2.12. Η γόμα δεν κάνει την περιοχή διαφανή

Πώς να το καταλάβετε: Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη γόμα για να αφαιρέσετε όλο το χρώμα, αλλά αντί να εμφανίζεται μια διαφανής περιοχή μετατρέπεται στο χρώμα του παρασκηνίου (συνήθως λευκό).

Τρόπος διόρθωσης: Ελέγξτε την ενεργή στρώση στον Διάλογο στρώσεων: δεξιοπατήστε σε αυτήν για να ανοίξετε ένα μενού και δείτε εάν Η προσθήκη καναλιού Alpha είναι ενεργοποιημένη. Εάν είναι, τότε η στρώση σας δεν έχει κανάλι άλφα: πατήστε σε αυτό το στοιχείο μενού για να προσθέσετε ένα κανάλι άλφα. Με αυτό διορθωμένο, θα μπορέσετε να το διαγράψετε σε διαφάνεια.