Όνομα

Αρχείο — Αναφορά πλήκτρων για το μενού αρχείο

Αρχείο

Ctrl + N

Νέα εικόνα

Ctrl + O

Άνοιγμα εικόνας

Ctrl + Alt + O

Άνοιγμα εικόνας ως νέα στρώση

Ctrl + D

Δημιουργία αντιγράφου

Ctrl + 1

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #1

Ctrl + 2

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #2

Ctrl + 3

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #3

Ctrl + 4

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #4

Ctrl + 5

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #5

Ctrl + 6

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #6

Ctrl + 7

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #7

Ctrl + 8

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #8

Ctrl + 9

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #9

Ctrl + 0

Άνοιγμα πρόσφατης εικόνας #10

Ctrl + S

Αποθήκευση εικόνας

Shift + Ctrl + S

Αποθήκευση με νέο όνομα

Ctrl + Q

Έξοδος