6.8. Μεγάλη σκιά

6.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο με βάση το GEGL εμφανίστηκε με το GIMP-2.10.6. Απλοποιεί τη δημιουργία μεγάλων σκιών σε πολλές οπτικές τεχνοτροπίες.

6.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΦως και σκιάΜεγάλη σκιά….

Αυτό το φίλτρο είναι κανονικά απενεργοποιημένο. Πρέπει να προσθέσετε ένα κανάλι άλφα στην εικόνα σας για να το χρησιμοποιήσετε.

6.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.124. Επιλογές φίλτρου «Μεγάλη σκιά»

Επιλογές φίλτρου «Μεγάλη σκιά»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τεχνοτροπία
Αρχικό: η στρώση κειμένου είναι Μενού/Στρώση/Στρώση στο μέγεθος της εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες, η Πεπερασμένη είναι η προεπιλογή, Άπειρη, εξασθένιση και εξασθένιση (σταθερό μήκος).

Σχήμα 17.125. Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»

Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Πεπερασμένο (προεπιλογή)
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Άπειρο
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Εξασθένιση
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Εξασθένηση (σταθερό μήκος)· μήκος = 30

Γωνία

Γωνία σκιάς, σε μοίρες.

Γωνία = 110°
Μήκος

Μέγεθος σκιάς, σε εικονοστοιχεία

Μήκος = 30
Σύσταση

Η προεπιλογή είναι Σκιά συν εικόνα.

Σχήμα 17.126. Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Μόνο σκιά

Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Σκιά μείον εικόνα


Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.