5.16. Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση των σημείων δειγματοληψίας στο παράθυρο εικόνας. Σημεία δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται για εμφάνιση πληροφοριών χρώματος στο διάλογο σημείων δειγματοληψίας.

5.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕμφάνιση σημείων δειγματοληψίας.