13.12. Χάρτης αντικειμένου

13.12.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.316. Εφαρμογή του φίλτρου «χάρτης αντικειμένου» σε φωτογραφία

Εφαρμογή του φίλτρου «χάρτης αντικειμένου» σε φωτογραφία

Αρχικό

Εφαρμογή του φίλτρου «χάρτης αντικειμένου» σε φωτογραφία

Εφαρμογή «χάρτη αντικειμένου»


Αυτό το φίλτρο απεικονίζει μια εικόνα σε ένα αντικείμενο (επίπεδο, σφαίρα, πλαίσιο ή κύλινδρο).

13.12.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΧάρτης αντικειμένου….

13.12.3. Επιλογές

13.12.3.1. Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση έχει πολλές δυνατότητες:

Προεπισκόπηση!

Η προεπισκόπηση είναι αυτόματη για μερικές επιλογές αλλά πρέπει να πιέσετε αυτό το κουμπί για ανανέωση προεπισκόπησης μετά από τροποποίηση πολλών άλλων παραμέτρων.

Όταν ο δείκτης ποντικιού είναι στην προεπισκόπηση και η καρτέλα φωτός επιλεγεί, παίρνει τη μορφή μιας μικρής παλάμης για τη σύλληψη του γαλάζιου σημείου που σημειώνει την αρχική πηγή φωτός και την μετατοπίζει. Αυτό το γαλάζιο σημείο ίσως δεν είναι ορατό εάν η πηγή φωτός έχει αρνητικές ρυθμίσεις Χ και Υ στην καρτέλα φωτός.

Σμίκρυνση, Μεγέθυνση

Τα κουμπιά εστίασης επιτρέπουν να μεγεθύνετε ή να μειώσετε την εικόνα στην προεπισκόπηση. Η ενέργεια τους είναι περιορισμένη, αλλά ίσως χρήσιμη σε περίπτωση μεγάλης εικόνας.

Εμφάνιση προεπισκόπησης δικτυώματος

Βάζει ένα πλέγμα πάνω από την προεπισκόπηση για να κάνει μετατοπίσεις και περιστροφές πιο εύκολα. Δουλεύει καλά σε σχέδιο.

Ενημέρωση ζωντανής προεπισκόπησης

Για να κάνετε την προεπισκόπηση να δουλεύει ως συνήθως.

13.12.3.2. Γενικές Επιλογές

Σχήμα 17.317. Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (γενικά)

Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (γενικά)

Χάρτης σε

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα επιτρέπει την επιλογή του αντικειμένου στο οποίο θα χαρτογραφηθεί η εικόνα. Μπορεί να είναι επίπεδο, σφαιρικό, πλαίσιο ή κυλινδρικό.

Διαφανές παρασκήνιο

Αυτή η επιλογή δημιουργεί διαφανή εικόνα γύρω από το αντικείμενο. Εάν δεν οριστεί, το παρασκήνιο γεμίζει με το τρέχον χρώμα παρασκηνίου.

Παράθεση πηγαίας εικόνας

Όταν μετακινείτε επίπεδο αντικείμενο και το μετατοπίζετε με προσανατολισμό επιλογών καρτέλας, ένα μέρος της εικόνας αδειάζει. Σημειώνοντας την παράθεση πηγαίας εικόνας, τα αντίγραφα της πηγαίας εικόνας θα γεμίσουν αυτό τον κενό χώρο. Αυτή η επιλογή φαίνεται να μη δουλεύει με τα άλλα αντικείμενα.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η επιλογή δουλεύει μόνο με «επίπεδο».

Δημιουργία νέας εικόνας

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, μια νέα εικόνα δημιουργείται με το αποτέλεσμα της εφαρμογής του φίλτρου, διατηρώντας έτσι την αρχική εικόνα.

Ενεργοποίηση εξομάλυνσης

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να κρύψει αυτή το δυσάρεστο αποτέλεσμα οδόντωσης στα περιγράμματα. Όταν σημειωθεί, αυτή η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση δύο ρυθμίσεων:

Βάθος

Ορίζει την ποιότητα εξομάλυνσης, σε βάρος της ταχύτητας εκτέλεσης.

Κατώφλι

Ορίζει τα όρια εξομάλυνσης. Η εξομάλυνση σταματά όταν η διαφορά τιμής μεταξύ εικονοστοιχείων γίνεται χαμηλότερη από αυτή την ορισμένη τιμή.

