5.5. Εστίαση

Σχήμα 16.51. Το υπομενού «Εστίαση» του μενού «Προβολή»

Το υπομενού «Εστίαση» του μενού «Προβολή»

Το υπομενού Εστίαση περιέχει ποικίλες εντολές που επηρεάζουν την μεγέθυνση της εικόνας στο παράθυρο εικόνας (εστίαση). Η μεγέθυνση μιας εικόνας είναι χρήσιμη εάν χρειάζεται να δουλέψετε με μεγάλη ακρίβεια, κάνοντας τροποποιήσεις εικόνας στο επίπεδο εικονοστοιχείου ή ακριβείς επιλογές. Από την άλλη μεριά, η σμίκρυνση εικόνας είναι βολική για μια γενική εντύπωση της εικόνας και παρατήρηση των αποτελεσμάτων των αλλαγών που επηρεάζουν τη συνολική εικόνα. Παρακαλώ σημειώστε ότι η εστίαση δεν είναι αναιρέσιμη, αφού δεν επηρεάζει δεδομένα εικόνας, παρά μόνο το τρόπο εμφάνισης τους.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Πέρα από τις εισαγωγές σε αυτό το υπομενού, υπάρχει επίσης ένα πτυσσόμενο μενού εστίασης στην κάτω άκρη του παραθύρου εικόνας (εάν η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται), όπου πολλές προκαθορισμένες στάθμες εστίασης είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την εστίαση στο διάλογο περιήγησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εστίαση που σας επιτρέπει να εστιάσετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας.

5.5.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕστίαση. Σημειώστε ότι η ετικέτα «Εστίαση» στο μενού «Προβολή» εμφανίζει τον τρέχοντα συντελεστή εστίασης, π.χ., εστίαση (100%).

5.5.2. Περιεχόμενα του υπομενού «Εστίαση»

Οι ποικίλες εντολές του υπομενού «Εστίαση» περιγράφονται παρακάτω, μαζί με τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου, εάν υπάρχουν.

Επαναφορά εστίασης

(Shortcut: ` [grave accent,«backtick»]) This command will reset the zoom factor to the previous value, which is also shown by this label, for example Revert Zoom (100%). If you never changed the zoom factor of the active image, this entry is insensitive and grayed out.

Σμίκρυνση

(Συντόμευση: -) Κάθε φορά που χρησιμοποιείται «Σμίκρυνση», ο συντελεστής εστίασης μειώνεται κατά περίπου 30%. Υπάρχει μια ελάχιστη στάθμη εστίασης 0,39%.

Μεγέθυνση

(Συντόμευση: +) Κάθε φορά που χρησιμοποιείται «Μεγέθυνση», ο συντελεστής εστίασης αυξάνεται κατά περίπου 30%. Η μέγιστη δυνατή στάθμη εστίασης είναι 25600%.

[Σημείωση] Σημείωση

Η συντόμευση για «Μεγέθυνση»είναι κάπως αμφιλεγόμενη επειδή είναι μια πολύ συνηθισμένη λειτουργία και στα αγγλικά πληκτρολόγια, το πλήκτρο Shift πρέπει να πατηθεί για να το χρησιμοποιήσετε. (Αυτό δεν ισχύει για τα ευρωπαϊκά πληκτρολόγια.) Εάν θα θέλατε να έχετε μια διαφορετική συντόμευση πληκτρολογίου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δυναμική συντόμευση γι' αυτό· δείτε την ενότητα βοήθειας για Προτιμήσεις διεπαφής χρήστη για οδηγίες.

Προσαρμογή εικόνας στο παράθυρο

(Συντόμευση: Shift+Ctrl+J). Αυτή η εντολή εστιάζει την εικόνα να είναι όσο πιο μεγάλη γίνεται, ενώ ακόμα την κρατά ολότελα μες το παράθυρο. Θα υπάρχει συνήθως συμπλήρωμα στις δύο πλευρές της εικόνας, αλλά όχι και στις τέσσερις πλευρές.

Γέμισμα παραθύρου

Αυτή η εντολή εστιάζει την εικόνα όσο πιο μεγάλη γίνεται χωρίς να απαιτεί οποιαδήποτε συμπλήρωση να εμφανιστεί. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα ταιριάζει με το παράθυρο τέλεια σε μια διάσταση, αλλά συνήθως επεκτείνεται πέρα από τα όρια του παραθύρου στην άλλη διάσταση.

Εστίαση στην επιλογή

Αυτή η εντολή εστιάζει την εικόνα έτσι ώστε η επιλογή να γεμίζει την πιο μικρή διάσταση του παραθύρου της εικόνας.

A:B (X%)

Με αυτές τις εντολές, μπορείτε να διαλέξετε μια από τις προκαθορισμένες στάθμες εστίασης. Καθεμιά από τις ετικέτες μενού δίνει μια αναλογία, καθώς και μια τιμή ποσοστού. Παρακαλώ σημειώστε ότι κάθε προρύθμιση εστίασης έχει τη δική της συντόμευση πληκτρολογίου. Η τρέχουσα εστίαση σημειώνεται με μια μεγάλη κουκκίδα.

Άλλο

Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα διάλογο που σας επιτρέπει να διαλέξετε οποιαδήποτε στάθμη εστίασης θα θέλατε, μες την περιοχή 1:256 (0,39%) μέχρι 256:1 (25600%).

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Όταν δουλεύετε σε επίπεδο εικονοστοιχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Νέα προβολή. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τι συμβαίνει στην εικόνα στο κανονικό της μέγεθος ταυτόχρονα.