3.2. Ιδιότητες

Υπάρχουν δύο ιδιότητες της σύντομης μάσκας που μπορείτε να αλλάξετε δεξιοπατώντας στο κουμπί της σύντομης μάσκας.