Βιβλιογραφία

Βιβλία

[APRESS00] Ξεκίνημα του GIMP: Από αρχάριος σε επαγγελματία. Akkana Peck. Πνευματικά Δικαιώματα © 2006 Apress Inc.. Apress Inc, www.apress.com. ISBN 1-59059-587-4. http://gimpbook.com/ .

[FOLEY01] Γραφικά, αρχές και πρακτική υπολογιστών. Foley and van Dam, et al. Πνευματικά Δικαιώματα © 1990 Addison Wesley. Addison Wesley. 2η έκδοση (Addison Wesley, 1990) .

[ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ] Βαθιά γνώση του Gimp. Carey Bunks. Πνευματικά Δικαιώματα © 2000 New Riders Publishing. New Riders Publishing, www.newriders.com. ISBN 0-7357-0924-6. https://web.archive.org/web/20170515161709/http://gimp-savvy.com/BOOK/index.html .

Πηγές στο διαδίκτυο

[AdobeRGB] Adobe RGB (1998) ICC Profile. http://www.adobe.com/digitalimag/adobergb.html .

[AdvanceMAME] Σχέδιο AdvanceMAME. https://www.advancemame.it/ .

[APOD] Η αστρονομική φωτογραφία της ημέρας. https://apod.nasa.gov/apod/ .

[APOD01] Η αστρονομική φωτογραφία της ημέρας (σήμερα). https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html .

[APOD02] Η αστρονομική φωτογραφία της ημέρας - Το πολύ βαθύ πεδίο του Hubble (9 Μαρτίου 2004). https://apod.nasa.gov/apod/ap040309.html .

[APOD03] Αστρονομική φωτογραφία της ημέρας - M51: κοσμική φουφήχτρα (10 Ιουλίου 2002). https://apod.nasa.gov/apod/ap020710.html .

[APOD04] Αστρονομική φωτογραφία της ημέρας - Κρόνος: Βασιλιάς των δακτυλίων (15 Φεβρουαρίου 2002). https://apod.nasa.gov/apod/ap020215.html .

[APOD05] Αστρονομική φωτογραφία της ημέρας - NGC 6369: Το μικρό νεφέλωμα φάντασμα (8 Νοεμβρίου 2002 ). https://apod.nasa.gov/apod/ap021108.html .

[APOD06] Αστρονομική φωτογραφία της ημέρας - Ανωμαλία στο κουιντέτο του Στέφανου (13 Νοεμβρίου 2000). https://apod.nasa.gov/apod/ap001113.html .

[APOD07] Αστρονομική φωτογραφία της ημέρας - Η πολύ οξεία προβολή του ήλιου (14 Νοεμβρίου 2002). https://apod.nasa.gov/apod/ap021114.html .

[ARGYLLCMS] Αρχική σελίδα συστήματος διαχείρισης χρώματος Argyll. https://www.argyllcms.com/ .

[BABL] babl (βιβλιοθήκη μετάφρασης μορφής εικονοστοιχείου). https://www.gegl.org/babl/ .

[BACH04] Όψη σε ομάδες. Michael Bach. Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 Michael Bach. https://michaelbach.de/ot/fcs-mosaic/ .

[BUDIG01] Χρυσό κείμενο. https://www.home.unix-ag.org/simon/gimp/golden.html .

[DARWINORTS] Διαχειριστής πακέτου Darwin Ports για OS X. https://www.macports.org/ .

[ECI] Κατατομές ECI (πρωτοβουλίας ευρωπαϊκού χρώματος). http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads .

[FDL-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ] Ανεπίσημη μετάφραση της ελεύθερης άδειας τεκμηρίωσης GNU.

[FINK] Διαχειριστής πακέτου Fink για OS X. https://www.finkproject.org/ .

[FREETYPE] Αρχική σελίδα του Freetype 2. https://www.freetype.org/ .

[GEGL] GEGL (βιβλιοθήκη γενικών γραφικών). http://gegl.org .

[GEORGIEV01] Αμετάβλητη ανακατασκευή εικόνας σε επαναφωτισμό. Todor Georgiev. Πνευματικά Δικαιώματα © 2005 Todor Georgiev. http://www.tgeorgiev.net/Invariant.pdf .

