2. Κοινά χαρακτηριστικά

Με το GIMP-2.10, το GEGL έχει εφαρμοστεί στα περισσότερα φίλτρα. Αυτά τα φίλτρα έχουν κάποιες κοινές επιλογές:

Σχήμα 17.1. Κοινές επιλογές φίλτρων

Κοινές επιλογές φίλτρων

Προεπιλογές

Οι προεπιλογές φίλτρων είναι διαφορετικές από τις προεπιλογές εργαλείων.

  • Ένα πλαίσιο κειμένου για εισαγωγή προεπιλεγμένου ονόματος ή η επιλογή του από πτυσσόμενο κατάλογο.

  • Ένα εικονίδιο αποθήκευσης υφιστάμενων ρυθμίσεων ως επώνυμη προεπιλογή.

  • Ένα εικονίδιο για διαχείριση προεπιλογής.

Προεπισκόπηση

Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη (προεπιλογή), οι αλλαγές στην εικόνα εμφανίζονται απευθείας στον καμβά. Δεν εφαρμόζονται στην εικόνα μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει.

Διαίρεση προβολής

Όταν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, η προβολή εικόνας διαιρείται σε δύο μέρη, το φίλτρο εφαρμόζεται στα αριστερά και δεν εφαρμόζεται στα δεξιά.

Πάτημα και μεταφορά αυτής της γραμμής διαίρεσης για μετακίνησή της και Ctrl-πάτημα της για να γίνει οριζόντια.

Χρήση της επιλογής ως εισόδου

Εάν επιλεγεί αυτή η δυνατότητα, το φίλτρο χρησιμοποιεί εικονοστοιχεία μόνο με επιλογή.

Χρήση ολόκληρης της στρώσης ως εισόδου

Εάν επιλεγεί αυτή η δυνατότητα, τα περιεχόμενα της επιλογής γίνονται από την ολική στρώση. Η στρώση έξω από την επιλογή παραμένει κανονική.