2.2. Διάλογος καναλιών

Σχήμα 15.10. Ο διάλογος καναλιών

Ο διάλογος καναλιών

Ο διάλογος καναλιών είναι η κύρια διεπαφή για επεξεργασία, τροποποίηση και διαχείριση των καναλιών σας. Τα κανάλια έχουν διπλή χρήση. Γιαυτό ο διάλογος διαιρείται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος για χρωματιστά κανάλια και το δεύτερο μέρος για μάσκες επιλογής.

Color channels apply to the image and not to a specific layer. Basically, three primary colors are necessary to render all the wide range of natural colors. As other digital software, GIMP uses Red, Green, and Blue as primary colors. The first and primary channels display the Red, Green, and Blue values of each pixel in your image.

Next to the channel name is a thumbnail displaying a grayscale representation of each channel, where white is 100% and black is 0% of the primary color. Alternatively, if your image is not a colored but a Grayscale image, there is only one primary channel called Gray. For an Indexed image with a fixed number of known colors there is also only one primary channel called Indexed.

Then there is an optional channel called Alpha. This channel displays transparency values of each pixel in your image (See Alpha Channel in Glossary). In front of this channel is a thumbnail displaying a grayscale representation of the transparency where white is opaque and visible, and black is transparent and invisible. If you create your image without transparency then the Alpha channel is not present, but you can add it from the Layers dialog menu. Also, if you have more than one layer in your image, GIMP automatically creates an Alpha channel.

[Σημείωση] Σημείωση

Το GIMP δεν υποστηρίζει χρωματικά πρότυπα CMYK ή YUV.

Σχήμα 15.11. Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Κόκκινο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Πράσινο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Γαλάζιο κανάλι

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Κανάλι άλφα

Αναπαράσταση μιας εικόνας με κανάλια

Όλα τα κανάλια


Η δεξιά εικόνα αποσυντίθεται σε τρία χρωματικά κανάλια (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και το κανάλι άλφα για διαφάνεια. Στη δεξιά εικόνα η διαφάνεια εμφανίζεται ως γκρι σκακιέρα. Στο χρωματικό κανάλι το λευκό είναι πάντοτε λευκό, επειδή όλα τα χρώματα είναι παρόντα και το μαύρο είναι μαύρο. Το κόκκινο καπέλο είναι ορατό στο κόκκινο κανάλι, αλλά σχεδόν αόρατο στα άλλα κανάλια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα απλά πράσινο και γαλάζιο που είναι ορατά μόνο στα δικά τους κανάλια και αόρατα στα άλλα.

2.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Κανάλια» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΚανάλια·

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΚανάλια.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Κανάλια» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΚανάλια.

2.2.2. Using the Channels dialog

2.2.2.1. Επισκόπηση

The channels at the top are the color channels and the optional Alpha channel. They are always organized in the same order and they cannot be removed. In the middle are two lock buttons, that show the lock status for the currently selected channel in the bottom area. The bottom area shows a list of selection masks. Every channel appears in the list with its attributes, including a thumbnail and its name. A right-click in a channel list entry opens the channel context menu.

2.2.2.2. Channel lock attributes

Above the list of selection mask channels are two check boxes that show the lock attributes state of the currently selected mask channel.

Κλείδωμα εικονοστοιχείων

The paintbrush icon shows whether «lock pixels» is enabled (highlighted) for the current channel. When this is enabled, the channel is locked for any action that changes the pixels, meaning there will be no changes done to this channel.

Κλείδωμα θέσης και μεγέθους

The cross-with-arrows icon shows whether «lock position and size» is enabled (highlighted) for the current channel. When this is enabled, the channel is locked for any action that changes the position or size.

2.2.2.3. Γνωρίσματα καναλιού

Κάθε κανάλι φαίνεται στη λίστα με τα δικά του γνωρίσματα, που είναι πολύ παρόμοια με το γνωρίσματα στρώσης:

Ορατότητα καναλιού

Από προεπιλογή κάθε κανάλι και έτσι κάθε τιμή χρώματος είναι ορατή. Αυτό υποδηλώνεται από ένα εικονίδιο «ανοιχτού ματιού». Κλικ στο εικονίδιο ματιού (ή στο χώρο εάν το κανάλι δεν είναι ορατό) θα εναλλάξει την ορατότητα του καναλιού.

Αλυσίδα καναλιών

The channels representing selection masks (in the lower part of the channel list) may be grouped using the button with the «chain» symbol. All channels that have the chain enabled will be affected in the same way by operations applied to any one of them.

