7.2. Θόρυβος CIE lch

7.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.150. Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Θόρυβος CIE lch»

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Θόρυβος CIE lch»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής του φίλτρου «Θόρυβος CIE lch»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «θόρυβος CIE lch»


Το φίλτρο θορύβου CIE lch δημιουργεί θόρυβο στην ενεργή στρώση ή επιλογή χρησιμοποιώντας τη φωτεινότητα (Lightness), τη χρωματικότητα (Chroma), το χρωματικό πρότυπο απόχρωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIE («Compagnie Internationale d'Électricité»).

7.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΘόρυβος CIE lch ….

7.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.151. Επιλογές φίλτρου «Θόρυβος CIE lch»

Επιλογές φίλτρου «Θόρυβος CIE lch»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Θάμπωμα

Αυτός ο ολισθητής (1-8) ελέγχει την τυχαιότητα του θορύβου: υψηλή τιμή μικραίνει την τυχαιότητα.

Lightness

This slider changes the lightness of the noise.

Χρωματικότητα (Chroma)

Αυτός ο ολισθητής αλλάζει τη χρωματικότητα (chroma) των εικονοστοιχείων με τυχαίο μοτίβο (ποσοστό του λευκού της ίδιας φωτεινότητας (lightness).

Απόχρωση

Αυτός ο ολισθητής αλλάζει τη χροιά των εικονοστοιχείων με τυχαίο μοτίβο. Επιλέγει μια αυξανόμενη διαθέσιμη χρωματική περιοχή στον κύκλο χρώματος HSV από το αρχικό χρώμα εικονοστοιχείου.

Τυχαίος σπόρος

Μπορείτε να αλλάξετε τον σπόρο της τυχαιότητας.