2.2. Διάλογος καναλιών

Σχήμα 15.10. Ο διάλογος καναλιών

Ο διάλογος καναλιών

Ο διάλογος καναλιών είναι η κύρια διεπαφή για επεξεργασία, τροποποίηση και διαχείριση των καναλιών σας. Τα κανάλια έχουν διπλή χρήση. Γιαυτό ο διάλογος διαιρείται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος για χρωματιστά κανάλια και το δεύτερο μέρος για μάσκες επιλογής.

Τα χρωματικά κανάλια ισχύουν για την εικόνα και όχι για μια συγκεκριμένη στρώση. Βασικά, τρία βασικά χρώματα είναι απαραίτητα για την απόδοση όλου του ευρέος φάσματος των φυσικών χρωμάτων. Όπως και άλλα ψηφιακά λογισμικά, το GIMP χρησιμοποιεί το Κόκκινο, το Πράσινο και το Γαλάζιο ως βασικά χρώματα. Το πρώτο και τα πρωτεύοντα κανάλια εμφανίζουν τις τιμές του Κόκκινου, του Πράσινου και του Γαλάζιου κάθε εικονοστοιχείου στην εικόνα σας.

Δίπλα στο όνομα του καναλιού υπάρχει μια μικρογραφία που εμφανίζει μια αναπαράσταση κλίμακας του γκρι για κάθε κανάλι, όπου το λευκό είναι 100% και το μαύρο είναι 0% του κύριου χρώματος. Εναλλακτικά, εάν η εικόνα σας δεν είναι έγχρωμη αλλά εικόνα σε κλίμακα του γκρι, υπάρχει μόνο ένα πρωτεύον κανάλι που ονομάζεται Γκρι. Για μια εικόνα από ευρετήριο με σταθερό αριθμό γνωστών χρωμάτων υπάρχει επίσης μόνο ένα πρωτεύον κανάλι που ονομάζεται με ευρετήριο.

Έπειτα υπάρχει ένα προαιρετικό κανάλι που λέγεται Άλφα. Αυτό το κανάλι εμφανίζει τιμές διαφάνειας κάθε εικονοστοιχείου στην εικόνα σας (Δείτε Κανάλι άλφα στο γλωσσάρι). Μπροστά από αυτό το κανάλι είναι μια μικρογραφία που εμφανίζει μια αναπαράσταση γκρι κλίμακας της διαφάνειας, όπου το άσπρο είναι αδιαφανές και ορατό και το μαύρο είναι διαφανές και αόρατο. Εάν δημιουργείτε την εικόνα σας χωρίς διαφάνεια, τότε το κανάλι άλφα δεν είναι παρόν, αλλά μπορείτε να το προσθέσετε από το μενού διαλόγου στρώσεων. Επίσης, εάν έχετε περισσότερες από μια στρώσεις στην εικόνα σας, το GIMP δημιουργεί αυτόματα ένα κανάλι άλφα.

[Σημείωση] Σημείωση

Το GIMP δεν υποστηρίζει χρωματικά πρότυπα CMYK ή YUV.

Σχήμα 15.11. Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Κόκκινο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Πράσινο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Γαλάζιο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Κανάλι άλφα

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Όλα τα κανάλια


Η δεξιά εικόνα αποσυντίθεται σε τρία χρωματικά κανάλια (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και το κανάλι άλφα για διαφάνεια. Στη δεξιά εικόνα η διαφάνεια εμφανίζεται ως γκρι σκακιέρα. Στο χρωματικό κανάλι το λευκό είναι πάντοτε λευκό, επειδή όλα τα χρώματα είναι παρόντα και το μαύρο είναι μαύρο. Το κόκκινο καπέλο είναι ορατό στο κόκκινο κανάλι, αλλά σχεδόν αόρατο στα άλλα κανάλια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα απλά πράσινο και γαλάζιο που είναι ορατά μόνο στα δικά τους κανάλια και αόρατα στα άλλα.

2.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Κανάλια» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΚανάλια·

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΚανάλια.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Κανάλια» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΚανάλια.