Primary color channels (the default channels in the upper part of the channel list) may be grouped too. By default, all color channels (and the alpha channel) are selected, their list entries are highlighted. Operations will be performed on all channels. By clicking on a channel list entry you can deactivate this channel. Operations like colorizing a layer will then be applied to the selected («grouped») channels only. Clicking on the deactivated list entry will activate the channel again.

Μικρογραφία

A small preview icon represents the effect of the channel. This preview can be enlarged by holding down the left mouse button on it.

Όνομα καναλιού

The name of the channel, which must be unique within the image. Double-clicking on the name of a selection mask channel will allow you to edit it. The names of the primary channels (Red, Green, Blue, Alpha) can not be changed. Double-clicking on the preview icon will open a dialog where you can set all channel attributes.

[Προσοχή] Προσοχή

Activated channels appear highlighted in the dialog. If you click on a channel in the list you toggle activation of the corresponding channel. Disabling a color channel red, blue, or green has severe consequences. For instance if you disable the blue channel, all pixels from now on added to the image will not have a blue component, and so a white pixel will have the yellow complementary color.

2.2.2.4. Διαχείριση καναλιών

Below the channel list is a set of buttons allowing you to perform some basic operations on channel list.

Νέο κανάλι

This creates a new channel. A dialog will open where you can set the Channel name, the Color tag, the channel attributes and lock attributes, and finally the Opacity and color used for the mask in the image window. A click on the color button displays the GIMP color selector where you can change the mask color. If you press the Shift key while clicking the New Channel button, the New Channel Dialog will not be opened. Instead the new channel will be created with the same settings as used previously. This new channel is a channel mask (a selection mask) applied over the image. See Selection Mask

Ανύψωση καναλιού

Only available for selection masks: here you can move the channel up in the list. Press Shift key to move the channel to the top of the list.

Βύθιση καναλιού

This moves the channel down in the list. Press the Shift key to move the channel to the bottom of the list.

Διπλασιασμός καναλιού

This allows you to create a copy of the active channel. The name of the new channel is suffixed with a number.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να διπλασιάσετε το χρωματικό κανάλι ή το κανάλι άλφα. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε ένα αντίγραφο τους και να χρησιμοποιήσετε αργότερα ως επιλογή σε εικόνα.

Replace the Selection with this Channel

Here you can transform the channel to become a selection. By default the selection derived from a channel replaces the active selection. You can change this by using control keys.

 • Shift: the selection derived from a channel is added to the active selection. The final selection is merged from both.

 • Ctrl: the final selection is the subtraction of the selection derived from a channel from the active selection.

 • Shift+Ctrl: the final selection is the intersection of the selection derived from a channel with the active one. Only the selected parts common to both are kept.

Διαγραφή καναλιού

Only available for selection masks: this allows you to delete the active channel.

2.2.2.5. Μενού περιεχομένου καναλιών

Σχήμα 15.12. Μενού περιεχομένου καναλιού

Μενού περιεχομένου καναλιού

Επισκόπηση

You can get the channel context menu by right clicking on a channel. Several of the operations on channels are also available through buttons at the bottom of the channels list. Those operations are documented there.

Νέο κανάλι, Ανύψωση καναλιού, Βύθιση καναλιού, Διπλασιασμός καναλιού, Διαγραφή καναλιού

Δείτε Διαχείριση καναλιών.

Edit Channel Attributes...

Only available for selection masks. Here you can change the Channel name, the Color tag, the channel attributes and lock attributes, and finally the Opacity and color used for the mask in the image window. A click on the color button displays the GIMP color selector where you can change the mask color.

Color tag

Only available for selection masks. This allows you to assign a color tag to a channel. If you have a lot of channels this can make it easier to identify them by giving related channels the same color tag. To remove the color tag choose None.

Κανάλι σε επιλογή

The selection derived from a channel replaces the previously active selection.

Προσθήκη στην επιλογή

The selection derived from a channel is added to the active selection. The final selection is merged from both.

Αφαίρεση από την επιλογή

The final selection is the subtraction of the selection derived from a channel from the active selection.

Τομή με την επιλογή

The final selection is the intersection of the selection derived from a channel with the active one. Only the selected parts common to both are kept.

2.2.3. Μάσκες επιλογής

Σχήμα 15.13. Μια επιλογή αποτελούμενη από κανάλια.

Μια επιλογή αποτελούμενη από κανάλια.

