2.6. Άνοιγμα τοποθεσίας…

Ο διάλογος «Άνοιγμα τοποθεσίας» σας επιτρέπει να φορτώσετε μια εικόνα από μια τοποθεσία διαδικτύου, οριζόμενη από ένα URI, σε κάθε μορφή που υποστηρίζει το GIMP.

2.6.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΆνοιγμα τοποθεσίας….

2.6.2. Περιγραφή του διαλόγου παραθύρου

Σχήμα 16.13. Ο διάλογος παραθύρου «Άνοιγμα τοποθεσίας»

Ο διάλογος παραθύρου «Άνοιγμα τοποθεσίας»

Τα πιο τυπικά σχήματα για άνοιγμα εικόνων είναι:

αρχείο://

για να ανοίξετε μια εικόνα από έναν τοπικό δίσκο

Μπορείτε να παραλείψετε το πρόθεμα «αρχείο://» και να ανοίξετε τις εικόνες πατώντας απλά μια απόλυτη ή σχετική διαδρομή και όνομα αρχείου εδώ.

Ο κατάλογος προκαθορισμένης βάσης για τις σχετικές διαδρομές εξαρτάται από το λειτουργικό σας σύστημα. Τυπικά είναι /home/<username>/ στο Linux, C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Images\ στα Windows και /Users/<username>/ στο Mac OS X.

ftp://

για να ανοίξετε μια εικόνα από έναν ftp εξυπηρετητή

http://

για να φορτώσετε μια εικόνα από ιστότοπο

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Όταν επισκεπτόσαστε έναν ιστότοπο, μπορείτε με δεξί κλικ σε μια εικόνα και να επιλέξετε «Αντιγραφή διεύθυνσης σύνδεσης» στο αναδυόμενο μενού. Έπειτα να το επικολλήσετε στο διάλογο «Άνοιγμα τοποθεσίας» για να το ανοίξετε στο GIMP.

Ακόμα κι αν αυτή η εντολή κάνει πολύ εύκολη τη σύλληψη εικόνων από ιστότοπους: Παρακαλούμε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα! Οι εικόνες, ακόμα και αν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ελεύθερες για χρήση από εσάς.