2.4. Άνοιγμα αρχείου…

Η εντολή Άνοιγμα… ενεργοποιεί ένα διάλογο που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα για φόρτωση από το σκληρό σας δίσκο ή από ένα εξωτερικό μέσο. Για άλλους τρόπους ανοίγματος αρχείων, δείτε τις εντολές που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες (Τμήμα 2.5, «Άνοιγμα ως στρώσεις…» κλπ.).

2.4.1. Ενεργοποίηση διαλόγου

 • Μπορείτε να προσπελάσετε τον διάλογο Άνοιγμα από το μενού: ΑρχείοΆνοιγμα….

 • Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτόν τον διάλογο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+O.

2.4.2. Περιήγηση αρχείου

Σχήμα 16.11. Ο διάλογος ανοίγματος εικόνας

Ο διάλογος ανοίγματος εικόνας

O περιηγητής αρχείων θα πρέπει να φαίνεται οικείος, εάν έχετε εργαστεί με αρχεία στο παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του διαλόγου παρακάτω.

 1. Το πλήκτρο Εισαγωγή ονόματος αρχείου εναλλάσσει την ορατότητα του πλαισίου κειμένου Τοποθεσία. Από προεπιλογή είναι κρυφό.

  Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+L έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως αυτό το κουμπί.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Όταν έχει επιλεγεί Αναζήτηση, ή Πρόσφατα χρησιμοποιημένα στον κατάλογο Μέρη, δεν είναι δυνατό να εμφανιστεί το πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία . Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα άλλο στοιχείο από αυτόν τον κατάλογο.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου Τοποθεσία μπορείτε να γράψετε μια διαδρομή για το αρχείο μιας εικόνας. Εάν δεν γράψετε καμιά διαδρομή, το όνομα του επιλεγμένου αρχείου θα εμφανιστεί. Μπορείτε επίσης να γράψετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος: θα συμπληρωθούν αυτόματα και μια λίστα ονομάτων αρχείων που ξεκινούν με αυτά τα γράμματα θα εμφανιστεί.

  Όταν ψάχνετε για ένα αρχείο ή κατάλογο χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό Αναζήτηση (δείτε πιο κάτω, στοιχείο 4), η ετικέτα αλλάζει σε Αναζήτηση και μπορείτε να εισάγετε το όνομα σε αυτό το πλαίσιο κειμένου.

 3. Η διαδρομή στον τρέχοντα φάκελο εμφανίζεται εδώ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πλοηγηθείτε σε έναν άλλο φάκελο πατώντας το επιθυμητό τμήμα.

 4. Με το Αναζήτηση μπορείτε να κοιτάξετε για ένα αρχείο ή κατάλογο, ακόμα κι αν δεν ξέρετε το ακριβές όνομα. Πατήστε στο Αναζήτηση, γράψτε ένα όνομα αρχείου, ή απλά ένα μέρος του ονόματος του αρχείου στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε Enter. Έπειτα η περιοχή εμφάνισης αρχείου (7) θα καταγράψει όλα τα αρχεία και τους καταλόγους του προσωπικού σας καταλόγου (user directory στα Windows) με ονόματα που περιέχουν το κείμενο που γράψατε. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε αρχεία συγκεκριμένης μορφής (10).

  Το Πρόσφατα χρησιμοποιημένα εμφανίζει τον κατάλογο αρχείων που έχετε ανοίξει πρόσφατα.

 5. Αυτή η περιοχή σάς δίνει πρόσβαση στους κύριους φακέλους σας και στις συσκευές αποθήκευσης.

 6. Αυτό το τμήμα του καταλόγου εμφανίζει τους φακέλους που έχετε προσθέσει σελιδοδείκτες. Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες χρησιμοποιώντας το + (βλ. 9) ή την επιλογή Προσθήκη σε σελιδοδείκτες που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξιοπατάτε σε έναν φάκελο στον κεντρικό πίνακα.

  Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν σελιδοδείκτη πατώντας στην επιλογή - ή στην επιλογή Διαγραφή που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξιοπατάτε σε έναν σελιδοδείκτη. Αυτό το δεξιό μενού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την Μετονομασία του σελιδοδείκτη.

 7. Τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου εμφανίζονται εδώ. Αλλάξτε τον τρέχοντα φάκελό σας με διπλό αριστερό κλικ σε ένα φάκελο σε αυτό το φάτνωμα. Επιλέξτε έναν φάκελο με αριστερό κλικ. Μπορείτε τότε να ανοίξετε το αρχείο που επιλέξατε με κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα διπλό αριστερό κλικ ανοίγει το φάκελο αμέσως. Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορείτε να ανοίξετε μόνο αρχεία εικόνων.

  Δεξί κλικ στο όνομα ενός φακέλου ανοίγει ένα μενού περιεχομένου:

  Το μενού περιεχομένου φακέλου
 8. Η επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται στο παράθυρο Προεπισκόπηση. Εάν είναι μια εικόνα που δημιουργήθηκε στο GIMP, το μέγεθος του αρχείου, η ανάλυση και η σύσταση της εικόνας εμφανίζονται κάτω από το παράθυρο προεπισκόπησης.

  [Υπόδειξη] Υπόδειξη

  Εάν η εικόνα σας έχει τροποποιηθεί από άλλο πρόγραμμα, μπορείτε να πατήστε στο παράθυρο προεπισκόπησης για να ενημερώσετε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.

 9. Πατώντας το πλήκτρο +, προσθέτετε τον επιλεγμένο φάκελο στους σελιδοδείκτες.

  Πατώντας το -, αφαιρείται τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη από τον κατάλογο.

 10. Το Επιλογή τύπου αρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε ρητά τη μορφή αρχείου εικόνας. Γενικά, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις το GIMP μπορεί να καθορίσει τον τύπο αρχείου αυτόματα.

  Η προεπιλογή είναι Αυτόματη ανίχνευση, κάτι που αναγκάζει το GIMP να προσπαθήσει να εντοπίσει αυτόματα τη σωστή μορφή.

  Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ούτε η επέκταση αρχείου, ούτε η εσωτερική πληροφορία στο αρχείο δεν είναι αρκετά για να πουν στο GIMP τον τύπο του αρχείου, μπορείτε να τον ορίσετε επιλέγοντας τον από τον κατάλογο.

2.4.3. Εισαγωγή εικόνας με κατατομή (προφίλ) χρώματος

Σχήμα 16.12. Το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σε χώρο εργασίας RGB

Το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σε χώρο εργασίας RGB

Όταν ανοίγετε μια εικόνα χωρίς XCF που έχει συνδεδεμένη χρωματική κατατομή (προφίλ), το GIMP θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να τη μετατρέψετε στην ενσωματωμένη χρωματική κατατομή sRGB του GIMP ή εάν θα διατηρήσετε την αρχική κατατομή.

Η χρήση οποιασδήποτε επιλογής είναι καλή, καθώς το GIMP θα κάνει τη μετατροπή κατατομής (προφίλ) στο παρασκήνιο όταν χρειάζεται. Εάν θέλετε το GIMP να σταματήσει να σας ρωτά, σημειώστε το Μη με ρωτήσετε ξανά. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε πάντα να επαναφέρετε την ερώτηση μεταβαίνοντας στις Προτιμήσεις, Διαχείριση χρωμάτων, Πολιτικές, Συμπεριφορά ανοίγματος αρχείου.