2.5. Άνοιγμα ως στρώσεις…

Η εντολή Άνοιγμα εικόνας ως στρώσεις ανοίγει τον διάλογο Άνοιγμα εικόνας. Οι στρώσεις του επιλεγμένου αρχείου προστίθενται στην τρέχουσα εικόνα ως κορυφαίες στρώσεις στη στοίβα.

2.5.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΆνοιγμα ως στρώσεις…,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Alt+O.