11.16. Ήπια λάμψη (παλιό)

11.16.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.240. Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη (παλιό)»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη (παλιό)»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη (παλιό)»

Το φίλτρο «Απαλή λάμψη (παλιό)» εφαρμόστηκε


Αυτό το φίλτρο φωτίζει την εικόνα με απαλή λάμψη, όπως το παλιό κόλπο επάλειψης βαζελίνης στους φακούς. Η απαλή λάμψη (παλιό) παράγει αυτό το εφέ κάνοντας τις φωτεινές περιοχές της εικόνας πιο φωτεινές.

11.16.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από: ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΑπαλή λάμψη….

11.16.3. Επιλογές

Σχήμα 17.241. Επιλογές φίλτρου «Απαλή λάμψη»

Επιλογές φίλτρου «Απαλή λάμψη»

Προεπισκόπηση

Οι αλλαγές σας εμφανίζονται σε αυτή την προεπισκόπηση πριν την εφαρμογή στην εικόνα σας.

Ακτίνα λάμψης

Η παράμετρος ακτίνα λάμψης ελέγχει την οξύτητα του εφέ, δίνοντας ένα εφέ "γραμμής βάζου στους φακούς".

Φωτεινότητα

Η παράμετρος φωτεινότητας ελέγχει το βαθμό έντασης που εφαρμόζεται σε τονισμούς εικόνας.

Οξύτητα

Η παράμετρος οξύτητας ελέγχει πώς ορίζεται ή εναλλακτικά διασκορπίζεται το εφέ λάμψης.