Κεφάλαιο 17. Φίλτρα

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή
2. Κοινά χαρακτηριστικά
3. Φίλτρα θόλωσης
3.1. Εισαγωγή
3.2. Focus Blur
3.3. Θόλωση Gauss
3.4. Lens Blur
3.5. Θόλωση μέσης καμπυλότητας
3.6. Διάμεση θόλωση
3.7. Εικονοστοιχείωση
3.8. Επιλεκτική θόλωση Gauss
3.9. Variable Blur
3.10. Θόλωση κυκλικής κίνησης
3.11. Θόλωση γραμμικής κίνησης
3.12. Θόλωση κίνησης εστίασης
3.13. Θόλωση παράθεσης
4. Φίλτρα βελτίωσης
4.1. Εισαγωγή
4.2. Εξομάλυνση
4.3. Απόπλεξη
4.4. Υψιπερατό
4.5. Μείωση θορύβου
4.6. Αφαίρεση κόκκινου ματιού
4.7. Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα
4.8. Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)
4.9. Αποκηλίδωση
4.10. Αποράβδωση
4.11. Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
4.12. Αποσύνθεση κυματιδίου
5. Φίλτρα παραμόρφωσης
5.1. Εισαγωγή
5.2. Εφαρμογή φακού
5.3. Aνάγλυφο
5.4. Χάραξη
5.5. Παραμόρφωση φακού
5.6. Kaleidoscope
5.7. Μωσαϊκό
5.8. Εκτύπωση εφημερίδας
5.9. Πολικές συντεταγμένες
5.10. Κυματισμός
5.11. Μετατόπιση
5.12. Σφαιρoποίηση
5.13. Διάδοση τιμής
5.14. Βίντεο
5.15. Κύματα
5.16. Στροβιλισμός και πίεση
5.17. Άνεμος
5.18. Κάμψη καμπύλης
5.19. Ανάγλυφο (παλιό)
5.20. Κατσάρωμα σελίδας
6. Φίλτρα φωτός και σκιάς
6.1. Εισαγωγή
6.2. Bloom
6.3. Υπερκαινοφανής
6.4. Αναλαμπή φακού
6.5. Αναλαμπή διαβάθμισης
6.6. Εφέ φωτισμού
6.7. Λάμψη
6.8. Πίπτουσα σκιά
6.9. Μεγάλη σκιά
6.10. Βινιέτα
6.11. Πίπτουσα σκιά (παλιό)
6.12. Προοπτική
6.13. Εφέ Xach
7. Φίλτρα θορύβου
7.1. Εισαγωγή
7.2. Θόρυβος CIE lch
7.3. Θόρυβος HSV
7.4. Ρίψη
7.5. Επιλογή
7.6. Θόρυβος RGB
7.7. Σύντηξη
7.8. Διασπορά
8. Φίλτρα εντοπισμού άκρων
8.1. Εισαγωγή
8.2. Διαφορά Γκάους
8.3. Όριο
8.4. Λαπλάς
8.5. Νέον
8.6. Sobel
8.7. Διαβάθμιση εικόνας
9. Γενικά Φίλτρα
9.1. Εισαγωγή
9.2. Πίνακας συνέλιξης
9.3. Χάρτης απόστασης
9.4. Γράφημα GEGL
9.5. Κανονικός χάρτης
9.6. Επέκταση
9.7. Διάβρωση
10. Φίλτρα συνδυασμού
10.1. Εισαγωγή
10.2. Συγχώνευση βάθους
10.3. Λουρίδα ταινίας
11. Καλλιτεχνικά φίλτρα
11.1. Εισαγωγή
11.2. Εφαρμογή καμβά
11.3. Σκίτσο
11.4. Κυβισμός
11.5. Παράθεση γυαλιού
11.6. Ελαιοποίηση
11.7. Φωτοαντίγραφο
11.8. Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)
11.9. Ήπια λάμψη
11.10. Εικονοστοιχεία νερού
11.11. Σκίτσο (παλιό)
11.12. Υφασματοποίηση
11.13. Ιμπρεσιονιστής GIMP
11.14. Ελαιοποίηση (παλιό)
11.15. Αρπακτικό
11.16. Ήπια λάμψη (παλιό)
11.17. Βαν Γκογκ (LIC)
11.18. Ύφανση
12. Φίλτρα διακόσμησης
12.1. Εισαγωγή
12.2. Προσθήκη λοξότμησης
12.3. Προσθήκη περιγράμματος
12.4. Κηλίδα καφέ
12.5. Ομίχλη
12.6. Ασαφές περίγραμμα
12.7. Παλιά φωτογραφία
12.8. Στρογγυλές γωνίες
12.9. Διαφάνεια
12.10. Χάραξη μήτρας
12.11. Μήτρα χρωμίου
13. Φίλτρα χάρτη
13.1. Εισαγωγή
13.2. Χάρτης ανάγλυφου
13.3. Μετατόπιση
13.4. Ανίχνευση κλαστικού
13.5. Aυταπάτη
13.6. Μικρός πλανήτης
13.7. Προεκβολή πανοράματος
13.8. Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός
13.9. Παράθεση χαρτιού
13.10. Παράθεση χωρίς ραφές
13.11. Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)
13.12. Χάρτης αντικειμένου
13.13. Παράθεση
14. Φίλτρα απόδοσης
14.1. Εισαγωγή
14.2. Φλόγα
14.3. Περιηγητής κλαστικών
14.4. Κλαστικό IFS
14.5. Θόρυβος κελιού
14.6. Θόρυβος Πέρλιν
14.7. Πλάσμα
14.8. Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)
14.9. Συμπαγής θόρυβος
14.10. Διαφορά συννεφών
14.11. Πίνακας Bayer
14.12. Σκακιέρα
14.13. Μοτίβα διάθλασης
14.14. Πλέγμα
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Δαίδαλος
14.17. Ημίτονο
14.18. Spiral
14.19. Σκακιέρα (παλιό)
14.20. Περιηγητής CML
14.21. Πλέγμα (παλιό)
14.22. Οδοντωτό
14.23. Qbist
14.24. Σπειρογράφημα gimp
14.25. Κύκλωμα
14.26. Γεωμετρικά σχήματα
14.27. Λάβα
14.28. Γραμμή καινοφανούς
14.29. Σχεδιαστής σφαίρας
15. Φίλτρα Ιστού
15.1. Εισαγωγή
15.2. Χάρτης εικόνας
15.3. Ημιισοπέδωση
15.4. Τεμαχισμός
16. Φίλτρα κινουμένων σχεδίων
16.1. Εισαγωγή
16.2. Ανάμειξη
16.3. Αποτύπωση
16.4. Κυματισμός
16.5. Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
16.6. Κύματα
16.7. Βελτιστοποίηση
16.8. Αναπαραγωγή

1. Εισαγωγή

Ένα φίλτρο είναι ένα ειδικού τύπου εργαλείο σχεδιασμένο να παίρνει μια στρώση εισαγωγής ή μια εικόνα, να εφαρμόζει ένα μαθηματικό αλγόριθμο σε αυτό και να επιστρέφει τη στρώση εισαγωγής ή εικόνας σε μια τροποποιημένη μορφή. Το GIMP χρησιμοποιεί φίλτρα για να επιτύχει μια ποικιλία από εφέ και αυτά τα εφέ συζητιούνται εδώ.