2.2.2. Χρήση του διαλόγου καναλιών

2.2.2.1. Επισκόπηση

Τα κανάλια στο επάνω μέρος είναι τα έγχρωμα κανάλια και το προαιρετικό κανάλι άλφα. Είναι πάντα οργανωμένα με την ίδια σειρά και δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Στη μέση υπάρχουν δύο πλήκτρα κλειδώματος, που δείχνουν την κατάσταση κλειδώματος για το τρέχον επιλεγμένο κανάλι στην κάτω περιοχή. Η κάτω περιοχή εμφανίζει έναν κατάλογο με μάσκες επιλογής. Κάθε κανάλι εμφανίζεται στον κατάλογο με τα γνωρίσματά του, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρογραφίας και του ονόματός του. Δεξιοπατώντας σε μια καταχώρηση καταλόγου καναλιών ανοίγει το μενού περιβάλλοντος καναλιού.

2.2.2.2. Γνωρίσματα κλειδώματος καναλιού

Πάνω από τον κατάλογο των καναλιών μάσκας επιλογής υπάρχουν δύο πλαίσια ελέγχου που δείχνουν την κατάσταση των χαρακτηριστικών κλειδώματος του τρέχοντος επιλεγμένου καναλιού μάσκας.

Κλείδωμα εικονοστοιχείων

Το εικονίδιο με το πινέλο δείχνει εάν είναι ενεργοποιημένο (επισημασμένο) το «κλείδωμα εικονοστοιχείων» για το τρέχον κανάλι. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, το κανάλι είναι κλειδωμένο για οποιαδήποτε ενέργεια που αλλάζει τα εικονοστοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα γίνονται αλλαγές σε αυτό το κανάλι.

Κλείδωμα θέσης και μεγέθους

Το εικονίδιο του σταυρού με τα βέλη δείχνει εάν η «θέση και το μέγεθος κλειδώματος» είναι ενεργοποιημένα (επισημασμένα) για το τρέχον κανάλι. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, το κανάλι κλειδώνεται για κάθε ενέργεια που αλλάζει τη θέση ή το μέγεθος.

2.2.2.3. Γνωρίσματα καναλιού

Κάθε κανάλι φαίνεται στη λίστα με τα δικά του γνωρίσματα, που είναι πολύ παρόμοια με το γνωρίσματα στρώσης:

Ορατότητα καναλιού

Από προεπιλογή κάθε κανάλι και έτσι κάθε τιμή χρώματος είναι ορατή. Αυτό υποδηλώνεται από ένα εικονίδιο «ανοιχτού ματιού». Κλικ στο εικονίδιο ματιού (ή στο χώρο εάν το κανάλι δεν είναι ορατό) θα εναλλάξει την ορατότητα του καναλιού.

Αλυσίδα καναλιών

Τα κανάλια αντιπροσωπεύουν μάσκες επιλογής (στο κατώτερο μέρος του καταλόγου καναλιών) που μπορούν να ομαδοποιηθούν χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το σύμβολο «αλυσίδας». Όλα αυτά τα κανάλια που έχουν ενεργοποιημένη την αλυσίδα θα επηρεαστούν κατά τον ίδιο τρόπο από λειτουργίες που εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε από αυτά.

Τα βασικά χρωματικά κανάλια (τα προεπιλεγμένα κανάλια στο ανώτερο μέρος του καταλόγου καναλιών) μπορούν επίσης να ομαδοποιηθούν. Από προεπιλογή, όταν όλα τα χρωματικά κανάλια (και το κανάλι άλφα) επιλέγονται, οι είσοδοι καταλόγου τους επισημαίνονται. Οι λειτουργίες θα εκτελεστούν σε όλα τα κανάλια. Πατώντας σε μια είσοδο καταλόγου καναλιού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το κανάλι. Λειτουργίες όπως ο χρωματισμός μιας στρώσης θα εφαρμοστεί στα επιλεγμένα («ομαδοποιημένα») κανάλια μόνο. Πατώντας στις απενεργοποιημένες εισόδους καταλόγου θα ξαναενεργοποιήσουν το κανάλι.

Μικρογραφία

Ένα μικρό εικονίδιο προεπισκόπησης αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του καναλιού. Αυτή η προεπισκόπηση μπορεί να μεγεθυνθεί κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω της.

Όνομα καναλιού

Το όνομα του καναλιού πρέπει να είναι μοναδικό μες την εικόνα. Διπλοπατώντας το όνομα ενός καναλιού μάσκας επιλογής θα επιτρέψει την επεξεργασία του. Τα ονόματα των βασικών καναλιών (κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο, άλφα) δεν μπορούν να μεταβληθούν. Διπλοπατώντας το εικονίδιο προεπισκόπησης, θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να ορίσετε όλα τα γνωρίσματα του καναλιού.

