5.8. Εκτύπωση εφημερίδας

5.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.72. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο εκτύπωση εφημερίδας

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο εκτύπωση εφημερίδας

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο εκτύπωση εφημερίδας

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Δημοσιογραφική εκτύπωση (Newsprint)» χρησιμοποιώντας την κατάσταση χρώματος RGB, μοτίβο PSS τετράγωνο για όλα τα κανάλια, κόκκινη περίοδος 6, πράσινη περίοδος 8, γαλάζια περίοδος 10, γωνία 15 για όλα τα κανάλια.


Αυτό το φίλτρο εκτελεί ψηφιακό ημιτονισμό με προαιρετικές διαμορφώσεις. Ημιτονισμός είναι η διαδικασία απόδοσης μιας εικόνας με πολλαπλές στρώσεις γκρι ή χρώματος (δηλαδή μια εικόνα συνεχούς τόνου) σε μια συσκευή με λιγότερους τόνους. Συχνά μια συσκευή δύο επιπέδων, όπως ένας εκτυπωτής ή ένας στοιχειοθέτης. Λάβετε υπόψη ότι η Δημοσιογραφική εκτύπωση (Newsprint) δεν είναι ένα φίλτρο για τη δημιουργία ημιτονικών οθονών για εκτύπωση, αλλά για την προσομοίωση της εμφάνισης της εκτύπωσης με αυτές.

Η βασική προϋπόθεση είναι ο συμβιβασμός ανάλυσης για μεγαλύτερο φαινομενικό βάθος τόνου (αυτό είναι γνωστό ως χωρική πρόσμειξη).

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σε αυτό, η απλούστερη είναι η απόρριψη των δυαδικών χαμηλής τάξης της τονικής πληροφορίας· αυτό κάνει το φίλτρο αφίσας. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται πολύ καλά. Όμως δεν χάνεται χωρική ανάλυση.

Φανταστείτε ένα πλέγμα που επικάθεται στην αρχική εικόνα. Η εικόνα διαιρείται σε κελιά από το πλέγμα - κάθε κελί θα κρατήσει τελικά ένα μοναδικό σημείο αποτελούμενο από πολλαπλές εξόδους εικονοστοιχείων για να προσεγγίσει την σκοτεινότητα της αρχικής εικόνας σε αυτό το κελί. Προφανώς, ένα μεγάλο μέγεθος κελιού καταλήγει σε μεγάλη απώλεια της ανάλυσης!

5.8.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΔημοσιαγραφική εκτύπωση (Newsprint)….

5.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.73. Επιλογές φίλτρου «εκτύπωση εφημερίδας»

Επιλογές φίλτρου «εκτύπωση εφημερίδας»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κανάλια

Αυτή η ομάδα ελέγχει τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν και τις ρυθμίσεις για κάθε κανάλι.

Χρωματικό πρότυπο

Επιλέξτε ποια έγχρωμα μελάνια θα χρησιμοποιήσετε: Λευκό σε μαύρο, Μαύρο σε λευκό, RGB, ή CMYK.

Για κάθε έγχρωμο μελάνι ή κανάλι

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλαχθούν για κάθε έγχρωμο μελάνι ή κανάλι παρατίθενται εδώ.

Μοτίβο

Επιλέξτε το μοτίβο ενδιάμεσων τόνων που θα χρησιμοποιήσετε. Οι επιλογές είναι Γραμμή, Κύκλος, Ρόμβος,, PSSτετράγωνο (ή Ευκλείδειο) σημείο, Διασταύρωση γραμμών.

Περιοδικό

Ο αριθμός των εικονοστοιχείων σε μια επανάληψη ενός μοτίβου βάσης στην ανάλυση βάσης.

Γωνία

Η γωνία πλέγματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτή η γωνία μπορεί να ρυθμιστεί με το ρυθμιστικό, την εισαγωγή αριθμών ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου γωνίας, μετακινώντας το βέλος στον κύκλο.

Απόσπαση του μαύρου

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί το CMYK ως πρότυπο χρώματος και το επιλεγμένο κανάλι είναι το Μαύρο. Ρυθμίζει πόσο κοινό γκρι θα αφαιρείται από το CMY.

Μοτίβα κλειδώματος, περίοδοι κλειδώματος, γωνίες κλειδώματος

Αυτά τα τρία πλαίσια ελέγχου, εάν είναι ενεργοποιημένα, κλειδώνουν τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω ώστε να είναι ίδιες για όλα τα κανάλια. Εάν απενεργοποιηθούν, τότε οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να οριστούν ξεχωριστά για κάθε κανάλι.

Ποιότητα

Συντελεστής υπερδειγματοληψίας εξομάλυνσης Αυτός ορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που υπολογίζονται κατά μέσο όρο για την εξομάλυνση του αποτελέσματος.

Κατάλληλος ενδιάμεσος τόνος δεν χρειάζεται εξομάλυνση: τελικά ο σκοπός είναι η μείωση του βάθους του χρώματος! Όμως, αφού αυτό το πρόσθετο είναι κυρίως για ειδικά εφέ, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη παρά σε εκτυπωτή. Έτσι, είναι συχνά χρήσιμο να εφαρμόζεται λίγη εξομάλυνση για προσομοίωση μουτζουρώματος μελανιού σε χαρτί. Εάν θέλετε να τυπώσετε την τελική εικόνα, τότε ορίστε την εξομάλυνση σε 1 (δηλαδή, ανενεργή).

Εφέ
Ανατάραξη

Χρωματικός κορεσμός που εξαρτάται από τη συμπίεση της περιόδου.

Μέγεθος ομάδας

Αριθμός περιόδων ανά πλακίδιο. Αυτή η πλακόστρωση αποφεύγει τις ανωμαλίες υψηλής συχνότητας που προκαλεί η ενίσχυση της γωνίας.

Ανύψωση γωνίας

Συντελεστής πολλαπλασιασμού για την επιθυμητή περιστροφή του τοπικού χώρου για την υφή. Ο τρόπος υπολογισμού του τον καθιστά αδύναμο για αποκορεσμένα χρώματα και ενδεχομένως ισχυρότερο όπου υπάρχει χρώμα.