Παράρτημα B. Αναφορά σφαλμάτων και αιτήματα βελτιώσεων

Πίνακας Περιεχομένων

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ένα σφάλμα
2. Αναφορά του σφάλματος

Δυστυχώς, καμιά έκδοση του GIMP δεν υπήρξε μέχρι τώρα ολότελα τέλεια. Ακόμα δυστυχέστερα, είναι πιθανό καμία έκδοση να μην είναι τέλεια. Παρόλες τις προσπάθειες για να δουλεύουν τα πάντα, ένα περίπλοκο πρόγραμμα όπως το GIMP αναπόφευκτα θα θαλασσώνει τα πράγματα κάποιες φορές, ή ακόμα θα καταρρέει.

Αλλά το γεγονός ότι τα σφάλματα είναι αναπόφευκτα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αποδεχόμαστε παθητικά. Εάν βρείτε κάποιο σφάλμα στο GIMP, οι προγραμματιστές θα ήθελαν να το μάθουν έτσι ώστε να προσπαθήσουν τουλάχιστον να το διορθώσουν.

Ας υποθέσουμε τότε, ότι βρήκατε ένα σφάλμα ή τουλάχιστον το νομίζετε: προσπαθείτε να κάνετε κάτι και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμένετε. Τι πρέπει να κάνετε; Πώς θα το αναφέρετε;

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Η διαδικασία για εκτέλεση ενός enhancement request (αιτήματος βελτίωσης)—δηλαδή, η αίτηση στους προγραμματιστές να προσθέσουν ένα ελλείπον χαρακτηριστικό—είναι σχεδόν η ίδια όπως η διαδικασία αναφοράς σφάλματος.

Μαζί με πολλά άλλα σχέδια ελεύθερου λογισμικού, το GIMP χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό που λέγεται αναφορά σφάλματος GitLab. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σύστημα βασισμένο στον ιστό, ικανό να διαχειριστεί χιλιάδες αναφορές σφαλμάτων χωρίς απώλεια των ιχνών. Στην πραγματικότητα, το GIMP μοιράζεται τη βάση δεδομένων του GitLab με όλο το έργο Gnome.

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ένα σφάλμα

The first thing you should do, before reporting a bug, is to make an effort to verify that what you are seeing really is a bug. It is hard to give a method for doing this that applies to all situations, but reading the documentation will often be useful, and discussing the question on IRC or on Discourse may also be quite helpful. If you are seeing a crash, as opposed to mere misbehavior, the odds that it is a true bug are pretty high: well written software programs are not designed to crash under any circumstances. In any case, if you have made a conscious effort to decide whether it is really a bug, and at the end still aren't sure, then please go ahead and report it: the worst that can happen is that you will waste a bit of time for the development team.

[Σημείωση] Σημείωση

Στην πραγματικότητα υπάρχουν λίγα πράγματα που είναι γνωστό ότι προκαλούν το GIMP να καταρρεύσει αλλά κατέληξε να είναι υπερβολικά άβολο να αξίζει η διόρθωση τους. Ένα από αυτά είναι η ερώτηση στο GIMP να κάνει κάτι που απαιτεί τεράστιες ποσότητες μνήμης, όπως δημιουργία εικόνας με ένα εκατομμύριο εικονοστοιχεία σε μια πλευρά.

Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ενημερωμένη έκδοση του GIMP: αναφορά σφαλμάτων που έχουν ήδη διορθωθεί είναι απλά απώλεια χρόνου για τον καθένα. (Το GIMP 1 δεν συντηρείται πια, έτσι εάν το χρησιμοποιείτε και βρείτε σφάλματα, είτε αναβαθμίστε σε GIMP 2 ή ζήστε με αυτά.) Ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση ανάπτυξης του GIMP, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε το σφάλμα στην τελευταία έκδοση πριν να συμπληρώσετε μια αναφορά.

Εάν μετά από σκέψη νομίζετε ακόμα ότι έχετε μια έγκυρη αναφορά σφάλματος ή αίτημα βελτίωσης, το επόμενο βήμα είναι να πάτε στο GIMP και στον κατάλογο προβλημάτων (https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues/) και προσπαθήστε να δείτε εάν κάποιος άλλος έχει ήδη αναφέρει το ίδιο πράγμα.

1.1. Εύρεση ειδικού σφάλματος

Εισάγετε κάποιους όρους αναζήτησης (χωρισμένους με κενά), π.χ.,

filter crash

στο πλαίσιο κειμένου "Αναζήτηση ή φιλτράρισμα αποτελεσμάτων..." και πατήστε Enter. Από προεπιλογή, βλέπετε μόνο ανοικτές αναφορές· μπορείτε να το αλλάξετε πατώντας "Όλα" πάνω από το πεδίο αναζήτησης.

Το αποτέλεσμα είναι είτε μια λίστα αναφορών σφαλμάτων – με την ελπίδα όχι υπερβολικά μεγάλη – ή ένα μήνυμα που λέει «Συγνώμη, το φίλτρο σας δεν έδωσε αποτελέσματα». Εάν δεν βρείτε σχετική αναφορά σφάλματος κάνοντας αυτό, ίσως αξίζει να προσπαθήσετε άλλη αναζήτηση με διαφορετικούς όρους. Εάν παρά τις καλύτερες προσπάθειες σας, υποβάλλετε μια αναφορά σφάλματος και καταλήξει να κλείσει ως διπλοεγγραφή, μην συγχύζεστε: έχει συμβεί κατ' επανάληψη στον συγγραφέα αυτής της τεκμηρίωσης.