[Προσοχή] Προσοχή

Τα ενεργοποιημένα κανάλια εμφανίζονται τονισμένα στον διάλογο. Εάν πατήσετε σε ένα κανάλι στον κατάλογο εναλλάσσετε την ενεργοποίηση του αντίστοιχου καναλιού. Απενεργοποίηση ενός χρωματικού καναλιού κόκκινου, γαλάζιου ή πράσινου έχει σοβαρές επιπτώσεις. Π.χ., εάν απενεργοποιήσετε το γαλάζιο κανάλι, όλα τα εικονοστοιχεία που προστίθενται από δω και πέρα στην εικόνα δεν θα έχουν γαλάζιο συστατικό και έτσι ένα λευκό εικονοστοιχείο θα έχει το κίτρινο συμπληρωματικό χρώμα.

2.2.2.4. Διαχείριση καναλιών

Κάτω από τον κατάλογο καναλιών είναι ένα σύνολο πλήκτρων, που επιτρέπουν την εκτέλεση μερικών βασικών λειτουργιών στον κατάλογο καναλιών.

Νέο κανάλι

Αυτό δημιουργεί ένα νέο κανάλι. Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να ορίσετε το Όνομα καναλιού, την Ετικέτα χρώματος, τα Γνωρίσματα καναλιού και Γνωρίσματα κλειδώματος και τέλος την Αδιαφάνεια και το χρώμα που χρησιμοποιούνται για τη μάσκα στο παράθυρο εικόνας. Πατώντας το πλήκτρο χρώματος εμφανίζει την επιλογή χρώματος GIMP, όπου μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της μάσκας. Εάν πατήσετε το πλήκτρο Shift, ενώ πατάτε το πλήκτρο Νέο κανάλι, το παράθυρο διαλόγου Νέου καναλιού δεν θα ανοίξει. Αντίθετα, το νέο κανάλι θα δημιουργηθεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. Αυτό το νέο κανάλι είναι μια μάσκα καναλιού (μάσκα επιλογής) που εφαρμόζεται πάνω στην εικόνα. Δείτε τη Μάσκα επιλογής

Ανύψωση καναλιού

Διαθέσιμο μόνο για μάσκες επιλογής: μπορείτε εδώ να ανεβάσετε το κανάλι μια θέση στον κατάλογο. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση του καναλιού στην ανώτατη θέση του καταλόγου.

Βύθιση καναλιού

Αυτό μετακινεί το κανάλι προς τα κάτω στον κατάλογο. Πατήστε το πλήκτρο Shift για να μετακινήσετε το κανάλι στο κάτω μέρος του καταλόγου.

Διπλασιασμός καναλιού

Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του ενεργού καναλιού. Στο όνομα του νέου καναλιού προσαρτάται ένας αριθμός.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να διπλασιάσετε το χρωματικό κανάλι ή το κανάλι άλφα. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε ένα αντίγραφο τους και να χρησιμοποιήσετε αργότερα ως επιλογή σε εικόνα.

Αντικατάσταση της επιλογής με αυτό το κανάλι

Εδώ μπορείτε να μετασχηματίσετε το κανάλι ώστε να γίνει επιλογή. Από προεπιλογή η επιλογή που παράγεται από ένα κανάλι αντικαθιστά την ενεργή επιλογή. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου.

 • Shift: η επιλογή που παράγεται από ένα κανάλι προστίθεται στην ενεργή επιλογή. Η τελική επιλογή συγχωνεύεται και από τις δύο.

 • Ctrl: η τελική επιλογή είναι η αφαίρεση της επιλογής που παράγεται από ένα κανάλι από την ενεργή επιλογή.

 • Shift+Ctrl: η τελική επιλογή είναι η τομή της επιλογής που παράγεται από ένα κανάλι με την ενεργή επιλογή. Μόνο τα κοινά επιλεγμένα μέρη και στα δύο διατηρούνται.

Διαγραφή καναλιού

Διαθέσιμο μόνο για μάσκες επιλογής: αυτό σας επιτρέπει να διαγράψετε το ενεργό κανάλι.

