7.32. Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή

Η εντολή τομή με την επιλογή μετατρέπει τη μάσκα στρώσης της ενεργής στρώσης σε επιλογή. Η τομή αυτής της επιλογής και της επιλογής που είναι ήδη ενεργή από τη νέα επιλογή για την εικόνα. Οι άσπρες περιοχές της μάσκας στρώσης επιλέγονται, οι μαύρες περιοχές δεν επιλέγονται και οι γκρι περιοχές μετατρέπονται σε αμβλυμένες επιλογές. Η μάσκα στρώσης η ίδια δεν τροποποιείται από αυτή την εντολή.

7.32.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskIntersect with Selection,

7.32.2. Επεξήγηση της τομής της μάσκας στρώσης με την επιλογή

Σχήμα 16.119. Επεξήγηση της τομής της μάσκας στρώσης με την επιλογή

Επεξήγηση της τομής της μάσκας στρώσης με την επιλογή

Στα αριστερά, η αρχική εικόνα με επιλογή. Στη μέση, ο διάλογος στρώσεων με μια μάσκα στρώσης δημιουργημένη με την επιλογή «κανάλι άλφα της στρώσης». Στα δεξιά, το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή «τομή μάσκας με επιλογή»: η επιλογή αδιαφανών εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης είναι το κοινό κομμάτι μεταξύ της αρχικής επιλογής και της μάσκας.