστηκε στο ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΦάκελοιΠροεπιλογές εργαλείου.

Σε αυτό το διάλογο μπορείτε:

  • επεξεργασία ονόματος προρρύθμισης στο πλαίσιο κειμένου,

  • αλλαγή εικονιδίου προρρύθμισης με κλικ σε εικονίδιο προρρύθμισης. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο εικονίδιο.

  • επιλογή πηγών για αποθήκευση με κλικ στα πλαίσια ελέγχου.

  • At the bottom of the dialog are buttons to save the settings of the current tool preset, and a reset button if you want to undo your changes.

5.2.3. Tool Preset Editor Context Menu

The Tool Preset Editor has a context menu, that can be reached from the little triangle dock menu, then choosing Tool Preset Editor Menu. Besides two items that do the same as the save and restore buttons mentioned above, it only has one other option.

Edit Active Tool Preset

When enabled, the tool preset editor will automatically load the currently active tool preset. If it is disabled, the tool preset editor will not change when the active tool preset changes.