2.2.2.5. Μενού περιεχομένου καναλιών

Σχήμα 15.12. Μενού περιεχομένου καναλιού

Μενού περιεχομένου καναλιού

Επισκόπηση

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος του καναλιού δεξιοπατώντας σε ένα κανάλι. Αρκετές από τις λειτουργίες στα κανάλια είναι επίσης διαθέσιμες μέσω πλήκτρων στο κάτω μέρος του καταλόγου καναλιών. Αυτές οι λειτουργίες τεκμηριώνονται εκεί.

Νέο κανάλι, Ανύψωση καναλιού, Βύθιση καναλιού, Διπλασιασμός καναλιού, Διαγραφή καναλιού

Δείτε Διαχείριση καναλιών.

Επεξεργασία γνωρισμάτων καναλιού...

Διατίθεται μόνο για μάσκες επιλογής. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα του καναλιού, την Ετικέτα χρώματος, τα γνωρίσματα του καναλιού και τα γνωρίσματα κλειδώματος και, τέλος, την Αδιαφάνεια και το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη μάσκα στο παράθυρο εικόνας. Πατώντας το πλήκτρο χρώματος εμφανίζεται η επιλογή χρωμάτων του GIMP, όπου μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της μάσκας.

Ετικέτα χρώματος

Διατίθεται μόνο για μάσκες επιλογής. Αυτό σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μια ετικέτα χρώματος σε ένα κανάλι. Εάν έχετε πολλά κανάλια, αυτό μπορεί να διευκολύνει την αναγνώρισή τους, δίνοντας στα σχετικά κανάλια την ίδια ετικέτα χρώματος. Για να αφαιρέσετε την ετικέτα χρώματος επιλέξτε Καμία.

Κανάλι σε επιλογή

Η επιλογή που προέρχεται από κανάλι αντικαθιστά την προηγούμενη ενεργή επιλογή.

Προσθήκη στην επιλογή

Η επιλογή που προέρχεται από ένα κανάλι προστίθεται στην ενεργή επιλογή. Η τελική επιλογή συγχωνεύεται και από τις δύο.

Αφαίρεση από την επιλογή

Η τελική επιλογή είναι η αφαίρεση της επιλογής που παράγεται από ένα κανάλι από την προηγούμενη ενεργή επιλογή.

Τομή με την επιλογή

Η τελική επιλογή είναι η τομή της επιλογής που προκύπτει από ένα κανάλι με την ενεργή επιλογή. Διατηρούνται μόνο τα επιλεγμένα μέρη που είναι κοινά και για τις δύο.

2.2.3. Μάσκες επιλογής

Σχήμα 15.13. Μια επιλογή αποτελούμενη από κανάλια.

Μια επιλογή αποτελούμενη από κανάλια.

Τα κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση και επαναφορά των επιλογών σας. Στο διάλογο καναλιού μπορείτε να δείτε μια μικρογραφία που αντιπροσωπεύει την επιλογή. Οι μάσκες επιλογής είναι ένας γραφικός τρόπος για δημιουργία επιλογών σε ένα κανάλι στάθμης του γκρι, όπου τα λευκά εικονοστοιχεία επιλέγονται και τα μαύρα εικονοστοιχεία δεν επιλέγονται. Άρα τα γκρι εικονοστοιχεία είναι μερικώς επιλεγμένα. Μπορείτε να τα θεωρήσετε ως απαλύνσεις της επιλογής, μια ήπια μετάβαση μεταξύ επιλεγμένων και μη επιλεγμένων. Αυτό είναι σημαντικό για αποφυγή του άσχημου αποτελέσματος θολούρας, όταν γεμίζετε την επιλογή ή όταν σβήνετε τα περιεχόμενα του μετά την απομόνωση ενός υποκειμένου από το παρασκήνιο.

Δημιουργία μασκών επιλογής

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αρχικοποίησης μιας μάσκας επιλογής.

 • Από το μενού παραθύρου εικόνας ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι εάν υπάρχει μια ενεργή επιλογή.

 • Στο παράθυρο εικόνας το κάτω αριστερό πλήκτρο δημιουργεί μια Γρήγορη μάσκα· το περιεχόμενο θα αρχικοποιηθεί με την ενεργή επιλογή.

