Όνομα

Αρχείο — Αναφορά πλήκτρων για το μενού αρχείο

Αρχείο

Ctrl + N

Νέα εικόνα

Shift + Ctrl + V

Δημιουργία από το πρόχειρο

Ctrl + O

Άνοιγμα εικόνας

Ctrl + Alt + O

Άνοιγμα εικόνας ως στρώσεων

Ctrl + 1

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #1

Ctrl + 2

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #2

Ctrl + 3

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #3

Ctrl + 4

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #4

Ctrl + 5

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #5

Ctrl + 6

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #6

Ctrl + 7

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #7

Ctrl + 8

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #8

Ctrl + 9

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #9

Ctrl + 0

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #10

Ctrl + S

Αποθήκευση της εικόνας XCF

Shift + Ctrl + S

Αποθήκευση της εικόνας με διαφορετικό όνομα

Ctrl + E

Εξαγωγή

Shift + Ctrl + Ε

Εξαγωγή ως...:αποθήκευση εικόνας σε διάφορες μορφές αρχείων

Ctrl + P

Εκτύπωση...

Ctrl + Alt + F

Εμφάνιση της εικόνας στον διαχειριστή αρχείων

Ctrl + W

Κλείσιμο του παραθύρου

Shift + Ctrl + W

Κλείσιμο όλων

Ctrl + Q

Έξοδος