10.2. Επανάληψη τελευταίου

Η εντολή Επανάληψη τελευταίου εκτελεί την ενέργεια του πιο πρόσφατα εκτελεσμένου προσθέτου πάλι, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις όπως την τελευταία φορά που εκτελέστηκε. Δεν εμφανίζει διάλογο ή αίτημα επιβεβαίωσης.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η εντολή επαναλαμβάνει το πιο πρόσφατα εκτελεσμένο πρόσθετο, ανεξάρτητα εάν είναι στο μενού φίλτρα ή όχι.

10.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΕπανεμφάνισηφίλτρου,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+F.