 • Από το διάλογο καναλιού, με κλικ στο κουμπί Νέο κανάλι ή από το μενού περιεχομένου. Όταν δημιουργηθεί, αυτή η μάσκα επιλογής εμφανίζεται στο διάλογο καναλιού, ονομαζόμενη «Αντίγραφο μάσκας επιλογής» με έναν αριθμό-ουρά. Μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένου που παίρνετε με δεξί κλικ στο κανάλι.

2.2.3.1. Χρήση μασκών επιλογής

Με το κανάλι αρχικοποιημένο, επιλεγμένο (επισημασμένο με γαλάζιο), ορατό (εικονίδιο ματιού στο διάλογο) και εμφανιζόμενο όπως θέλετε (γνωρίσματα χρώματος και διαφάνειας), μπορείτε να αρχίσετε να δουλεύετε με όλα τα εργαλεία βαφής. Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα είναι σημαντικά. Εάν βάψετε με κάποιο χρώμα εκτός από το λευκό, γκρι ή μαύρο, η τιμή χρώματος (luminosity - φωτεινότητα) θα χρησιμοποιηθεί για να ορίσει ένα γκρι (μεσαίο, ανοιχτό ή σκούρο). Όταν η μάσκα σας βάφεται, μπορείτε να την μετασχηματίσετε σε μια επιλογή πατώντας το πλήκτρο (Κανάλι σε επιλογή) ή από το μενού περιβάλλοντος.

Μπορείτε να δουλέψετε με μάσκες επιλογής όχι μόνο με το εργαλείο ζωγραφικής αλλά επίσης με άλλα εργαλεία. Π.χ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επιλογής για να γεμίσετε ομοιόμορφα περιοχές με διαβαθμίσεις ή μοτίβα. Προσθέτοντας πολλές μάσκες επιλογής στη λίστα σας μπορείτε εύκολα να συνθέσετε πολύ περίπλοκες επιλογές. Κάποιος μπορεί να πει ότι μια μάσκα επιλογής είναι μια επιλογή όπως μια στρώση σε μια εικόνα.

[Προσοχή] Προσοχή

Όσο η μάσκα επιλογής είναι ενεργοποιημένη δουλεύετε στη μάσκα και όχι στην εικόνα. Για να δουλέψετε στην εικόνα, πρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές μάσκας. Μην ξεχάσετε επίσης να σταματήσετε την εμφάνιση μασκών στην εικόνα αφαιρώντας το εικονίδιο μάσκας. Ελέγξτε επίσης ότι όλα τα κανάλια RGB και άλφα είναι ενεργοποιημένα και εμφανίζονται στην εικόνα.

2.2.4. Γρήγορη μάσκα

Σχήμα 15.14. Διάλογος γρήγορης μάσκας

Διάλογος γρήγορης μάσκας

Μια Γρήγορη μάσκα είναι μια Μάσκα επιλογής με σκοπό τη προσωρινή χρήση βαφής της επιλογής. Προσωρινά σημαίνει ότι, αντίθετα με τη κανονική μάσκα επιλογής, θα διαγραφεί από τη λίστα καναλιού, μετά το μετασχηματισμό του σε επιλογή. Τα Εργαλεία επιλογής μερικές φορές εμφανίζουν τα όρια τους, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση σύνθετων επιλογών σχεδίασης, ως σταδιακών. Σε αυτήν την περίπτωση, χρήση της γρήγορης μάσκας είναι μια καλή ιδέα που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα.

2.2.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Η γρήγορη μάσκα μπορεί να ενεργοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

 • Από το μενού εικόνας: ΕπιλογήΕναλλαγή γρήγορης μάσκας.

 • Με κλικ στο αριστερό κάτω κουμπί που εμφανίζεται κόκκινο στο στιγμιότυπο.

 • Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Shift+Q.

2.2.4.2. Δημιουργία γρήγορης μάσκας

Για αρχικοποίηση γρήγορης μάσκας, κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας. Με ενεργή επιλογή στην εικόνα σας, τότε το περιεχόμενο του εμφανίζεται αμετάβλητο, ενώ το περίγραμμα καλύπτεται με ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Χωρίς ενεργή επιλογή, τότε όλη η εικόνα καλύπτεται με ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Με ένα άλλο κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί η γρήγορη μάσκα θα απενεργοποιηθεί.