Τα κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση και επαναφορά των επιλογών σας. Στο διάλογο καναλιού μπορείτε να δείτε μια μικρογραφία που αντιπροσωπεύει την επιλογή. Οι μάσκες επιλογής είναι ένας γραφικός τρόπος για δημιουργία επιλογών σε ένα κανάλι στάθμης του γκρι, όπου τα λευκά εικονοστοιχεία επιλέγονται και τα μαύρα εικονοστοιχεία δεν επιλέγονται. Άρα τα γκρι εικονοστοιχεία είναι μερικώς επιλεγμένα. Μπορείτε να τα θεωρήσετε ως απαλύνσεις της επιλογής, μια ήπια μετάβαση μεταξύ επιλεγμένων και μη επιλεγμένων. Αυτό είναι σημαντικό για αποφυγή του άσχημου αποτελέσματος θολούρας, όταν γεμίζετε την επιλογή ή όταν σβήνετε τα περιεχόμενα του μετά την απομόνωση ενός υποκειμένου από το παρασκήνιο.

Δημιουργία μασκών επιλογής

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αρχικοποίησης μιας μάσκας επιλογής.

 • Από το μενού παραθύρου εικόνας ΕπιλογήΑποθήκευση σε κανάλι εάν υπάρχει μια ενεργή επιλογή.

 • In the image window the bottom-left button creates a Quick Mask; the content will be initialized with the active selection.

 • Από το διάλογο καναλιού, με κλικ στο κουμπί Νέο κανάλι ή από το μενού περιεχομένου. Όταν δημιουργηθεί, αυτή η μάσκα επιλογής εμφανίζεται στο διάλογο καναλιού, ονομαζόμενη «Αντίγραφο μάσκας επιλογής» με έναν αριθμό-ουρά. Μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένου που παίρνετε με δεξί κλικ στο κανάλι.

2.2.3.1. Χρήση μασκών επιλογής

Once the channel is initialized, selected (highlighted in blue), visible (eye-icon in the dialog), and displayed as you want (color and opacity attributes), you can start to work with all the paint tools. The colors used are important. If you paint with some color other than white, gray, or black, the color Value (luminosity) will be used to define a gray (medium, light, or dark). When your mask is painted, you can transform it to a selection by clicking on the button (Channel to Selection) or from the context menu.

Μπορείτε να δουλέψετε με μάσκες επιλογής όχι μόνο με το εργαλείο ζωγραφικής αλλά επίσης με άλλα εργαλεία. Π.χ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επιλογής για να γεμίσετε ομοιόμορφα περιοχές με διαβαθμίσεις ή μοτίβα. Προσθέτοντας πολλές μάσκες επιλογής στη λίστα σας μπορείτε εύκολα να συνθέσετε πολύ περίπλοκες επιλογές. Κάποιος μπορεί να πει ότι μια μάσκα επιλογής είναι μια επιλογή όπως μια στρώση σε μια εικόνα.

[Προσοχή] Προσοχή

Όσο η μάσκα επιλογής είναι ενεργοποιημένη δουλεύετε στη μάσκα και όχι στην εικόνα. Για να δουλέψετε στην εικόνα, πρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές μάσκας. Μην ξεχάσετε επίσης να σταματήσετε την εμφάνιση μασκών στην εικόνα αφαιρώντας το εικονίδιο μάσκας. Ελέγξτε επίσης ότι όλα τα κανάλια RGB και άλφα είναι ενεργοποιημένα και εμφανίζονται στην εικόνα.

2.2.4. Γρήγορη μάσκα

Σχήμα 15.14. Διάλογος γρήγορης μάσκας

Διάλογος γρήγορης μάσκας

Μια Γρήγορη μάσκα είναι μια Μάσκα επιλογής με σκοπό τη προσωρινή χρήση βαφής της επιλογής. Προσωρινά σημαίνει ότι, αντίθετα με τη κανονική μάσκα επιλογής, θα διαγραφεί από τη λίστα καναλιού, μετά το μετασχηματισμό του σε επιλογή. Τα Εργαλεία επιλογής μερικές φορές εμφανίζουν τα όρια τους, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση σύνθετων επιλογών σχεδίασης, ως σταδιακών. Σε αυτήν την περίπτωση, χρήση της γρήγορης μάσκας είναι μια καλή ιδέα που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα.

2.2.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Η γρήγορη μάσκα μπορεί να ενεργοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

 • Από το μενού εικόνας: ΕπιλογήΕναλλαγή γρήγορης μάσκας.

 • Με κλικ στο αριστερό κάτω κουμπί που εμφανίζεται κόκκινο στο στιγμιότυπο.

 • Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Shift+Q.

2.2.4.2. Δημιουργία γρήγορης μάσκας

Για αρχικοποίηση γρήγορης μάσκας, κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας. Με ενεργή επιλογή στην εικόνα σας, τότε το περιεχόμενο του εμφανίζεται αμετάβλητο, ενώ το περίγραμμα καλύπτεται με ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Χωρίς ενεργή επιλογή, τότε όλη η εικόνα καλύπτεται με ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα. Με ένα άλλο κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί η γρήγορη μάσκα θα απενεργοποιηθεί.

