5.5. Παραμόρφωση φακού

5.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.55. Παράδειγμα για το φίλτρο «παραμόρφωση φακού»

Παράδειγμα για το φίλτρο «παραμόρφωση φακού»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «παραμόρφωση φακού»

Εφαρμογή «παραμόρφωσης φακού»


Αυτό το φίλτρο επιτρέπει την προσομοίωση αλλά επίσης διορθώνει το εφέ της τυπικής παραμόρφωσης που εισάγεται στις φωτογραφίες από τα γυαλιά που περιέχονται στους φακούς της κάμερας.

5.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΠαραμόρφωση… φακού.

5.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.56. Επιλογές «παραμόρφωσης φακού»

Επιλογές «παραμόρφωσης φακού»

Το επιτρεπόμενο εύρος όλων των επιλογών είναι από -100,0 μέχρι 100,0.

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κύριο

Η ποσότητα της σφαιρικής διόρθωσης για εισαγωγή. Θετικές τιμές κάνουν την εικόνα κυρτή ενώ αρνητικές τιμές την κάνουν κοίλη. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αναδίπλωση της εικόνας εσωτερικά ή εξωτερικά της σφαίρας.

Σχήμα 17.57. Παράδειγμα αποτελέσματος της κύριας επιλογής

Παράδειγμα αποτελέσματος της κύριας επιλογής

-100.0

Παράδειγμα αποτελέσματος της κύριας επιλογής

0,0

Παράδειγμα αποτελέσματος της κύριας επιλογής

+100,0


Ακμή

Καθορίζει την ποσότητα της πρόσθετης σφαιρικής διόρθωσης των ακμών της εικόνας.

Σχήμα 17.58. Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ακμής (κύρια ρύθμιση στο 50,0)

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ακμής (κύρια ρύθμιση στο 50,0)

-60,0

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ακμής (κύρια ρύθμιση στο 50,0)

0,0

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ακμής (κύρια ρύθμιση στο 50,0)

+60,0


Εστίαση

Καθορίζει την ποσότητα της μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης της εικόνας που προκαλείται από τον υποθετικό φακό.

Σχήμα 17.59. Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής εστίασης

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής εστίασης

-100.0

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής εστίασης

0,0

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής εστίασης

+100,0


Φωτεινότητα

Η ποσότητα του εφέ «βινιέτας»: η μείωση/αύξηση της φωτεινότητας που οφείλεται στην καμπυλότητα φακού που παράγει μια διαφορετική απορρόφηση φωτός.

Οι επιλογές κύρια ή ακμή πρέπει να μην είναι μηδενικές για να παράξει αυτή η επιλογή αισθητά αποτελέσματα.

Σχήμα 17.60. Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

-25,0

Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

0,0

Example result of the Brighten option (Main set to 75.0)

+25,0


Μετατόπιση Χ, Μετατόπιση Υ

Αυτές οι δύο επιλογές καθορίζουν τη μετατόπιση της εικόνας που παράχθηκε από μη τέλεια κεντραρισμένα ζευγάρια φακών.

Όπως παραπάνω αυτή η επιλογή παράγει ορατά αποτελέσματα μόνο εάν οι επιλογές κύρια ή ακμή είναι μη μηδενικές.

Σχήμα 17.61. Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής μετατόπισης Χ (κύρια ρύθμιση στο 70,0)

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής μετατόπισης Χ (κύρια ρύθμιση στο 70,0)

-100.0

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής μετατόπισης Χ (κύρια ρύθμιση στο 70,0)

0,0

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής μετατόπισης Χ (κύρια ρύθμιση στο 70,0)

+100,0


Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.