5.3. Επιλογέας χρώματος

Σχήμα 14.172. Ο επιλογέας χρώματος στην εργαλειοθήκη (εικονίδιο σταγονόμετρου)

Ο επιλογέας χρώματος στην εργαλειοθήκη (εικονίδιο σταγονόμετρου)

Το εργαλείο επιλογέα χρώματος χρησιμοποιείται για επιλογή χρώματος σε οποιαδήποτε ανοιχτή εικόνα στην οθόνη σας. Με κλικ σε σημείο στην εικόνα, μπορείτε να αλλάξετε το ενεργό χρώμα σε αυτό που βρίσκεται κάτω από το δείκτη. Από προεπιλογή, το εργαλείο δουλεύει στην ενεργή στρώση, αλλά η επιλογή Συγχώνευση δείγματος επιτρέπει τη λήψη του χρώματος όπως είναι στην εικόνα, με αποτέλεσμα το συνδυασμό όλων των στρώσεων. Μόνο χρώματα σε ορατές στρώσεις χρησιμοποιούνται. Ένα Παράθυρο πληροφοριών ανοίγει με κλικ στην εικόνα.

5.3.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το εργαλείο με πολλούς τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΕργαλείαΕπιλογέας χρώματος,

  • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου 0,

  • πατώντας το πλήκτρο Ctrl ενώ χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο ζωγραφικής. Ο διάλογος επιλογέα χρώματος δεν ανοίγει σε αυτή τη λειτουργία και το εργαλείο παραμένει αμετάβλητο μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου. Παρόλα αυτά μπορείτε να πάρετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Παράθυρο δείκτη.

5.3.2. Τροποποιητικά πλήκτρα

Ctrl

Το Ctrl δεν κάνει τίποτα εδώ. Αλλά, κατά τη χρήση εργαλείου βαφής, πατώντας το Ctrl επιτρέπει την επιλογή χρωμάτων χωρίς να πηγαίνετε στο εργαλείο Επιλογέας χρωμάτων.

Shift

Εάν η επιλογή Χρήση παραθύρου πληροφοριών δεν είναι σημειωμένη, πατώντας το πλήκτρο Shift, ανοίγει το παράθυρο πληροφοριών επιλογέα χρωμάτων όταν πατάτε σε ένα εικονοστοιχείο.

[Σημείωση] Σημείωση

Οι Πληροφορίες δείκτη σας δίνουν τις ίδιες πληροφορίες μόνιμα. Αλλά προσοχή, η προεπιλογή είναι Συγχωνευμένο δείγμα.

5.3.3. Επιλογές

Σχήμα 14.173. Επιλογές επιλογέα χρώματος

Επιλογές επιλογέα χρώματος

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Συγχωνευμένο δείγμα

Όταν ενεργοποιείται, το πλαίσιο ελέγχου Συγχωνευμένο δείγμα θα πάρει πληροφορίες χρώματος ως σύνθετο από όλες τις ορατές στρώσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση δείγματος είναι διαθέσιμες στην καταχώριση στο γλωσσάρι, Συγχώνευση δείγματος.

Μέσος όρος δείγματος

Ο ολισθητής Ακτίνα ρυθμίζει το μέγεθος της τετράγωνης περιοχής που χρησιμοποιείται για προσδιορισμό του μέσου χρώματος για την τελική επιλογή. Εάν διατηρείτε το κλικ στη στρώση, ο δείκτης ποντικιού δείχνει το μέγεθος του τετραγώνου ή της ακτίνας.

Επιλογή στόχου (Ctrl)
Μόνο επιλογή

Το χρώμα του επιλεγμένου εικονοστοιχείου θα εμφανιστεί σε ένα διάλογο πληροφοριών, αλλά δεν χρησιμοποιείται αλλιώς.

Ορισμός χρώματος προσκηνίου

Το χρώμα προσκηνίου, όπως φαίνεται στην περιοχή χρώματος εργαλειοθήκης, θα οριστεί στο χρώμα του εικονοστοιχείου που πατάτε.

Ορισμός χρώματος παρασκηνίου

Το χρώμα παρασκηνίου, όπως φαίνεται στην περιοχή χρώματος εργαλειοθήκης, θα οριστεί στο χρώμα του εικονοστοιχείου που πατάτε.

Προσθήκη στην παλέτα

Όταν αυτό το πλαίσιο επιλογής σημειωθεί, το επιλεγμένο χρώμα στέλνεται στην ενεργή χρωματική παλέτα. Δείτε Επεξεργαστής παλέτας.

Χρήση παραθύρου πληροφοριών

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το παράθυρο πληροφοριών ανοίγει αυτόματα. Το πλήκτρο Shift επιτρέπει την εναλλαγή αυτής της πιθανότητας προσωρινά.

Σχήμα 14.174. Παράθυρο πληροφοριών επιλογέα χρώματος

Παράθυρο πληροφοριών επιλογέα χρώματος