4.18. Αποθήκευση σε κανάλι

Η εντολή αποθήκευση σε κανάλι αποθηκεύει την επιλογή ως κανάλι. Το κανάλι μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί ως μάσκα επιλογής καναλιού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες για αυτά στην ενότητα διάλογος καναλιού.

4.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι.

  • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε από το Επεξεργασία επιλογής.