Μέρος II. Πώς θα γίνω μάγος του GIMP;

Πίνακας Περιεχομένων

5. Εισαγωγή εικόνων στο GIMP
1. Τύποι εικόνας
2. Δημιουργία νέων αρχείων
3. Άνοιγμα αρχείων
3.1. Άνοιγμα αρχείου
3.2. Άνοιγμα τοποθεσίας
3.3. Άνοιγμα πρόσφατου
3.4. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων
3.5. Διαχειριστής αρχείου
3.6. Σύρσιμο και απόθεση
3.7. Αντιγραφή και επικόλληση
3.8. Περιηγητής εικόνας
6. Εξαγωγή εικόνων από το GIMP
1. Αρχεία
1.1. Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
1.2. Τύποι αρχείων
2. Προετοιμασία εικόνων για τον ιστό
2.1. Εικόνες με βέλτιστη αναλογία μεγέθους/ποιότητας
2.2. Επιπρόσθετη μείωση του μεγέθους αρχείου
2.3. Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια
7. Ζωγράφισμα με το GIMP
1. Η επιλογή
1.1. Άμβλυνση
1.2. Κάνοντας μια επιλογή μερικώς διαφανή
2. Δημιουργία και χρήση επιλογών
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών
3. Η σύντομη μάσκα
3.1. Επισκόπηση
3.2. Ιδιότητες
4. Χρήση της κατάστασης γρήγορης μάσκας
5. Μονοπάτια
5.1. Δημιουργία μονοπατιού
5.2. Ιδιότητες μονοπατιού
5.3. Μονοπάτια και επιλογές
5.4. Μετασχηματισμός μονοπατιών
5.5. Χρωματισμός μονοπατιού
5.6. Μονοπάτια και κείμενο
5.7. Μονοπάτια και αρχεία SVG
6. Πινέλα
7. Προσθήκη νέων πινέλων
8. Το πλαίσιο διαλόγου GIH
9. Αλλαγή μεγέθους πινέλου
9.1. Πώς να αλλάξετε το μέγεθος ενός πινέλου
9.2. Γρήγορη δημιουργία πινέλου
10. Διαβαθμίσεις
11. Μοτίβα
12. Παλέτες
12.1. Χρωματολόγιο
13. Προρρυθμίσεις
14. Σχεδίαση απλών αντικειμένων
14.1. Σχεδίαση ευθείας γραμμής
14.2. Δημιουργία βασικού σχήματος
8. Συνδυασμός εικόνων
1. Εισαγωγή στις στρώσεις
1.1. Ιδιότητες στρώσης
2. Καταστάσεις στρώσεων
2.1. Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
2.2. Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού
2.3. Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
2.4. Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
2.5. Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής
2.6. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV
2.7. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
3. Παλιές καταστάσεις στρώσεων
4. Δημιουργία νέων στρώσεων
5. Ομάδες στρώσεων
9. Διαχείριση κειμένου
1. Διαχείριση κειμένου
1.1. Περιοχή κειμένου
1.2. Διαχείριση στρώσης κειμένου
1.3. Εργαλειοθήκη κειμένου
1.4. Μενού συνάφειας κειμένου
2. Κείμενο
2.1. Διακόσμηση κειμένου
2.2. Προσθήκη γραμματοσειρών
2.3. Προβλήματα γραμματοσειρών
10. Βελτιστοποίηση φωτογραφιών
1. Εργασία με κάμερες ψηφιακών φωτογραφιών
1.1. Εισαγωγή
1.2. Βελτίωση σύστασης
1.3. Βελτίωση χρωμάτων
1.4. Ρύθμιση οξύτητας
1.5. Αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων από εικόνα
1.6. Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σας
11. Διαχείριση χρώματος στο GIMP
1. Διαχείριση χρώματος στο GIMP
1.1. Προβλήματα παραγωγής χωρίς διαχείριση χρώματος
1.2. Εισαγωγή στην παραγωγή με διαχείριση χρώματος
12. Εμπλουτισμός του GIMP
1. Διάλογος προτιμήσεων
1.1. Εισαγωγή
1.2. Πόροι συστήματος
1.3. Αποσφαλμάτωση
1.4. Διαχείριση χρώματος
1.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
1.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών
1.7. Επιλογές εργαλείου
1.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
1.9. Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
1.10. Διεπαφή
1.11. Θέμα
1.12. Θέμα εικονιδίου
1.13. Εργαλειοθήκη
1.14. Προεπειλογές διαλόγων
1.15. Σύστημα βοήθειας
1.16. Εμφάνιση
1.17. Διαχείριση παραθύρου
1.18. Παράθυρα εικόνας
1.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
1.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
1.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
1.22. Συσκευές εισόδου
1.23. Ελεγκτές εισόδου
1.24. Φάκελοι
1.25. Φάκελοι δεδομένων
2. Πλέγματα και οδηγοί
2.1. Το πλέγμα εικόνας
2.2. Οδηγοί
3. Απόδοση πλέγματος
4. Ρύθμιση παρατιθέμενης κρυφής μνήμης
5. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
6. Προσαρμογή αρχικής οθόνης
13. Σενάρια
1. Πρόσθετα
1.1. Εισαγωγή
1.2. Χρήση προσθέτων
1.3. Εγκατάσταση νέων προσθέτων
1.4. Συγγραφή προσθέτων
2. Χρήση σεναρίων Script-Fu
2.1. Script-Fu;
2.2. Εγκατάσταση σεναρίων Script-Fus
2.3. Επιτρεπτά και μη
2.4. Διάφορα είδη Script-Fus
3. Μάθημα Script-Fu
3.1. Εξοικείωση με το Scheme
3.2. Μεταβλητές και συναρτήσεις
3.3. Λίστες, λίστες και πάλι λίστες
3.4. Το πρώτο σας σενάριο Script-Fu
3.5. Δίνοντας στο σενάριό μας περισσότερη ψυχή
3.6. Επέκταση του σεναρίου πλαισίου κειμένου
3.7. Το σενάριο σας και η λειτουργία του