8. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.8;

Το GIMP 2.8 είναι μια άλλη σημαντική έκδοση από πλευράς ανάπτυξης, ακόμα περισσότερο από το 2.6. Χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη αλλαγή στη διεπαφή χρήστη για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο συχνά παράπονα: την έλλειψη κατάστασης μοναδικού παραθύρου. Επιπλέον, η προσπάθεια ολοκλήρωσης της βιβλιοθήκης GEGL έκανε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, φτάνοντας σε περισσότερο από το 90% του πυρήνα του GIMP, ένα νέο ισχυρό εργαλείο μετασχηματισμού, ομάδων στρώσεων, νέων κοινών επιλογών, νέων πινέλων, βελτιωμένου εργαλείου κειμένου και άλλα.

Διεπαφή χρήστη

Νέα κατάσταση μοναδικού παραθύρου

Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό θα μπορείτε να δουλέψετε με όλους διαλόγους του GIMP μέσα σε ένα μεγάλο παράθυρο, με τις εικόνες συνήθως κεντραρισμένες μέσα του. Όχι πια αιρούμενα πλαίσια, αλλά οι διάλογοι μπορούν να τακτοποιηθούν μέσα σε αυτό το μοναδικό παράθυρο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί συνέχεια, ακόμα και κατά την εργασία και η επιλογή θα ανακαλείται στις συνεδρίες.

Σχήμα A.13. Νέα εμφάνιση της κατάστασης μοναδικού παραθύρου

Νέα εμφάνιση της κατάστασης μοναδικού παραθύρου

Νέα ροή εργασίας αποθήκευσης αρχείου

Τώρα, το αποθήκευση και αποθήκευση ως γίνεται μόνο με τις μορφές xcf. Εάν θέλετε να εξάγετε μια εικόνα σε άλλη μορφή, ας πούμε jpg ή png, πρέπει ρητά να την εξάγετε. Αυτό βελτιώνει τη ροή εργασίας και σας επιτρέπει να αντικαθιστάτε απλώς το αρχικό αρχείο ή να το εξάγετε σε φιάφορες άλλες μορφές.

Σχήμα A.14. Η νέα ροή εργασίας της εικόνας

Η νέα ροή εργασίας της εικόνας

Νέα γραμμή εικόνας

Μια νέα χρήσιμη γραμμή εικόνας έρχεται με την κατάσταση μοναδικού παραθύρου, που σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα μεταξύ ανοικτών εικόνων μέσω μιας γραμμής καρτελών με μικρογραφίες εικόνων.

Σχήμα A.15. Η νέα γραμμή εικόνας

Η νέα γραμμή εικόνας

Οι νέες επιλογές διάταξης

Το GIMP θα κάνει ευτυχισμένους τους χρήστες που δουλεύουν με δύο οθόνες (μία για τους διαλόγους, την άλλη για τις εικόνες): τώρα μπορείτε να διατάξετε τους διαλόγους τον έναν πάνω από τον άλλον, σε καρτέλες καθώς και σε στήλες.

Σχήμα A.16. Προσαρτήσεις πολλαπλών στηλών

Προσαρτήσεις πολλαπλών στηλών

Νέες ετικέτες πηγών

Τα πινέλα, οι διαβαθμίσεις, τα μοτίβα και οι παλέτες του GIMP μπορούν να φιλτραριστούν και να αναζητηθούν μέσω ετικετών. Οι ετικέτες είναι πλαίσια κειμένου στις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναθέσει πόρους. Με τις ετικέτες ο χρήστης μπορεί εύκολα να βρει τους πόρους μέσω ενός πλαισίου κειμένου εισόδου. Οι ετικέτες μπορούν να αποδοθούν χειροκίνητα από τον χρήστη με το ίδιο πλαίσιο εισόδου που χρησιμοποιείται προς αναζήτηση ετικετών, ή μπορούν να πάρουν αυτόματα ετικέτες χρησιμοποιώντας το όνομα καταλόγου των εισαγόμενων στοιχείων.

Σχήμα A.17. Ετικέτες πηγών

Ετικέτες πηγών

Απλά μαθηματικά σε μέγεθος εισόδων

Έχουν γίνει βελτιώσεις στο γραφικό συστατικό εισόδου μεγέθους, που χρησιμοποιείται για την είσοδο των περισσότερων παραμέτρων x,y, πλάτους και ύψους. Παραδείγματος χάρη, στον διάλογο κλιμάκωσης μπορείτε τώρα να γράψετε «50%» στο πεδίο πλάτους για να κλιμακώσετε την εικόνα στο 50% του πλάτους. Παραστάσεις όπως «30in + 40px» και «4 * 5.4in» δουλεύουν επίσης.

Σχήμα A.18. Καταχωρίσεις μαθηματικού μεγέθους

Καταχωρίσεις μαθηματικού μεγέθους

Μικρότερες αλλαγές
 • Η νέα επιλογή «Κλείδωμα εικονοστοιχείων» στον διάλογο στρώσεων μπορεί να αποφύγει ανεπιθύμητη βαφή σε στρώση κατά την εργασία με πολλές στρώσεις.

  Σχήμα A.19. Η νέα επιλογή κλειδώματος εικονοστοιχείων

  Η νέα επιλογή κλειδώματος εικονοστοιχείων

 • Τώρα, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ εικόνων σε κατάσταση μοναδικού και πολλαπλού παραθύρου χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις Ctrl+PageUp/PageDown ή Alt+Αριθμός.

 • Προσθήκη υποστήριξης για το F2 ώστε να μετονομάζετε στοιχεία στις λίστες.

 • Μπορείτε τώρα με Alt+κλικ στις στρώσεις στον διάλογο στρώσεων να δημιουργήσετε επιλογή από αυτόν. Οι τροποποιητές προσθήκης, αφαίρεσης και τομής κλικ, Shift και Ctrl+Shift δουλεύουν επίσης. Αυτό διευκολύνει τη σύνθεση περιεχομένων στρώσης με βάση τα περιεχόμενα άλλων στρώσεων, χωρίς παρακάμψεις.

 • Επειδή οι συντομεύσεις πληκτρολογίου Ctrl+E και Ctrl+Shift+E έχουν ανακατευθυνθεί σε μηχανισμούς εξαγωγής εικόνας, έχουν οριστεί νέες συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη «συρρίκνωση αναδίπλωσης» και «Προσαρμογή εικόνας στο παράθυρο», δηλαδή Ctrl+J και Ctrl+Shift+J αντίστοιχα.

 • Προστέθηκε το στοιχείο μενού ΠαράθυραΑπόκρυψη προσαρτήσεων που κάνει ό,τι κάνει η «καρτέλα» και εμφανίζει επίσης την κατάστασή του, που είναι τώρα μόνιμη μεταξύ των συνεδριών, επίσης.

 • Οι καταστάσεις στρώσεων έχουν αναδιαταχθεί σε πιο λογικές και χρήσιμες ομάδες με βάση το αποτέλεσμα που έχουν στις στρώσεις. Οι καταστάσεις στρώσεων που καθιστούν την στρώση πιο φωτεινή είναι σε μια ομάδα, οι καταστάσεις στρώσεων που καθιστούν τη στρώση πιο σκοτεινή σε μια άλλη ομάδα κ.ο.κ.

 • Στην κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, μπορείτε τώρα να κλείσετε την εργαλειοθήκη χωρίς να φύγετε από το GIMP.

 • Επιτρέπονται οι ενέργειες ελεύθερης σύνδεσης με πρόσθετα πλήκτρα ποντικιού.

 • Τώρα, μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα της εφαρμογής κατευθείαν από το μενού προτιμήσεων.

Εργαλεία, φίλτρα και πρόσθετα

Ένα νέο εργαλείο: Μετασχηματισμός κλωβού

Με αυτό το νέο εργαλείο μπορείτε, τώρα, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη κύρτωση μιας επιλογής απλά με μετακίνηση των σημείων ελέγχου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός από τους φοιτητές μας στο Google Summer of Code 2010.

Σχήμα A.20. Μετασχηματισμός κλωβού

Μετασχηματισμός κλωβού

Βελτιωμένο εργαλείο κειμένου

Το εργαλείο κειμένου έχει βελτιωθεί για να υποστηρίξει τη γραφή κειμένου σε καμβά και να κάνει δυνατή την αλλαγή των γνωρισμάτων ενός μοναδικού χαρακτήρα.

Σχήμα A.21. Βελτιωμένο εργαλείο κειμένου

Βελτιωμένο εργαλείο κειμένου

Νέες ομάδες στρώσεων

Μπορείτε, τώρα, να ομαδοποιήσετε σύνλα στρώσεων και να τα αντιμετωπίσετε ως μία οντότητα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μετακίνηση της ομάδας στον διάλογο στρώσεων. Η προσθήκη / αφαίρεση υπαρχουσών στρώσεων σε μια ομάδα είναι εύκολη ή η δημιουργία / διαγραφή μιας στρώσης μέσα στην ομάδα και μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε ενσωματωμένες ομάδες από ομάδες. Μπορείτε να εφαρμόσετε την κατάσταση στρώσης σε μια ομάδα όπως κάνετε με μια μοναδική στρώση. Όλο αυτό βελτιώνει τη ροή εργασίας με σύνθετες πολυστρωματικές εικόνες διευκολύνοντας τη διαχείρισή τους.

Σχήμα A.22. Νέες ομάδες στρώσεων

Νέες ομάδες στρώσεων

Περιστρεφόμενα πινέλα

Τα πινέλα μπορούν τώρα να περιστρέφονται κατά βούληση, δρώντας στην επιλογή του πινέλου «Γωνία».

Σχήμα A.23. Περιστρεφόμενα πινέλα

Περιστρεφόμενα πινέλα

Μικρότερες αλλαγές
 • Το προεπιλεγμένο χρώμα γρήγορης μάσκας είναι τώρα ρυθμίσιμο.

 • Η κατάσταση RTL (γραφή από δεξιά προς τα αριστερά) έχει βελτιωθεί στο εργαλείο κειμένου.

 • Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα γραφής στο εργαλείο κειμένου. Αυτό βοηθά στην επιλογή κατάλληλης γραμματοσειράς, ή κατάλληλων γλυφών για την επιλεγμένη γλώσσα.

 • Προστέθηκαν προαιρετικοί διαγώνιοι οδηγοί για το εργαλείο περικοπής.

 • Προστέθηκε ο «κανόνας των πέμπτων» στην επικάλυψη οδηγού περικοπής.

 • Η εξαγωγή με βάση το Cairo PDF έχει υλοποιηθεί. Αν και είναι κάπως απλοϊκή, η εξαγωγή αποθηκεύει κείμενο, ενσωματώνει γραμματοσειρές στο τελικό αρχείο PDF και προσπαθεί να μετατρέψει τις ψηφιογραφίες σε διανυσματικά αντικείμενα.

 • Η δυναμική των πινέλων βελτιώθηκε.

 • Προστέθηκε πρόσθετο για τη φόρτωση εικόνων JPEG2000.

 • Προστέθηκαν πρόσθετα για την υποστήριξη εισαγωγής και εξαγωγής δρομέα ποντικιού X11.

 • Προστέθηκε βασική υποστήριξη εισαγωγής και εξαγωγής OpenRaster (.ora).

 • Προστέθηκε υποστήριξη RGB565 στο πρόσθετο csource.

 • Προστέθηκε μια νέα εντολή «Δημιουργία» που επιτρέπει τη φόρτωση μιας σελίδας ιστού απευθείας στο GIMP χρησιμοποιώντας Webkit.

Τα αφανή

GEGL

Η μεταφορά του πυρήνα του GIMP προς τη νέα υψηλού βάθους δυαδικών και μη καταστροφικής επεξεργασίας βιβλιοθήκης GEGL [GEGL] έχει κάνει μεγάλα βήματα και τώρα περισσότερο από το 90% της εργασίας έχει ήδη τελειώσει.

Πέρα από τη μεταφορά χρωματικών λειτουργιών στο GEGL, ένα εργαλείο πειραματικής λειτουργίας GEGL έχει προστεθεί και βρίσκεται στο μενού εργαλείων. Ενεργοποιεί την εφαρμογή λειτουργιών GEGL σε μια εικόνα και δίνει προεπισκοπήσεις στον καμβά των αποτελεσμάτων. Το παρακάτω στιγμιότυπο το δείχνει για μια θόλωση Gauss.

Σχήμα A.24. Λειτουργία GEGL

Λειτουργία GEGL

Μεταφορά Cairo

Από την έκδοση GIMP 2.6, όλα τα εργαλεία που αποδίδονται στον καμβά έχουν μεταφερθεί πλήρως στο [CAIRO]. Παρέχονται ομαλά εξομαλυμένα γραφικά με βελτιωμένη εμφάνιση του GIMP. Κάποια πρόσθετα έχουν αναβαθμιστεί επίσης στο Cairo. Επιπλέον, όλα τα εργαλεία χρησιμοποιούν τώρα έναν δείκτη προόδου στον καμβά αντί για τη γραμμή κατάστασης.

Σχήμα A.25. Δείκτης προόδου

Δείκτης προόδου

Διάφορα

Αλλαγή άδειας

Η άδεια του GIMP έχει αλλαχθεί σε (L)GPLv3+.

Νέα δέσμη ενεργειών API
 • Πολλά APIs του GIMP έχουν αναδομηθεί για να απλοποιηθεί η ανάπτυξη νέων δεσμών ενεργειών.

 • Για παραπέρα βελτίωση των δυνατοτήτων των δεσμών ενεργειών, έγιναν αλλαγές API για να υποστηρίζονται οι ομάδες στρώσεων.

Συμβατότητα προς τα πίσω

To allow migrating from the old tools presets system to the new one, there is a Python script, which you can download from the GIMP wiki site. However, the old tools presets are not 100% convertible to the new tool presets. For instance, brush scale from 2.6 can't be converted to brush size in 2.8.

Γνωστά προβλήματα

Η εργασία με πινακίδες (τάμπλετ) μπορεί να είναι προβληματική λόγω της χρησιμοποιούμενης βιβλιοθήκης GTK+2. Σε αυτήν την περίπτωση είτε χρησιμοποιήστε την πιο παλιά έκδοση 2.6 ή περιμένετε την έκδοση 3.0 για πλήρη υποστήριξη του GTK+3.