7.6. Αγκίστρωση στρώσης

Εάν έχετε δημιουργήσει μια αιωρούμενη επιλογή, μια προσωρινή στρώση, που λέγεται «αιωρούμενη στρώση» ή «αιωρούμενη επιλογή», προστίθεται στη στοίβα στρώσεων. Όσο η αιωρούμενη στρώση επιμένει, μπορείτε να δουλέψετε μόνο σε αυτή. Για να δουλέψετε στην υπόλοιπη εικόνα, πρέπει να «αγκυρώσετε» την αιωρούμενη στρώση στην πρώην ενεργή στρώση με την εντολή Αγκύρωση στρώσης. Εάν η εικόνα δεν περιέχει μια αιωρούμενη επιλογή, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν υπάρχει ένα ενεργό εργαλείο επιλογής, ο δείκτης ποντικιού εμφανίζεται με ένα εικονίδιο άγκυρας όταν είναι έξω από την επιλογή.

7.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηαγκίστρωση στρώσης,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+H.

7.6.2. Εναλλακτικοί τρόποι αγκίστρωσης αιωρούμενης επιλογή

Παρακαλούμε, δείτε το Τμήμα 4.5.3, «Αγκίστρωση αιωρούμενης επιλογής»