13.11. Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)

13.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.314. Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)

Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)

Αρχική εικόνα

Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)

Εφαρμοσμένο το φίλτρο «Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)»


Αυτό το φίλτρο μετασχηματίζει την εικόνα με το κλαστικό Mandelbrot: χαρτογραφεί την εικόνα στο κλαστικό.

13.11.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΑνίχνευση κλαστικού (παλιό)….

13.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.315. Επιλογές φίλτρου «Ανίχνευσης κλαστικού (παλιό)»

Επιλογές φίλτρου «Ανίχνευσης κλαστικού (παλιό)»

Παράμετροι Mandelbrot

X1, X2, Y1, Y2, Βάθος

Αυτές οι παράμετροι είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους X/YMIN, X/YMAX και ITER του φίλτρου ανιχνευτή κλαστικού. Επιτρέπουν να ποικίλετε τη επέκταση του κλαστικού και βάθους λεπτομέρειας.

Εξωτερικός τύπος

Η χαρτογράφηση εικόνας σε κλαστικό μπορεί να αποκαλύψει άδειες περιοχές. Μπορείτε να διαλέξετε να τις γεμίσετε με μαύρο, λευκό, διαφάνεια ή να κάνετε ότι εξαφανίζεται σε μια πλευρά να επανεμφανιστεί στην αντίθετη πλευρά με την επιλογή αναδίπλωση.