2.2. Διάλογος καναλιών

Σχήμα 15.9. Ο διάλογος καναλιών

Ο διάλογος καναλιών

Ο διάλογος καναλιών είναι η κύρια διεπαφή για επεξεργασία, τροποποίηση και διαχείριση των καναλιών σας. Τα κανάλια έχουν διπλή χρήση. Γιαυτό ο διάλογος διαιρείται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος για χρωματιστά κανάλια και το δεύτερο μέρος για μάσκες επιλογής.

Color channels apply to the image and not to a specific layer. Basically, three primary colors are necessary to render all the wide range of natural colors. As other digital software, GIMP uses Red, Green, and Blue as primary colors. The first and primary channels display the Red, Green, and Blue values of each pixel in your image. Next to the channel name is a thumbnail displaying a grayscale representation of each channel, where white is 100% and black is 0% of the primary color. Alternatively, if your image is not a colored but a Grayscale image, there is only one primary channel called Gray. For an Indexed image with a fixed number of known colors there is also only one primary channel called Indexed. Then there is an optional channel called Alpha. This channel displays transparency values of each pixel in your image (See Alpha Channel in Glossary). In front of this channel is a thumbnail displaying a grayscale representation of the transparency where white is opaque and visible, and black is transparent and invisible. If you create your image without transparency then the Alpha channel is not present, but you can add it from the Layers dialog menu. Also, if you have more than one layer in your image, GIMP automatically creates an Alpha channel.

[Σημείωση] Σημείωση

Το GIMP δεν υποστηρίζει χρωματικά πρότυπα CMYK ή YUV.

Σχήμα 15.10. Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Κόκκινο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Πράσινο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Γαλάζιο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Κανάλι άλφα

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Όλα τα κανάλια


Η δεξιά εικόνα αποσυντίθεται σε τρία χρωματικά κανάλια (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και το κανάλι άλφα για διαφάνεια. Στη δεξιά εικόνα η διαφάνεια εμφανίζεται ως γκρι σκακιέρα. Στο χρωματικό κανάλι το λευκό είναι πάντοτε λευκό, επειδή όλα τα χρώματα είναι παρόντα και το μαύρο είναι μαύρο. Το κόκκινο καπέλο είναι ορατό στο κόκκινο κανάλι, αλλά σχεδόν αόρατο στα άλλα κανάλια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα απλά πράσινο και γαλάζιο που είναι ορατά μόνο στα δικά τους κανάλια και αόρατα στα άλλα.

2.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Κανάλια» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΚανάλια·

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΚανάλια.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Κανάλια» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΚανάλια.

2.2.2. Χρήση του διαλόγου καναλιού

2.2.2.1. Επισκόπηση

Τα άνω κανάλια είναι τα χρωματικά κανάλια και το προαιρετικό κανάλι άλφα. Οργανώνονται πάντα με την ίδια σειρά και δεν μπορούν να σβηστούν. Οι μάσκες επιλογής περιγράφονται παρακάτω και εμφανίζονται ως λίστα στο διάλογο. Κάθε κανάλι εμφανίζεται στη λίστα με τα γνωρίσματα του, συμπεριλαμβάνοντας μια μικρογραφία και το όνομα του. Με δεξί κλικ σε είσοδο λίστας καναλιού ανοίγει το μενού περιεχομένου καναλιού.

2.2.2.2. Γνωρίσματα καναλιού

Κάθε κανάλι φαίνεται στη λίστα με τα δικά του γνωρίσματα, που είναι πολύ παρόμοια με το γνωρίσματα στρώσης:

Ορατότητα καναλιού

Από προεπιλογή κάθε κανάλι και έτσι κάθε τιμή χρώματος είναι ορατή. Αυτό υποδηλώνεται από ένα εικονίδιο «ανοιχτού ματιού». Κλικ στο εικονίδιο ματιού (ή στο χώρο εάν το κανάλι δεν είναι ορατό) θα εναλλάξει την ορατότητα του καναλιού.

Αλυσίδα καναλιών

Τα κανάλια αντιπροσωπεύουν μάσκες επιλογής (τα νέα κανάλια από το κατώτερο μέρος της λίστας καναλιών) που μπορούν να ομαδοποιηθούν χρησιμοποιώντας το κουμπί με το εικονίδιο «αλυσίδας». Τότε αυτά τα κανάλια επηρεάζονται όλα κατά τον ίδιο τρόπο από λειτουργίες που εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε από αυτά.

Τα βασικά χρωματικά κανάλια (τα προεπιλεγμένα κανάλια στο ανώτερο μέρος της λίστας καναλιού) μπορούν επίσης να ομαδοποιηθούν. Από προεπιλογή, όταν όλα τα χρωματικά κανάλια (και το κανάλι άλφα) επιλέγονται, οι είσοδοι λίστας επισημαίνονται. Οι λειτουργίες θα εκτελεστούν σε όλα τα κανάλια. Με κλικ σε μια είσοδο λίστας καναλιού μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το κανάλι. Με λειτουργίες όπως χρωματισμός μια στρώση θα εφαρμοστεί στα επιλεγμένα («ομαδοποιημένα») κανάλια μόνο. Κλικ ξανά στην είσοδο λίστας θα ενεργοποιήσει το κανάλι.

Μικρογραφία

Ένα μικρό εικονίδιο προεπισκόπησης αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του καναλιού. Σε μια μάσκα επιλογής, αυτή η προεπισκόπηση μπορεί να μεγεθυνθεί με πατημένο κλικ σε αυτή.

Όνομα καναλιού

Το όνομα του καναλιού πρέπει να είναι μοναδικό μες την εικόνα. Διπλό κλικ στο όνομα του καναλιού μάσκας επιλογής θα επιτρέψει την επεξεργασία του. Τα ονόματα των βασικών καναλιών (κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, άλφα) δεν μπορούν να μεταβληθούν.

[Προσοχή] Προσοχή

Τα ενεργοποιημένα κανάλια εμφανίζονται τονισμένα (γενικά) με γαλάζιο στο διάλογο. Με κλικ σε κανάλι στη λίστα εναλλάσσετε την ενεργοποίηση του αντίστοιχου καναλιού. Απενεργοποίηση ενός χρωματικού καναλιού κόκκινου, γαλάζιου ή πράσινου έχει σοβαρές επιπτώσεις. Π.χ., εάν απενεργοποιήσετε το γαλάζιο κανάλι, όλα τα εικονοστοιχεία που προστίθενται από δω και πέρα στην εικόνα δεν θα έχουν γαλάζιο συστατικό και έτσι ένα λευκό εικονοστοιχείο θα έχει το κίτρινο συμπληρωματικό χρώμα.

2.2.2.3. Διαχείριση καναλιών

Κάτω από τη λίστα καναλιών είναι ένα σύνολο κουμπιών που επιτρέπουν την εκτέλεση μερικών βασικών λειτουργιών στη λίστα καναλιών.

Επεξεργασία γνωρισμάτων καναλιού

Διαθέσιμο μόνο για μάσκες επιλογής. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα καναλιού. Οι άλλες δύο παράμετροι επηρεάζουν την ορατότητα καναλιού στο παράθυρο εικόνας· ελέγχουν την Αδιαφάνεια και το χρησιμοποιούμενο χρώμα για τη μάσκα στο παράθυρο εικόνας. Με κλικ στο κουμπί χρώματος εμφανίζεται ο επιλογέας χρώματος GIMP και τότε μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα μάσκας.

Νέο κανάλι

Μπορείτε να δημιουργήσετε εδώ ένα νέο κανάλι. Ο εμφανιζόμενος διάλογος επιτρέπει τον ορισμό Αδιαφάνειας και χρησιμοποιούμενου χρώματος μάσκας στην εικόνα για αντιπροσώπευση της επιλογής. (Εάν χρησιμοποιήσετε το κουμπί νέου καναλιού στο μενού καναλιού, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το νέο κανάλι με τις με τις προηγούμενες επιλογές πατώντας το πλήκτρο Shift όταν κάνετε κλικ). Αυτό το νέο κανάλι είναι ένα κανάλι μάσκας (μια μάσκα επιλογής) που εφαρμόζεται πάνω στην εικόνα. Δείτε Μάσκα επιλογής

Ανύψωση καναλιού

Διαθέσιμο μόνο για μάσκες επιλογής: μπορείτε εδώ να ανεβάσετε το κανάλι μια θέση στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση του καναλιού στην ανώτατη θέση της λίστας.

Βύθιση καναλιού

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη στρώση μια θέση κάτω στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση της στρώσης στην πυθμένα της λίστας.

Διπλασιασμός καναλιού

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του ενεργού καναλιού. Στο όνομα του νέου καναλιού προσαρτάται ένας αριθμός.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να διπλασιάσετε το χρωματικό κανάλι ή το κανάλι άλφα. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε ένα αντίγραφο τους και να χρησιμοποιήσετε αργότερα ως επιλογή σε εικόνα.

Κανάλι σε επιλογή

Εδώ μπορείτε να μετασχηματίσετε το κανάλι σε επιλογή. Από προεπιλογή η επιλογή παράγεται από ένα κανάλι που αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη ενεργή επιλογή. Είναι δυνατό να το αλλάξετε εδώ με κλικ στα πλήκτρα επιλογής.

 • Shift: η επιλογή παράγεται από ένα κανάλι που προστίθεται στην προηγούμενη ενεργή επιλογή. Η τελική επιλογή συγχωνεύεται και από τα δύο.

 • Ctrl: η τελική επιλογή είναι η αφαίρεση της επιλογής που παράγεται από κανάλι από την προηγούμενη ενεργή επιλογή.

 • Shift+Ctrl: η τελική επιλογή είναι η τομή της επιλογής που παράγεται από ένα κανάλι με την προηγούμενη ενεργή επιλογή. Μόνο τα κοινά μέρη διατηρούνται.

Διαγραφή καναλιού

Διαθέσιμο μόνο για μάσκες επιλογής: μπορείτε εδώ να διαγράψετε το ενεργό κανάλι.

2.2.2.4. Μενού περιεχομένου καναλιών

Σχήμα 15.11. Μενού περιεχομένου καναλιού

Μενού περιεχομένου καναλιού

Επισκόπηση

Μπορείτε να πάρετε το μενού περιεχομένου καναλιού με δεξί κλικ σε μικρογραφία καναλιού. Αυτό το μενού δίνει τις ίδιες λειτουργίες σε κανάλια όπως αυτές που είναι διαθέσιμες από τα κουμπιά διαλόγου. Η μόνη διαφορά αφορά μετασχηματισμό σε λειτουργίες επιλογής, καθεμιά τους έχει τη δικιά της είσοδο στο μενού.

Επεξεργασία γνωρισμάτων καναλιού, Νέο κανάλι, Ανύψωση καναλιού, Βύθιση καναλιού, Διπλασιασμός καναλιού, Διαγραφή καναλιού

Δείτε Διαχείριση καναλιών.

Κανάλι σε επιλογή

Επιλογή προερχόμενη από κανάλι αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενεργή επιλογή.

Προσθήκη στην επιλογή

Επιλογή παραγόμενη από κανάλι προστίθεται σε προηγούμενη ενεργή επιλογή. Η τελική επιλογή συγχωνεύει και τις δύο.

Αφαίρεση από την επιλογή

Η τελική επιλογή είναι αφαίρεση της επιλογής που παράγεται από ένα κανάλι από προηγούμενη ενεργή επιλογή.

Τομή με την επιλογή

Η τελική επιλογή είναι τομή της επιλογής που παράγεται από κανάλι με την προηγούμενη ενεργή επιλογή. Μόνο τα κοινά μέρη διατηρούνται.

2.2.3. Μάσκες επιλογής

Σχήμα 15.12. Μια επιλογή αποτελούμενη από κανάλια.

Μια επιλογή αποτελούμενη από κανάλια.

Τα κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση και επαναφορά των επιλογών σας. Στο διάλογο καναλιού μπορείτε να δείτε μια μικρογραφία που αντιπροσωπεύει την επιλογή. Οι μάσκες επιλογής είναι ένας γραφικός τρόπος για δημιουργία επιλογών σε ένα κανάλι στάθμης του γκρι, όπου τα λευκά εικονοστοιχεία επιλέγονται και τα μαύρα εικονοστοιχεία δεν επιλέγονται. Άρα τα γκρι εικονοστοιχεία είναι μερικώς επιλεγμένα. Μπορείτε να τα θεωρήσετε ως απαλύνσεις της επιλογής, μια ήπια μετάβαση μεταξύ επιλεγμένων και μη επιλεγμένων. Αυτό είναι σημαντικό για αποφυγή του άσχημου αποτελέσματος θολούρας, όταν γεμίζετε την επιλογή ή όταν σβήνετε τα περιεχόμενα του μετά την απομόνωση ενός υποκειμένου από το παρασκήνιο.

Δημιουργία μασκών επιλογής

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αρχικοποίησης μιας μάσκας επιλογής.

 • Από το μενού παραθύρου εικόνας ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι εάν υπάρχει μια ενεργή επιλογή.

 • Στο παράθυρο εικόνας το κάτω αριστερό κουμπί δημιουργεί μια Γρήγορη μάσκα· το περιεχόμενο θα αρχικοποιηθεί με την ενεργή επιλογή.

 • Από το διάλογο καναλιού, με κλικ στο κουμπί Νέο κανάλι ή από το μενού περιεχομένου. Όταν δημιουργηθεί, αυτή η μάσκα επιλογής εμφανίζεται στο διάλογο καναλιού, ονομαζόμενη «Αντίγραφο μάσκας επιλογής» με έναν αριθμό-ουρά. Μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένου που παίρνετε με δεξί κλικ στο κανάλι.

2.2.3.1. Χρήση μασκών επιλογής

Με το κανάλι αρχικοποιημένο, επιλεγμένο (επισημασμένο με γαλάζιο), ορατό (εικονίδιο ματιού στο διάλογο) και εμφανιζόμενο όπως θέλετε (γνωρίσματα χρώματος και διαφάνειας), μπορείτε να αρχίσετε να δουλεύετε με όλα τα εργαλεία ζωγραφικής. Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα είναι σημαντικά. Εάν βάψετε με κάποιο χρώμα εκτός από το λευκό, γκρι ή μαύρο, η τιμή χρώματος (φωτεινότητα) θα χρησιμοποιηθεί για να ορίσει ένα γκρι (μεσαίο, ανοιχτό ή σκούρο). Όταν η μάσκα σας βάφεται, μπορείτε να την μετασχηματίσετε σε μια επιλογή με κλικ στο κουμπί (κανάλι σε επιλογή) ή από το μενού περιεχομένου.

Μπορείτε να δουλέψετε με μάσκες επιλογής όχι μόνο με το εργαλείο ζωγραφικής αλλά επίσης με άλλα εργαλεία. Π.χ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επιλογής για να γεμίσετε ομοιόμορφα περιοχές με διαβαθμίσεις ή μοτίβα. Προσθέτοντας πολλές μάσκες επιλογής στη λίστα σας μπορείτε εύκολα να συνθέσετε πολύ περίπλοκες επιλογές. Κάποιος μπορεί να πει ότι μια μάσκα επιλογής είναι μια επιλογή όπως μια στρώση σε μια εικόνα.

[Προσοχή] Προσοχή

Όσο η μάσκα επιλογής είναι ενεργοποιημένη δουλεύετε στη μάσκα και όχι στην εικόνα. Για να δουλέψετε στην εικόνα, πρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές μάσκας. Μην ξεχάσετε επίσης να σταματήσετε την εμφάνιση μασκών στην εικόνα αφαιρώντας το εικονίδιο μάσκας. Ελέγξτε επίσης ότι όλα τα κανάλια RGB και άλφα είναι ενεργοποιημένα και εμφανίζονται στην εικόνα.

2.2.4. Γρήγορη μάσκα

Σχήμα 15.13. Διάλογος γρήγορης μάσκας

Διάλογος γρήγορης μάσκας

Μια Γρήγορη μάσκα είναι μια Μάσκα επιλογής με σκοπό τη προσωρινή χρήση βαφής της επιλογής. Προσωρινά σημαίνει ότι, αντίθετα με τη κανονική μάσκα επιλογής, θα διαγραφεί από τη λίστα καναλιού, μετά το μετασχηματισμό του σε επιλογή. Τα Εργαλεία επιλογής μερικές φορές εμφανίζουν τα όρια τους, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση σύνθετων επιλογών σχεδίασης, ως σταδιακών. Σε αυτήν την περίπτωση, χρήση της γρήγορης μάσκας είναι μια καλή ιδέα που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα.

2.2.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Η γρήγορη μάσκα μπορεί να ενεργοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

 • Από το μενού εικόνας: ΕπιλογήΕναλλαγή γρήγορης μάσκας.

 • Με κλικ στο αριστερό κάτω κουμπί που εμφανίζεται κόκκινο στο στιγμιότυπο.

 • Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Shift+Q.

2.2.4.2. Δημιουργία γρήγορης μάσκας

Για αρχικοποίηση γρήγορης μάσκας, κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας. Με ενεργή επιλογή στην εικόνα σας, τότε το περιεχόμενο του εμφανίζεται αμετάβλητο, ενώ το περίγραμμα καλύπτεται με ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Χωρίς ενεργή επιλογή, τότε όλη η εικόνα καλύπτεται με ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Με ένα άλλο κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί η γρήγορη μάσκα θα απενεργοποιηθεί.

Από το κανάλι διαλόγου μπορείτε με διπλό κλικ στο όνομα ή τη μικρογραφία να επεξεργαστείτε τα γνωρίσματα της Γρήγορης μάσκας. Έπειτα μπορείτε να αλλάξετε την Αδιαφάνεια και τα χρώματα γεμίσματός της. Οποτεδήποτε, μπορείτε να κρύψετε τη μάσκα με κλικ στο εικονίδιο ματιού μπροστά από την Γρήγορη μάσκα.

Η μάσκα κωδικοποιείται σε γκρι τόνους, έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε άσπρο ή γκρι για να μειώσετε την περιοχή που περιορίζεται από τη μάσκα και μαύρο για να την αυξήσετε. Η βαμμένη περιοχή σε ανοιχτό ή σκούρο γκρι θα είναι μεταβατικές περιοχές για την επιλογή όπως απάλυνση. Όταν η μάσκα σας είναι έτοιμη, κλικ ξανά στο κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας και η γρήγορη μάσκα θα αφαιρεθεί από τη λίστα καναλιού και θα μετατραπεί σε επιλογή.

Ο σκοπός της γρήγορης μάσκας είναι να βάψει μια επιλογή και τις μεταπτώσεις της με τα εργαλεία ζωγραφικής χωρίς ανησυχίες για τη διαχείριση των μασκών επιλογής. Είναι ένας καλός τρόπος για απομόνωση ενός υποκειμένου σε μια εικόνα, επειδή αφού γίνει η επιλογή πρέπει να αφαιρέσετε μόνο το περιεχόμενό της (ή να αντιστρέψετε εάν το υποκείμενο είναι στην επιλογή).

2.2.4.3. Χρήση γρήγορης μάσκας με διαβάθμιση

Περιγραφή

 1. Στιγμιότυπο του παραθύρου εικόνας με ενεργοποιημένη τη γρήγορη μάσκα. Όσο η γρήγορη μάσκα είναι ενεργοποιημένη, όλες οι λειτουργίες γίνονται σε αυτή. Μια διαβάθμιση από μαύρο (αριστερά) σε άσπρο (δεξιά) έχει εφαρμοστεί στη μάσκα.

 2. Η γρήγορη μάσκα είναι τώρα απενεργοποιημένη. Η επιλογή καταλαμβάνει το δεξί μισό μέρος της εικόνας (μυρμήγκια που περπατούν) επειδή το όριο της επιλογής είναι στη μέση της διαβάθμισης.

 3. Μια πινελιά έχει τώρα προστεθεί κατά την ενεργοποιημένη επιλογή. Περίεργο! Η διαβάθμιση, αν και αόρατη, παραμένει ενεργή πάνω από την εικόνα, σε επιλεγμένες και μη επιλεγμένες περιοχές!

Μετά το πάτημα του κουμπιού γρήγορης μάσκας, η εντολή παράγει ένα προσωρινό κανάλι 8 δυαδικών (0-255), στο οποίο η προοδευτική επιλογή εργασίας αποθηκεύεται. Εάν η επιλογή είναι ήδη παρούσα η μάσκα ενεργοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής. Αφού η γρήγορη μάσκα ενεργοποιηθεί, η εικόνα καλύπτεται από ένα κόκκινο ημιδιαφανές πέπλο. Αυτό αναπαριστά τα ανεπίλεκτα εικονοστοιχεία. Οποιοδήποτε Εργαλείο ζωγραφικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία επιλογής στη γρήγορη μάσκα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο χρώμα γκρι κλίμακας, σύμφωνο με τις ιδιότητες του καναλιού, ενεργοποίηση του λευκού για καθορισμό της μελλοντικής επιλεγμένης τοποθεσίας. Η επιλογή θα εμφανιστεί μόλις η γρήγορη μάσκα εναλλαγεί, αλλά το προσωρινό της κανάλι δε θα είναι πια διαθέσιμο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Η αποθήκευση σε κανάλι της επιλογής γίνεται με την επιλογή της γρήγορης μάσκας στο μενού εικόνας Επιλογή/Αποθήκευση σε κανάλι

2.2.4.4. Χρήση
 1. Άνοιγμα μιας εικόνας ή εκκίνηση ενός νέου εγγράφου.

 2. Ενεργοποίηση της γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας. Εάν η επιλογή είναι παρούσα, η μάσκα αρχικοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής.

 3. Επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης και χρησιμοποιήστε το με χρώματα γκρι κλίμακας στη γρήγορη μάσκα.

 4. Απενεργοποίηση της γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας.