2.8. Επιλογή προσκηνίου

Σχήμα 14.33. Το εργαλείο «Επιλογή προσκηνίου» στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο «Επιλογή προσκηνίου» στην εργαλειοθήκη

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να εξάγεται το προσκήνιο από την ενεργή στρώση ή από μια επιλογή. Με το GIMP-2.10, η μικρορύθμιση της επιλογής έχει βελτιωθεί. Αφού γίνει η επιλογή, με τις διακεκομμένες γραμμές, μπορείτε με αντιγραφή-επικόλληση ή πάτημα και μεταφορά της σε άλλη εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως παρασκήνιο και αντιστρέφοντας την επιλογή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο παρασκήνιο.

2.8.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το εργαλείο επιλογής προσκηνίου με δύο τρόπους:

 • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη,

 • μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΕπιλογή προσκηνίου στο μενού της εικόνας.

 • Αυτό το εργαλείο δεν έχει συντόμευση, αλλά μπορείτε να ορίσετε μία χρησιμοποιώντας ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΔιεπαφήΡύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίουΕργαλείαΕπιλογή προσκηνίου

2.8.2. Οδηγίες χρήσεις

Ας ξεκινήσουμε με ένα αντικείμενο σαφώς διαφορετικό από παρασκήνιο, που δεν χρειάζεται βελτίωση.

 1. Χοντρική επιλογή του προσκηνίου που θέλετε να εξάγετε. Όταν επιλέγετε αυτό το εργαλείο, ο δείκτης του ποντικιού συνοδεύει το εικονίδιο του λάσου. Στην πραγματικότητα δουλεύει σαν το εργαλείο ασαφούς επιλογής. Επιλέξτε όσο το δυνατό λιγότερο από το παρασκήνιο.

  Όταν ο δείκτης του ποντικιού έλθει πάνω από την αρχή της γραμμής, εμφανίζεται ένας μικρός κίτρινος κύκλος: απελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού για να κλείσετε την επιλογή. Κατά την επιλογή, πάτημα και μεταφορά σχεδιάζει μια ασαφή γραμμή, μόνο μετατόπιση σχεδιάζει ευθεία γραμμή.

  Εάν ο δείκτης του ποντικιού δεν καλύπτει το σημείο έναρξης, το διπλοπάτημα κλείνει την επιλογή με ευθεία γραμμή.

  Η επιλογή κλείστηκε.

  Μόλις πατήσετε για να ξεκινήσετε τη σχεδίαση, αναδύεται ένα μικρό παράθυρο:

  Προς το παρόν, μόνο ένας μικρός σταυρός είναι ενεργός, που επιτρέπει την έξοδο: επιστρέφει στην αρχική εικόνα.

 2. Πατήστε Enter για να δημιουργήσετε τη μάσκα:

  Ο δείκτης του ποντικιού συνοδεύεται τώρα με το εικονίδιο του πινέλου βαφής. Η σκούρα γαλάζια περιοχή (αυτό το χρώμα μπορεί να αλλαχθεί) είναι για το παρασκήνιο. Η ανοικτή γαλάζια περιοχή καλύπτει τη ζώνη που έχετε επιλέξει, την οποία μπορείτε να χρωματίσετε για να εξάγετε το προσκήνιο. Περιέχει την περιοχή προσκηνίου και ένα μικρό τμήμα του παρασκηνίου. Έξω από την επιλεγμένη περιοχή, η σκούρα γαλάζια περιοχή ονομάζεται Άγνωστη περιοχή εικονοστοιχείων.

  Οι επιλογές στο μικρό παράθυρο γίνονται ενεργές:

  • Το πλαίσιο ελέγχου Προεπισκόπηση μάσκας εναλλάσσει την εμφάνιση προεπισκόπησης της κατάστασης εξαγωγής προσκηνίου.

  • Ένα πλήκτρο Επιλογής που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της εξαγωγής αφού σημειώσει το προσκήνιο.

 3. Σχεδιάστε μια γραμμή δια μέσου του προσκηνίου: χρησιμοποιώντας το πινέλο, του οποίου το μέγεθος μπορεί να αλλαχθεί στις επιλογές, σχεδιάστε μια συνεχή γραμμή στο επιλεγμένο προσκήνιο περνώντας πάνω από χρώματα που θα κρατήσετε για την εξαγωγή. Το χρησιμοποιούμενο χρώμα για τη σχεδίαση της γραμμής είναι χωρίς σημασία· μη χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα με το προσκήνιο είναι καλύτερο. Προσοχή να μη βάψετε εικονοστοιχεία του παρασκηνίου.

  Με αυτό το αντικείμενο ενός χρώματος σαφώς διαφορετικό από το παρασκήνιο, μερικές πινελιές είναι αρκετές:

 4. Εναλλάξτε την προεπισκόπησηγια να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Αυτή η Μάσκα προεπισκόπησηςείναι μια μάσκα: όπου μπορείτε να σχεδιάσετε απευθείας και να δείτε αμέσως το αποτέλεσμα.

 5. Δοκιμάστε τη μηχανή Αστιλβής Λέβιν (Matting Levin)που μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα.

 6. Όταν είσαστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή για να πάρετε την επιλογή του προσκηνίου με τις διακεκομμένες γραμμές του.

2.8.3. Επιλογές

Σχήμα 14.34. Επιλογές εργαλείου «Επιλογή προσκηνίου»

Επιλογές εργαλείου «Επιλογή προσκηνίου»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση· Άμβλυνση ορίων
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Κατάσταση σχεδίασης

Σχεδίαση προσκηνίου: για να σχεδιάσετε αυτό που θα είναι προσκήνιο.

Σχεδίαση παρασκηνίου: για να σχεδιάσετε αυτό που θα είναι παρασκήνιο.

Άγνωστη σχεδίαση: για να προσθέσετε εικονοστοιχεία που είναι στο παρασκήνιο στην επιλογή σας.

Πλάτος πινελιάς

Το μέγεθος του πινέλου.

Προεπισκόπηση κατάστασης
 • Χρώμα (προεπιλογή): μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα της προεπισκόπησης στην εικόνα σας, πατώντας στο χρωματολόγιο.

 • Γκρίζα κλίμακα: νέο στο GIMP-2.10.14, για να δείτε την τελική μάσκα σε ασπρόμαυρο. Αυτή η προεπισκόπηση είναι παρόμοια με τη μάσκα στρώσης. Είναι χρήσιμη σε εικόνες όπου τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου δεν είναι πολύ διαφορετικά και το όριο μεταξύ τους δεν είναι πολύ προφανές.

Μηχανή

Εργαστείτε με το Γενικός αστιλβής (Matting global)(προεπιλογή) και βελτιώστε το αποτέλεσμα με το Αστιλβής Λέβιν (Matting Levin).

Επαναλήψεις

Προρύθμιση το 1. Η επανάληψη του αλγορίθμου μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα.

2.8.4. Βελτίωση της εξαγωγής προσκηνίου

Στις περισσότερες εικόνες, το προσκήνιο δεν διαφέρει σαφώς από το παρασκήνιο. Η βελτίωση επιλογής σας επιτρέπει τώρα να εξάγετε αυτά τα προσκήνια. Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα ίδια όπως πιο πάνω, αλλά, κατά τη σχεδίαση του προσκηνίου, θα εναλλάξετε συχνά την προεπισκόπηση, χρησιμοποιήστε το εστίαση (πλήκτρο +), Σχεδίαση παρασκηνίου για να διαγράψετε ανεπιθύμητες περιοχές εξαγωγής παρασκηνίου. Μπορείτε επίσης να εργαστείτε απευθείας στη μάσκα προεπισκόπησης.

Σχήμα 14.35. Παράδειγμα σχεδίασης παρασκηνίου

Παράδειγμα σχεδίασης παρασκηνίου

Στα αριστερά: η σχεδίαση προσκηνίου πήγε εσκεμμένα εσφαλμένα πάνω από περιοχή παρασκηνίου: ένα τμήμα του παρασκηνίου θα συμπεριληφθεί στην επιλογή προσκηνίου!

Στη μέση: η επιλογή Σχεδίαση παρασκηνίου είναι σημειωμένη: σχεδίαση με ενσωμάτωση και ανεπιθύμητων εικονοστοιχείων.

Στα δεξιά: ανεπιθύμητα επιλεγμένα εικονοστοιχεία στο παρασκήνιο δεν είναι πια στην επιλογή προσκηνίου.


Σχήμα 14.36. Παράδειγμα σχεδίασης αγνώστου

Παράδειγμα σχεδίασης αγνώστου

Στα αριστερά: η επιλογή άφησε ένα μικρό κομμάτι προσκηνίου ανεπίλεκτο, σε άγνωστη περιοχή εικονοστοιχείων.

Στα δεξιά: με την επιλογή Σχεδίαση αγνώστου σημειωμένη, σχεδιάζετε σε ανεπίλεκτα εικονοστοιχεία. Είναι τώρα επιλεγμένα.