[GHOSTSCRIPT] Η σελίδα του σχεδίου Ghostscript. https://www.ghostscript.com/ .

[GIMP] GIMP - Το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Gnu. https://gimp.org .

[GIMP-DEV] Ανάπτυξη GIMP. https://developer.gimp.org .

[GIMP-DEV-PLUGIN] Ανάπτυξη προσθέτων GIMP. https://developer.gimp.org/resource/writing-a-plug-in/ .

[Έγγραφα GIMP] Η σελίδα σχεδίου τεκμηρίωσης GIMP. https://www.gimp.org/docs/ .

[ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ GIMP] Γραμματοσειρές στο GIMP 2.0. https://gimp.org/unix/fonts.html .

[GIMP-NEWSYM26] Λίστα των νέων συμβόλων στο GIMP 2.6. https://web.archive.org/web/20220807190931/https://developer.gimp.org/api/2.0/libgimp/libgimp-index-new-in-2-6.html .

[ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ01] Βαθιά γνώση του Gimp. https://web.archive.org/web/20170515161709/http://gimp-savvy.com/BOOK/index.html .

[ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ02] Βαθιά γνώση του GIMP (9.2 χάρτες εικόνας με κλικ). https://web.archive.org/web/20170403234151/http://gimp-savvy.com/BOOK/index.html?node81.html .

[GUNTHER04] Κάνοντας σχήματα στο GIMP. Gunther Dale. Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 Dale (Gunther). https://web.archive.org/web/20151004100006/http://gug.criticalhit.dk/tutorials/gunther1/ .

[ICC] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. https://www.color.org/ .

[ICCsRGB] ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ ICC sRGB. https://www.color.org/srgbprofiles.xalter .

[GPL] Γενική δημόσια άδεια (GPL). https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html .

[GEEQIE] Η αρχική σελίδα του Geeqie, ενός περιηγητή εικόνας. http://www.geeqie.org .

[GTHUMB] gThumb - Ένας θεατής εικόνας και περιηγητής για την επιφάνεια εργασίας GNOME. https://wiki.gnome.org/Apps/Gthumb .

[INKSCAPE] Το Inkscape είναι ένας επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών ελεύθερου λογισμικού. https://inkscape.org .

[LPROF] Κατοτομέας LPROF ICC. http://lprof.sourceforge.net/ .

[OPENCLIPART-ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ] Ελεύθερα αποκόμματα - διαβαθμίσεις. https://openclipart.org/ .

[OPENICC] Το σχέδιο OpenICC. https://freedesktop.org/wiki/OpenIcc/ .

[ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΦΛΟΓΩΝ] Πρόσθετο φλογών του GIMP. https://draves.org/gimp/flame.html ; https://flam3.com/.

[ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ] Ο ανασυνθέτης είναι ένα πρόσθετο του Gimp για σύνθεση υφής. https://github.com/bootchk/resynthesizer .

[ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΜΑΤΟΜΥΑΛΟΥ] Ένα πρόσθετο που παρέχει τον αλγόριθμο ματόμυαλου για το GIMP. https://web.archive.org/web/20200220014231/http://www-prima.inrialpes.fr/pelisson/MSRCR.php .

[ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ] Ένα πρόσθετο που παρέχει υποτυπώδη υποστήριξη CMYK για το GIMP. https://www.blackfiveservices.co.uk/separate.shtml .

[PYTHON] Γλώσσα προγραμματισμού Python. https://www.python.org .

[SCALE2X] Scale2x. https://www.scale2x.it/ .

[SCRIBUS] Scribus :: Εκδοτική επιφάνεια εργασίας ανοιχτού λογισμικού. https://www.scribus.net/ .

[SIOX] Απλή εξαγωγή διαδραστικού αντικειμένου. http://www.siox.org/ .

[ΜΑΘΗΜΑ 1] Μάθημα: Πώς να σχεδιάσετε ευθείες γραμμές. Seth Burgess. Πνευματικά Δικαιώματα © 2002 Seth Burgess. https://www.gimp.org/tutorials/Straight_Line .

[ΜΑΘΗΜΑ 02] Μάθημα: Γρήγορα GIMPLite. Carol Spears. Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 Carol Spears. https://next.gimp.org/tutorials/Lite_Quickies/ .

[UNICODE] Unicode. https://home.unicode.org/ .