Από το κανάλι διαλόγου μπορείτε με διπλό κλικ στο όνομα ή τη μικρογραφία να επεξεργαστείτε τα γνωρίσματα της Γρήγορης μάσκας. Έπειτα μπορείτε να αλλάξετε την Αδιαφάνεια και τα χρώματα γεμίσματός της. Οποτεδήποτε, μπορείτε να κρύψετε τη μάσκα με κλικ στο εικονίδιο ματιού μπροστά από την Γρήγορη μάσκα.

Η μάσκα κωδικοποιείται σε γκρι τόνους, έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσετε άσπρο ή γκρι για να μειώσετε την περιοχή που περιορίζεται από τη μάσκα και μαύρο για να την αυξήσετε. Η βαμμένη περιοχή σε ανοιχτό ή σκούρο γκρι θα είναι μεταβατικές περιοχές για την επιλογή όπως απάλυνση. Όταν η μάσκα σας είναι έτοιμη, κλικ ξανά στο κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας και η γρήγορη μάσκα θα αφαιρεθεί από τη λίστα καναλιού και θα μετατραπεί σε επιλογή.

Ο σκοπός της γρήγορης μάσκας είναι να βάψει μια επιλογή και τις μεταπτώσεις της με τα εργαλεία ζωγραφικής χωρίς ανησυχίες για τη διαχείριση των μασκών επιλογής. Είναι ένας καλός τρόπος για απομόνωση ενός υποκειμένου σε μια εικόνα, επειδή αφού γίνει η επιλογή πρέπει να αφαιρέσετε μόνο το περιεχόμενό της (ή να αντιστρέψετε εάν το υποκείμενο είναι στην επιλογή).

2.2.4.3. Χρήση γρήγορης μάσκας με διαβάθμιση

Περιγραφή

 1. Στιγμιότυπο του παραθύρου εικόνας με ενεργοποιημένη τη γρήγορη μάσκα. Όσο η γρήγορη μάσκα είναι ενεργοποιημένη, όλες οι λειτουργίες γίνονται σε αυτή. Μια διαβάθμιση από μαύρο (αριστερά) σε άσπρο (δεξιά) έχει εφαρμοστεί στη μάσκα.

 2. Η γρήγορη μάσκα είναι τώρα απενεργοποιημένη. Η επιλογή καταλαμβάνει το δεξί μισό μέρος της εικόνας (μυρμήγκια που περπατούν) επειδή το όριο της επιλογής είναι στη μέση της διαβάθμισης.

 3. Μια πινελιά έχει τώρα προστεθεί κατά την ενεργοποιημένη επιλογή. Περίεργο! Η διαβάθμιση, αν και αόρατη, παραμένει ενεργή πάνω από την εικόνα, σε επιλεγμένες και μη επιλεγμένες περιοχές!

Μετά το πάτημα του κουμπιού γρήγορης μάσκας, η εντολή παράγει ένα προσωρινό κανάλι 8 δυαδικών (0-255), στο οποίο η προοδευτική επιλογή εργασίας αποθηκεύεται. Εάν η επιλογή είναι ήδη παρούσα η μάσκα ενεργοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής. Αφού η γρήγορη μάσκα ενεργοποιηθεί, η εικόνα καλύπτεται από ένα κόκκινο ημιδιαφανές πέπλο. Αυτό αναπαριστά τα ανεπίλεκτα εικονοστοιχεία. Οποιοδήποτε Εργαλείο ζωγραφικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία επιλογής στη γρήγορη μάσκα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο χρώμα γκρι κλίμακας, σύμφωνο με τις ιδιότητες του καναλιού, ενεργοποίηση του λευκού για καθορισμό της μελλοντικής επιλεγμένης τοποθεσίας. Η επιλογή θα εμφανιστεί μόλις η γρήγορη μάσκα εναλλαγεί, αλλά το προσωρινό της κανάλι δε θα είναι πια διαθέσιμο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Η αποθήκευση σε κανάλι της επιλογής γίνεται με την επιλογή της γρήγορης μάσκας στο μενού εικόνας Επιλογή/Αποθήκευση σε κανάλι

2.2.4.4. Χρήση
 1. Άνοιγμα μιας εικόνας ή εκκίνηση ενός νέου εγγράφου.

 2. Ενεργοποίηση της γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας. Εάν η επιλογή είναι παρούσα, η μάσκα αρχικοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής.

 3. Επιλέξτε ένα εργαλείο σχεδίασης και χρησιμοποιήστε το με χρώματα γκρι κλίμακας στη γρήγορη μάσκα.

 4. Απενεργοποίηση της γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας.