3.18. Γέμισμα περιγράμματος επιλογής

Χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή, μπορείτε να γεμίσετε την τρέχουσα επιλογή με το τρέχον χρώμα προσκηνίου ή με το τρέχον μοτίβο. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο επιλογών. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν υπάρχει επιλογή.

3.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάτε σε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από: ΕπεξεργασίαΓέμισμα περιγράμματος επιλογής...

3.18.2. Επιλογές

Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου:

Σχήμα 16.21. Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Συμπαγές χρώμα

Χρησιμοποιείται το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Μοτίβο

Χρησιμοποιείται το τρέχον μοτίβο της εργαλειοθήκης.

Εξομάλυνση

Αυτή η επιλογή είναι ενεργή από προεπιλογή.