9.4. Γράφημα GEGL

9.4.1. Επισκόπηση

Δεν δουλεύει.

9.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΓράφημα GEGL....

9.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.184. Επιλογές «χάρτη απόστασης»

Επιλογές «χάρτη απόστασης»