3.6. Μολύβι

Σχήμα 14.74. Εργαλείο μολυβιού

Εργαλείο μολυβιού

Το εργαλείο μολυβιού χρησιμοποιείται για χάραξη ελεύθερων γραμμών με σκληρό άκρο. Το μολύβι και το πινέλο είναι παρόμοια εργαλεία. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο εργαλείων είναι ότι αν και τα δυο χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο πινέλου, το εργαλείο μολυβιού δεν παράγει ασαφείς άκρες, ακόμα με ένα πολύ ασαφές πινέλο. Δεν κάνει ακόμα και εξομάλυνση.

Γιατί θα θέλατε να δουλέψετε με ένα τέτοιο άγριο εργαλείο; Ίσως η πιο σημαντική χρήση είναι όταν δουλεύετε με πολύ μικρές εικόνες, όπως εικονίδια, όπου επεξεργάζεστε σε υψηλές στάθμες εστίασης και χρειαζόσαστε να πάρετε κάθε εικονοστοιχείο επακριβώς. Με το εργαλείο μολυβιού, μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι κάθε εικονοστοιχείο μέσα στο περίγραμμα του πινέλου θα μεταβληθεί ακριβώς όπως περιμένετε.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν θέλετε να χαράξετε ευθείες γραμμές με το μολύβι (ή οποιοδήποτε από τα πολλά άλλα εργαλεία ζωγραφικής), κλικ στο αρχικό σημείο, έπειτα με πατημένο το Shift και κλικ στο τελικό σημείο.

3.6.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

  • Το εργαλείο μολυβιού μπορεί να κληθεί από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΕργαλεία ζωγραφικήςΜολύβι

  • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου:

  • ή με κλικ στη συντόμευση πληκτρολογίου N.

3.6.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Αυτό το πλήκτρο αλλάζει το μολύβι σε επιλογέα χρώματος.

Μετατόπιση

Αυτό το πλήκτρο τοποθετεί το εργαλείο μολυβιού σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα δημιουργήσει μια ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν τη χάραξη ευθειών γραμμών που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

3.6.3. Επιλογές

Σχήμα 14.75. Επιλογές εργαλείου «μολυβιού»

Επιλογές εργαλείου «μολυβιού»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα μεγέθους πινέλου στην προβολή; Αυξητικός
Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.