Από το κανάλι διαλόγου μπορείτε με διπλό κλικ στο όνομα ή τη μικρογραφία να επεξεργαστείτε τα γνωρίσματα της Γρήγορης μάσκας. Έπειτα μπορείτε να αλλάξετε την Αδιαφάνεια και τα χρώματα γεμίσματός της. Οποτεδήποτε, μπορείτε να κρύψετε τη μάσκα με κλικ στο εικονίδιο ματιού μπροστά από την Γρήγορη μάσκα.

Η μάσκα κωδικοποιείται σε γκρι τόνους, έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε άσπρο ή γκρι για να μειώσετε την περιοχή που περιορίζεται από τη μάσκα και μαύρο για να την αυξήσετε. Η βαμμένη περιοχή σε ανοιχτό ή σκούρο γκρι θα είναι μεταβατικές περιοχές για την επιλογή όπως απάλυνση. Όταν η μάσκα σας είναι έτοιμη, κλικ ξανά στο κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας και η γρήγορη μάσκα θα αφαιρεθεί από τη λίστα καναλιού και θα μετατραπεί σε επιλογή.

Ο σκοπός της γρήγορης μάσκας είναι να βάψει μια επιλογή και τις μεταπτώσεις της με τα εργαλεία ζωγραφικής χωρίς ανησυχίες για τη διαχείριση των μασκών επιλογής. Είναι ένας καλός τρόπος για απομόνωση ενός υποκειμένου σε μια εικόνα, επειδή αφού γίνει η επιλογή πρέπει να αφαιρέσετε μόνο το περιεχόμενό της (ή να αντιστρέψετε εάν το υποκείμενο είναι στην επιλογή).

2.2.4.3. Χρήση γρήγορης μάσκας με διαβάθμιση

Περιγραφή

 1. Στιγμιότυπο του παραθύρου εικόνας με ενεργοποιημένη τη γρήγορη μάσκα. Όσο η γρήγορη μάσκα είναι ενεργοποιημένη, όλες οι λειτουργίες γίνονται σε αυτή. Μια διαβάθμιση από μαύρο (αριστερά) σε άσπρο (δεξιά) έχει εφαρμοστεί στη μάσκα.

 2. Η γρήγορη μάσκα είναι τώρα απενεργοποιημένη. Η επιλογή καταλαμβάνει το δεξί μισό μέρος της εικόνας (μυρμήγκια που περπατούν) επειδή το όριο της επιλογής είναι στη μέση της διαβάθμισης.

 3. Μια πινελιά έχει τώρα προστεθεί κατά την ενεργοποιημένη επιλογή. Περίεργο! Η διαβάθμιση, αν και αόρατη, παραμένει ενεργή πάνω από την εικόνα, σε επιλεγμένες και μη επιλεγμένες περιοχές!

Μετά το πάτημα του κουμπιού γρήγορης μάσκας, η εντολή παράγει ένα προσωρινό κανάλι 8 δυαδικών (0-255), στο οποίο η προοδευτική επιλογή εργασίας αποθηκεύεται. Εάν η επιλογή είναι ήδη παρούσα η μάσκα ενεργοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής. Αφού η γρήγορη μάσκα ενεργοποιηθεί, η εικόνα καλύπτεται από ένα κόκκινο ημιδιαφανές πέπλο. Αυτό αναπαριστά τα ανεπίλεκτα εικονοστοιχεία. Οποιοδήποτε Εργαλείο ζωγραφικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία επιλογής στη γρήγορη μάσκα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο χρώμα γκρι κλίμακας, σύμφωνο με τις ιδιότητες του καναλιού, ενεργοποίηση του λευκού για καθορισμό της μελλοντικής επιλεγμένης τοποθεσίας. Η επιλογή θα εμφανιστεί μόλις η γρήγορη μάσκα εναλλαγεί, αλλά το προσωρινό της κανάλι δε θα είναι πια διαθέσιμο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Η αποθήκευση σε κανάλι της επιλογής γίνεται με την επιλογή της γρήγορης μάσκας στο μενού εικόνας Επιλογή/Αποθήκευση σε κανάλι

2.2.4.4. Χρήση
 1. Άνοιγμα μιας εικόνας ή εκκίνηση ενός νέου εγγράφου.

 2. Ενεργοποίηση της γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας. Εάν η επιλογή είναι παρούσα, η μάσκα αρχικοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής.

 3. Επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης και χρησιμοποιήστε το με χρώματα γκρι κλίμακας στη γρήγορη μάσκα.

 4. Απενεργοποίηση της γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας.