5.15. Κύματα

5.15.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.95. Παράδειγμα για το φίλτρο κυμάτων

Παράδειγμα για το φίλτρο κυμάτων

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο κυμάτων

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Κύματα» με προεπιλεγμένες επιλογές και περίοδο = 20,0


Με αυτό το φίλτρο παίρνετε το ίδιο αποτέλεσμα όπως μια πέτρα που πετιέται σε μια ήσυχη λιμνούλα, δίνοντας ομόκεντρα κύματα.

5.15.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΚύματα….

5.15.3. Επιλογές

Σχήμα 17.96. Επιλογές φίλτρου «κυμάτων»

Επιλογές φίλτρου «κυμάτων»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κέντρο Χ, κέντρο Υ

Μετακίνηση του κέντρου των κυμάτων

Εύρος

Μεταβολή του ύψους των κυμάτων.

Περιοδικό

Αυτό είναι το μήκος κύματος. Διαφοροποιείται η απόσταση μεταξύ της κορυφής των κυμάτων.

Η υψηλή προεπιλεγμένη τιμή ταιριάζει σε μεγάλες εικόνες. Για εικόνες με πλάτος και ύψος μερικών εκατοντάδων εικονοστοιχείων, μια πιο μικρή τιμή, όπως 20 στο παράδειγμά μας, ταιριάζει καλύτερα.

Μετατόπιση φάσης

Αυτή η εντολή μετατοπίζει την κορυφή του κυματισμού.

Λόγος διαστάσεων

Τιμές μικρότερες από 1,00 αποδίδουν ωοειδή κύματα, με μεγάλο άξονα κατακόρυφο. Τιμές μεγαλύτερες από 1,00 δίνουν τον μεγάλο άξονα οριζόντιο.

Μέθοδος επαναδειγματοληψίας

Αυτές οι μέθοδοι παρεμβολής περιγράφονται στο Παρεμβολή.

Περιορισμός παραμόρφωσης

Αυτό περιορίζει την παραμόρφωση στην περιοχή της εικόνας. Όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο, φαίνεται να έχετε διαφανείς ή μαύρες περιοχές (ανάλογα με το εάν η στρώση έχει κανάλι άλφα ή όχι). Όταν είναι ενεργοποιημένο, αυτές οι περιοχές θα διατηρήσουν το κανονικό τους χρώμα.