5. Μονοπάτια

Τα μονοπάτια είναι καμπύλες (γνωστές ως καμπύλες Bézier). Είναι εύκολο να μάθετε και να χρησιμοποιήσετε τα μονοπάτια στο GIMP. Για να καταλάβετε τη λογική τους και το μηχανισμό τους δείτε στο γλωσσάρι Καμπύλη Bézier ή Wikipedia [WKPD-BEZIER]. Το εργαλείο μονοπατιών είναι πολύ ισχυρό, επιτρέποντας σας να σχεδιάσετε εξελιγμένες φόρμες. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μονοπατιών στο GIMP, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα μονοπάτι κι έπειτα να σχεδιάσετε το μονοπάτι.

Στο GIMP, ο όρος «χρωματισμός μονοπατιού» σημαίνει την εφαρμογή μιας ειδικής μορφοποίησης στο μονοπάτι (χρώμα, πλάτος, μοτίβο...).

Ένα μονοπάτι έχει δύο κύριους σκοπούς:

Σχήμα 7.10. Παρουσίαση δημιουργίας τεσσάρων διαφορετικών μονοπατιών

Παρουσίαση δημιουργίας τεσσάρων διαφορετικών μονοπατιών

Τέσσερα παραδείγματα μονοπατιών του GIMP: ένα κλειστό πολυγωνικό, ένα ανοιχτό πολυγωνικό, ένα κλειστό καμπύλο και ένα με μείγμα ευθειών και καμπύλων τμημάτων.


5.1. Δημιουργία μονοπατιού

Ξεκινήστε χαράσσοντας το περίγραμμα για το μονοπάτι σας· το περίγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα (δείτε το εργαλείο Μονοπάτια). Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε το εργαλείο μονοπατιών χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  • Πατήστε ΕργαλείαΜονοπάτια από το μενού εικόνας.

  • Πατήστε το σχετικό εικονίδιο στην εργαλειοθήκη .

  • Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο συντόμευσης B.

Όταν το εργαλείο μονοπατιών επιλέγεται, ο δρομέας του ποντικιού αλλάζει σε δείκτη (βέλος) με καμπύλη. Αριστερό κλικ στην εικόνα για να δημιουργήσετε το αρχικό σημείο του μονοπατιού. Μετακινήστε το ποντίκι σε ένα νέο σημείο και αριστερό κλικ στο ποντίκι για να δημιουργήσετε ένα άλλο σημείο συνδεμένο με το προηγούμενο. Αν και μπορείτε να δημιουργήσετε όσα σημεία επιθυμείτε, χρειάζεστε μόνο δύο σημεία για να μάθετε για τα μονοπάτια. Ενώ προσθέτετε σημεία, ο δρομέας ποντικιού έχει ένα μικρό «+» δίπλα στην καμπύλη που δείχνει ότι πατώντας θα προστεθεί ένα νέο σημείο. Όταν ο δρομέας του ποντικιού είναι κοντά σε τμήμα της γραμμής το «+» αλλάζει σε σταυρό με βέλη, όπως το εργαλείο μετακίνησης.

Μετακινήστε το δρομέα ποντικιού κοντά σε ένα τμήμα γραμμής, αριστερό κλικ και σύρτε το τμήμα της γραμμής. Δύο γεγονότα συμβαίνουν.

  • Το τμήμα της γραμμής λυγίζει και καμπυλώνεται καθώς τραβιέται.

  • Κάθε τμήμα γραμμής έχει ένα αρχικό σημείο και ένα τελικό σημείο που σημειώνεται καθαρά. Μια «γραμμή κατεύθυνσης» τώρα προβάλλει από κάθε τελικό σημείο για το τμήμα της γραμμής που μετακινήθηκε.

Το τμήμα της καμπύλης γραμμής αφήνει ένα τελικό σημείο στην ίδια κατεύθυνση, που η «γραμμή κατεύθυνσης» αφήνει το τελικό σημείο. Το μήκος της «γραμμής κατεύθυνσης» ελέγχει πόσο μακριά το τμήμα της γραμμής προβάλλει κατά μήκος της «γραμμής κατεύθυνσης» πριν καμπυλώσει προς το άλλο τελικό σημείο. Κάθε «γραμμή κατεύθυνσης» έχει ένα κενό τετράγωνο κουτί (αποκαλούμενο λαβή) στη μία άκρη. Πατήστε και σύρτε τη λαβή για να αλλάξετε την κατεύθυνση και το μήκος της «γραμμής κατεύθυνσης».

Σχήμα 7.11. Εμφάνιση του μονοπατιού, ενώ επεξεργάζεται

Εμφάνιση του μονοπατιού, ενώ επεξεργάζεται

Εμφάνιση του μονοπατιού, ενώ επεξεργάζεται με το εργαλείο μονοπατιών.


Το μονοπάτι αποτελείται από δύο συστατικά με ευθεία και καμπύλα τμήματα. Μαύρα τετράγωνα είναι σημεία αγκίστρωσης, ο ανοιχτός κύκλος δείχνει την επιλεγμένη άγκυρα και τα δύο ανοιχτά τετράγωνα είναι οι συνδεμένες λαβές με την επιλεγμένη άγκυρα.