3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα

Σχήμα 14.109. Εργαλείο ξανοίγματος

Εργαλείο ξανοίγματος

Το εργαλείο ξανοίγματος ή σκοτεινίασματος χρησιμοποιεί το τρέχον πινέλο για να ξανοίξει ή να σκοτεινιάσει τα χρώματα στην εικόνα σας. Η κατάσταση θα προσδιορίσει ποιος τύπος εικονοστοιχείων επηρεάζεται.

3.17.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • Από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΕργαλεία ζωγραφικήςΞάνοιγμα/Σκοτείνιασμα.

  • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: ,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου shift+D.

3.17.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Εναλλαγή μεταξύ τύπων ξανοίγματος ή σκοτεινιάσματος. Ο τύπος θα παραμείνει εναλλαγμένος μέχρι την ελευθέρωση του Ctrl.

Μετατόπιση

Το πλήκτρο Shift τοποθετεί το εργαλείο ξανοίγματος ή σκοτεινιάσματος σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα ξανοίξει ή θα σκοτεινιάσει σε ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν το ξάνοιγμα ή το σκοτείνιασμα σε ευθείες γραμμές που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

3.17.3. Επιλογές

Σχήμα 14.110. Επιλογές εργαλείου «ξάνοιγμα»

Επιλογές εργαλείου «ξάνοιγμα»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Δύναμη; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου στην προβολή; Αυξητικός

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει σκληρό περίγραμμα στην επεξεργαζόμενη περιοχή.

Τύπος

Το φαινόμενο ξανοίγματος φωτίζει τα χρώματα.

Το εφέ σκοτεινιάσματος σκοτεινιάζει τα χρώματα.

Εύρος

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις:

  • Οι σκιές περιορίζουν το εφέ στα πιο σκοτεινά εικονοστοιχεία.

  • Οι μεσαίοι τόνοι περιορίζουν το εφέ σε εικονοστοιχεία μέσου τόνου.

  • Οι τονισμοί περιορίζουν το εφέ στα πολύ ανοικτά εικονοστοιχεία.

Έκθεση

Η έκθεση καθορίζει την ισχύ του αποτελέσματος του εργαλείου, σε μια περισσότερο ή λιγότερο εκτεθειμένη φωτογραφία. Η προεπιλογή του ολισθητή είναι 50 αλλά ποικίλει από 0 έως 100.