[WIKIPEDIA] Wikipedia. Wikipedia Foundation. Πνευματικά Δικαιώματα © 2004 Ίδρυμα Wikipedia Inc.. https://www.wikipedia.org .

[WKPD-ALPHA] Wikipedia - κανάλι άλφα. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_channel .

[WKPD-BEZIER] Wikipedia - καμπύλη Bézier. https://en.wikipedia.org/wiki/Bezier_curve .

[WKPD-ΑΝΑΓΛΥΦΟ] Wikipedia - απεικόνιση ανάγλυφου. https://en.wikipedia.org/wiki/Bump_Mapping .

[WKPD-ΚΑΨΙΜΟ] Wikipedia - κάψιμο. https://en.wikipedia.org/wiki/Dodging_and_burning .

[WKPD-CA] Wikipedia - Cellular Automata. https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_Automata .

[WKPD-CMYK] Wikipedia - CMYK. http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK .

[WKPD-ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ] Wikipedia - χρωματικός χώρος. http://en.wikipedia.org/wiki/Colorspace .

[WKPD-ΣΥΣΤΟΛΗ] Wikipedia - Deflate. https://en.wikipedia.org/wiki/deflate .

[WKPD-ΑΠΟΠΛΕΞΗ] Wikipedia - Deinterlace. https://en.wikipedia.org/wiki/Deinterlace .

[WKPD-ΠΡΟΣΜΙΞΗ] Wikipedia - πρόσμιξη. https://en.wikipedia.org/wiki/Dithering .

[WKPD-ΞΑΝΟΙΓΜΑ] Wikipedia - Ξάνοιγμα. https://en.wikipedia.org/wiki/Dodging_and_burning .

[WKPD-EXIF] Wikipedia - EXIF. https://en.wikipedia.org/wiki/EXIF .

[WKPD-ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ] Wikipedia - τύπος αρχείου. https://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_format .

[WKPD-ΦΑΣΜΑ] Wikipedia - φάσμα. https://en.wikipedia.org/wiki/Gamut .

[WKPD-GIF] Wikipedia - GIF. https://en.wikipedia.org/wiki/GIF .

[WKPD-GNU] Wikipedia - GNU. https://en.wikipedia.org/wiki/GNU .

[WKPD-ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ] Wikipedia - Ιστόγραμμα. https://en.wikipedia.org/wiki/Image_histogram .

[WKPD-HSV] Wikipedia - HSV. https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV .

[WKPD-ICC] Wikipedia - κατατομή ICC. https://en.wikipedia.org/wiki/ICC_Profile .

[WKPD-ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ] Wikipedia - παρεμβολή. https://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation .

[IPTC] Μορφή μεταδεδομένων IPTC. https://en.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model .

[WKPD-JPEG] Wikipedia - JPEG. https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG .

[WKPD-LAB] Wikipedia - L*a*b. https://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space .

[WKPD-LZW] Wikipedia - LZW. https://en.wikipedia.org/wiki/LZW .

[WKPD-ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ] Wikipedia - Μικροκυματισμός. https://en.wikipedia.org/wiki/Moire .

[WKPD-PACKBITS] Wikipedia - PackBits. https://en.wikipedia.org/wiki/PackBits .

[WKPD-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ] Wikipedia - εικονογραφικά γραφικά. https://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics .

[WKPD-ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΧΟΥ] Wikipedia - Απόδοση στόχου. https://en.wikipedia.org/wiki/Rendering_intent .

[WKPD-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ] Wikipedia - αμφιβλιστροειδής. https://en.wikipedia.org/wiki/Retina .

[WKPD-ΣΟΥΠΙΑ] Wikipedia - σουπιά. https://en.wikipedia.org/wiki/Sepia .

[WKPD-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ] Wikipedia - υποδειγματοληψία χρώματος. https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_Subsampling .

[WKPD-ιστός-χρώματα] Wikipedia - ιστός-χρώματα. https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors .

[XMP] Wikipedia - Extensible Metadata Platform. https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform .

[WKPD-YCBCR] Wikipedia - YCbCr. https://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr .

[WKPD-YUV] Wikipedia - YUV. https://en.wikipedia.org/wiki/YUV .

[XDS] Προτόκολο άμεσης αποθήκευσης (XDS). https://freedesktop.org/wiki/Specifications/XDS/ .