16.5. Στροβιλιζόμενη υδρόγειος

16.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.429. Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα


Σχήμα 17.430. Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: εφαρμοσμένο φίλτρο

3 (από 10) πλαίσια «Στροβιλιζόμενης υδρογείου» (σε λευκό παρασκήνιο)


16.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚίνησηΣτροβιλιζόμενη υδρόγειος….

16.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.431. Επιλογές «Στροβιλιζόμενης υδρογείου»

Επιλογές «Στροβιλιζόμενης υδρογείου»

Πλαίσια

TODO (να γίνει)

Στροφή από αριστερά στα δεξιά

TODO (να γίνει)

Διαφανές παρασκήνιο

TODO (να γίνει)

Δείκτης σε n χρώματα

TODO (να γίνει)

Εργασία σε αντίγραφο

TODO (να γίνει)