3.2. Άνοιγμα τοποθεσίας

Εάν αντί για όνομα αρχείου, έχετε μια URI (π.χ. διεύθυνση ιστού) για την εικόνα, μπορείτε να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας το μενού, επιλέξτε ΑρχείοΆνοιγμα τοποθεσίας… από το μενού εικόνας. Αυτό σας φέρνει ένα μικρό διάλογο που σας επιτρέπει να εισάγετε (ή να επικολλήσετε) το URI.

Σχήμα 5.5. Ο διάλογος «Άνοιγμα τοποθεσίας»

Ο διάλογος «Άνοιγμα τοποθεσίας»

Ο διάλογος «Άνοιγμα τοποθεσίας».