3.18. Γέμισμα περιγράμματος επιλογής

Using this command, you can fill the current selection with the current foreground color, or with the current pattern. It opens a dialog where you can choose between these two options. This command is only active when a selection exists.

3.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάτε σε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από: ΕπεξεργασίαΓέμισμα περιγράμματος επιλογής...

3.18.2. Επιλογές

Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου:

Σχήμα 16.21. Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Συμπαγές χρώμα

Χρησιμοποιείται το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Μοτίβο

Χρησιμοποιείται το τρέχον μοτίβο της εργαλειοθήκης.

Εξομάλυνση

This option is enabled by default.