9. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μετάφραση θεωρείται ένα είδος τροποποίησης, έτσι μπορείτε να διανείμετε τις μεταφράσεις του εγγράφου κάτω από τους όρους της ενότητας ενότητα 5. Η αντικατάσταση αμετάβλητων ενοτήτων με μεταφράσεις απαιτεί ειδική άδεια από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά μπορείτε να συμπεριλάβετε μεταφράσεις μερικών ή όλων των αμετάβλητων ενοτήτων επιπλέον των αρχικών εκδόσεων αυτών των αμετάβλητων ενοτήτων. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια μετάφραση αυτής της άδειας και τις σημειώσεις άδειας στο έγγραφο, και οποιεσδήποτε αποποιήσεις εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε επίσης την αρχική αγγλική έκδοση αυτής της άδειας και των αρχικών εκδόσεων αυτών των σημειώσεων και αποποιήσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και της αρχικής έκδοσης αυτής της άδειας ή μιας σημείωσης ή αποποίησης, η αρχική έκδοση θα υπερισχύει.

Εάν μια ενότητα στο έγγραφο με τίτλο «ευχαριστίες», «αφιερώσεις», ή «ιστορικό», η απαίτηση της (ενότητας 5) για διατήρηση του τίτλου της (ενότητα 2) θα απαιτεί τυπικά αλλαγή του τρέχοντος τίτλου.