2.16. Αποστολή με μήνυμα

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΑποστολή με μήνυμα….

Αυτή η εντολή ανοίγει έναν μικρό διάλογο με το όνομα της εικόνας που θα σταλεί (μπορείτε να την επεξεργαστείτε). Πατώντας το πλήκτρο Αποστολή ανοίγει το προεπιλεγμένο λογισμικό αλληλογραφίας με την εικόνα επισυναπτόμενη.