4.19. Σε μονοπάτι

Η εντολή Σε διαδρομή μετατρέπει μια επιλογή σε διαδρομή. Η εικόνα δεν φαίνεται να αλλάζει, αλλά μπορείτε να δείτε τη νέα διαδρομή στο διάλογος μονοπατιών. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαδρομής στην εργαλειοθήκη, μπορείτε με ακρίβεια να προσαρμόσετε το περίγραμμα της επιλογής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδρομές στην ενότητα διάλογος μονοπατιών.

4.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής