3.7. Εικονοστοιχείωση

3.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.22. Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Αρχικό

Παράδειγμα για το φίλτρο «Εικονοστοιχείωση»

Εφαρμογή του «Εικονοστοιχείωση»


Το φίλτρο εικονοστοιχείωσης αποδίδει την εικόνα χρησιμοποιώντας μεγάλες ομάδες χρώματος. Είναι πολύ παρόμοιο με το εφέ της τηλεόρασης, όταν σκοτεινιάζει ένας εγκληματίας κατά τη διάρκεια της δίκης. Χρησιμοποιείται για το «εφέ Αβραάμ Λίνκολν»: δείτε [BACH04].

3.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στην εικόνα μέσα από ΦίλτραΘόλωσηΕικονοστοιχείωση…

3.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.23. Επιλογές φίλτρου «Εικονοστοιχείωση»

Επιλογές φίλτρου «Εικονοστοιχείωση»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Σχήμα

ΝΑΓΙΝΕΙ. Δεν δουλεύει

Πλάτος ομάδας, Ύψος ομάδας

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό πλάτος και ύψος των ομάδων, σε εικονοστοιχεία.

Από προεπιλογή, το πλάτος και το ύψος συνδέονται, που δείχνεται από το εικονίδιο αλυσίδας δίπλα στα πλαίσια εισόδου. Εάν θέλετε να ορίσετε πλάτος και ύψος ξεχωριστά, κλικ σε αυτό το εικονίδιο αλυσίδας για αποσύνδεση τους.

Λόγος μεγέθους Χ, Λόγος μεγέθους Υ

Λόγος μεγέθους οριζόντιο/κάθετο (0,000-1,000) εικονοστοιχείου μέσα σε ομάδα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1,000. Ο αριθμός των ομάδων παραμένει ο ίδιος· έτσι, εάν αλλάξετε λόγο, αλλάζει το μέγεθος της ομάδας και τα εικονοστοιχεία που λείπουν αντικαθίστανται με το χρώμα του παρασκηνίου.

Χρώμα παρασκηνίου

Το προεπιλεγμένο παρασκήνιο είναι αυτό της εργαλειοθήκης. Μπορείτε να το αλλάξετε πατώντας στην πηγή του χρώματος ή να επιλέξετε χρώμα χρησιμοποιώντας τον επιλογέα χρώματος στα δεξιά.