Όνομα

Επεξεργασία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού επεξεργασία

Επεξεργασία

Αναίρεση/ακύρωση αναίρεσης

Ctrl + Z

Αναίρεση

Ctrl + Y

Επανεκτέλεση

Πρόχειρο

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής

[Σημείωση] Σημείωση

This places a copy of the selection to the GIMP clipboard.

Ctrl + C

Copy visible

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + V

Επικόλληση προχείρου

[Σημείωση] Σημείωση

This places the clipboard objects as a floating selection.

Ctrl + Alt + V

Paste in place

Ctrl + Shift + V

Paste as new image

Γέμισμα

Διαγραφή

Σβήσιμο επιλογής

Ctrl + ,

Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου

Ctrl + .

Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου

Ctrl + ·

Γέμισμα με μοτίβο