2.3. Προβλήματα γραμματοσειρών

Προβλήματα με γραμματοσειρές είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες αναφορές σφάλματος στο GIMP 2, αν και έχουν γίνει πολύ λιγότερο συχνές στις σειρές 2.0. Στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλούνται από κακοσχηματισμένα αρχεία γραμματοσειρών που προβληματίζουν το Fontconfig. Αν συμβαίνουν κολλήματα στο ξεκίνημα, όταν το GIMP σαρώνει τους καταλόγους γραμματοσειρών, η καλύτερη λύση είναι η αναβάθμιση σε μια έκδοση νεώτερη του 2.2.0 για το Fontconfig. Ως προσωρινή λύση μπορείτε να ξεκινήσετε το GIMP με την επιλογή από τη γραμμή εντολών --no-fonts, αλλά τότε δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κειμένου.

Ένα άλλο γνωστό πρόβλημα είναι ότι το Pango 1.2 δεν μπορεί να φορτώσει γραμματοσειρές που δεν έχουν μία χαρτογράφηση χαρακτήρων Unicode. (Το Pango είναι η βιβλιοθήκη διάταξης κειμένου που χρησιμοποιεί το GIMP.) Πολλά σύμβολα γραμματοσειρών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Σε μερικά συστήματα, χρησιμοποιώντας τέτοιες γραμματοσειρές μπορούν να προκαλέσουν κατάρρευση του GIMP. Αναβάθμιση στο Pango 1.4 θα λύσει αυτό το πρόβλημα και θα κάνει τις γραμματοσειρές συμβόλων διαθέσιμες στο GIMP.

Μια συνηθισμένη πηγή σύγχυσης συμβαίνει στα συστήματα Windows, όταν το GIMP συναντά ένα λανθασμένο αρχείο γραμματοσειράς και παράγει ένα μήνυμα λάθους: αυτό προκαλεί την εμφάνιση ενός παραθύρου κονσόλας, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε το μήνυμα. Μην κλείσετε αυτό το παράθυρο κονσόλας. Είναι αβλαβές και κλείνοντας το, θα κλείσει το GIMP. Όταν αυτό συμβαίνει, φαίνεται συχνά στους χρήστες, ότι το GIMP έχει καταρρεύσει. Δεν συμβαίνει αυτό. Κλείνοντας το παράθυρο της κονσόλας προκαλεί στα Windows το κλείσιμο του GIMP. Δυστυχώς, αυτή η ενοχλητική κατάσταση προκαλείται από αλληλεπίδραση μεταξύ Windows και των συνδεμένων βιβλιοθηκών του GIMP: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί μες το GIMP. Αυτό που πρέπει να κάνετε, εάν συμβεί, είναι να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο κονσόλας και να το αγνοήσετε.