Όνομα

Επεξεργασία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού επεξεργασία

Επεξεργασία

Αναίρεση/ακύρωση αναίρεσης

Ctrl + Z

Αναίρεση

Ctrl + Y

Επανεκτέλεση

Πρόχειρο

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + V

Επικόλληση προχείρου

Διαγραφή

Σβήσιμο επιλογής

Shift + Ctrl + C

Επώνυμη αντιγραφή επιλογής

Shift + Ctrl + X

Επώνυμη αποκοπή επιλογής

Shift + Ctrl + V

Επώνυμη επικόλληση προχείρου

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό βάζει ένα αντίγραφο της επιλογής στο πρόχειρο του GIMP.

Γέμισμα

Ctrl + ,

Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου

Ctrl + .

Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου

Ctrl + ·

Γέμισμα με μοτίβο