12. Το μενού «Βοήθεια»

12.1. Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»

Σχήμα 16.273. Τα περιεχόμενα του μενού «Βοήθεια»

Τα περιεχόμενα του μενού «Βοήθεια»

Το μενού Βοήθεια περιέχει εντολές που σας βοηθούν ενώ εργάζεσθε με το GIMP.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.