13.12.3.3. Φως

Σχήμα 17.318. Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (φως)

Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (φως)

Ρυθμίσεις φωτός
Τύπος πηγής φωτός

Σε αυτόν τον πτυσσόμενο κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σημειακού φωτός, κατευθυντήριου φωτός και χωρίς φως.

Χρώμα πηγής φωτός

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το διάλογο επιλογέα χρώματος.

Θέση

Εάν το «σημειακό φως» επιλεγεί, μπορείτε να ελέγξετε εκεί την θέση της πηγής φωτός (το γαλάζιο σημείο), σύμφωνα με τις συντεταγμένες Χ,Υ και Ζ.

Εάν επιλεγεί το «κατευθυντήριο φως», αυτές οι παράμετροι Χ, Υ και Ζ ελέγχουν το «διάνυσμα κατεύθυνσης» (το αποτέλεσμα δεν είναι προφανές).

13.12.3.4. Υλικό

Σχήμα 17.319. Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (υλικό)

Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (υλικό)

Στάθμες έντασης
Περιβάλλον

Η ποσότητα του χρώματος για να δείξει όπου δεν πέφτει καθόλου φως άμεσα.

Διάχυση

Η ένταση του αρχικού χρώματος όταν φωτίζεται από μια πηγή φωτός.

Ανακλαστικότητα
Διάχυση

Οι μεγαλύτερες τιμές κάνουν το αντικείμενο να αντανακλά περισσότερο φως (φαίνεται φωτεινότερο).

Κατοπτρισμός

Ελέγχει πόσο έντονοι θα είναι οι τονισμοί.

Τονισμός

Υψηλότερες τιμές κάνουν τους τονισμούς πιο εστιασμένους.

13.12.3.5. Προσανατολισμός

Σχήμα 17.320. Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (προσανατολισμός)

Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (προσανατολισμός)

Θέση

Αυτοί οι τρεις ολισθητές και τα πλαίσια εισόδου τους επιτρέπουν την ποικιλία θέσεων αντικειμένου στην εικόνα, σύμφωνα με τις συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ του αντικειμένου της ανώτερης αριστερής γωνίας.

Περιστροφή

Αυτοί οι τρεις ολισθητές κάνουν το αντικείμενο να περιστραφεί γύρω από τους άξονες Χ, Υ, Ζ αντίστοιχα.

13.12.3.6. Πλαίσιο

Αυτή η καρτέλα φαίνεται μόνο όταν διαλέξετε το αντικείμενο πλαισίου.

Σχήμα 17.321. Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (πλαίσιο)

Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (πλαίσιο)

Ταίριασμα εικόνων στις πλευρές πλαισίου

Αυτό το όνομα συνάρτησης είναι αυτονόητο: μπορείτε να διαλέξετε μια εικόνα για κάθε πλευρά του πλαισίου. Αυτές οι εικόνες πρέπει να είναι παρούσες στην οθόνη σας όταν καλείτε το φίλτρο χάρτη αντικειμένου.

Κλίμακα

Αυτοί οι ολισθητές Χ,Υ, Ζ επιτρέπουν να αλλάξουν το μέγεθος κάθε διάστασης Χ, Υ, Ζ του πλαισίου.

13.12.3.7. Κύλινδρος

Αυτή η καρτέλα φαίνεται μόνο όταν διαλέξετε το αντικείμενο κυλίνδρου.

Σχήμα 17.322. Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (κύλινδρος)

Επιλογές «χάρτη αντικειμένου» (κύλινδρος)

Εικόνες για άκρες πλευρών

Το όνομα αυτής της επιλογής είναι αυτονόητο. Οι εικόνες πρέπει να είναι παρούσες στη οθόνη σας όταν καλείτε το φίλτρο αντικειμένου χάρτη.

Μέγεθος
Ακτίνα

Αυτός ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου του επιτρέπουν τον έλεγχο της κυλινδρικής διαμέτρου. Δυστυχώς, αυτή η ρύθμιση δουλεύει στη χαρτογραφημένη εικόνα στον κύλινδρο και ξαναδοκιμάζει αυτή την εικόνα για να την προσαρμόσει στο μέγεθος του νέου κυλίνδρου. Θα ήταν καλύτερο να έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το μέγεθος κυλίνδρου πριν την χαρτογράφηση έτσι ώστε να χαρτογραφηθεί όλη η εικόνα.

Μήκος

Ελέγχει το μήκος του κυλίνδρου.