13.8. Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός

13.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο εφαρμόζεται σε έναν μετασχηματισμό αναδρομικά (επαναλαμβανόμενα).

Όπως στο ενιαίο εργαλείο μετασχηματισμού, αυτό το φίλτρο εμφανίζει ένα πλαίσιο γύρω από την εικόνα με αρκετά είδη λαβών:

 • Διαμάντια για στρέβλωση

  Στρέβλωση

 • Τετράγωνα για οριζόντια ή κατακόρυφη κλιμάκωση.

  Οριζόντια κλιμάκωση

 • Μικρά διαμάντια για αλλαγή προοπτικής, σε μεγάλα τετράγωνα για κλιμάκωση σε όλες τις κατευθύνσεις.

  Σχήμα 17.306. Αλλαγή προοπτικής

  Αλλαγή προοπτικής

  Αλλαγή προοπτικής

  Αλλαγή προοπτικής

  Το ίδιο πατώντας Ctrl


  Σχήμα 17.307. Κλιμάκωση σε όλες τις κατευθύνσεις

  Κλιμάκωση σε όλες τις κατευθύνσεις

  Κλιμάκωση

  Κλιμάκωση σε όλες τις κατευθύνσεις

  Το ίδιο πατώντας Ctrl


και εκτός του πλαισίου, ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζεται με ένα εικονίδιο περιστροφής: πάτημα και μεταφορά για περιστροφή γύρω από τον άξονα. Αυτός ο άξονας είναι, από προεπιλογή, στο κέντρο της εικόνας: πάτημα και μεταφορά για τη μετακίνησή του.

13.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΑναδρομικός μετασχηματισμός….

13.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.308. Επιλογές φίλτρου «Αναδρομικού μετασχηματισμού»

Επιλογές φίλτρου «Αναδρομικού μετασχηματισμού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Πρώτη επανάληψη

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων έχει οριστεί. Τότε ο μετασχηματισμός ξεκινά στην καθορισμένη θέση από αυτήν την επιλογή.

Σχήμα 17.309. Επιλογές φίλτρου «Αναδρομικού μετασχηματισμού»

Επιλογές φίλτρου «Αναδρομικού μετασχηματισμού»

Αρχική εικόνα. Επαναλήψεις = 3. Εξασθένιση = 0,797

Επιλογές φίλτρου «Αναδρομικού μετασχηματισμού»

Πρώτη επανάληψη = 2


Επαναλήψεις

Αριθμός επαναλήψεων.

Χρώμα εξασθένισης

Το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για εξασθένιση. Προεπιλογή είναι η διαφάνεια. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το χρώμα επιλέγοντας νέο χρώμα πατώντας το χρωματικό δείγμα ή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα χρώματος στα δεξιά.

Εξασθένιση αδιαφάνειας

Ποσό κλιμάκωσης της αδιαφάνειας κάθε επαναλαμβανόμενης εικόνας.

Επικολήστε παρακάτω

Επικολλήστε τις επαναλαμβανόμενες εικόνες κάτω από καθεμιά.

Μέθοδος επαναδειγματοληψίας

Οι μέθοδοι παρεμβολής περιγράφονται στο Παρεμβολή

Τρία πλήκτρα

Για προσθήκη, διπλασιασμό ή αφαίρεση του μετασχηματισμού.

13.8.4. Χρήση φίλτρου αναδρομικού μετασχηματισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο για να δημιουργήσετε εφέ ντρόστε (Droste), τρισδιάστατα, δέντρα.