Κεφάλαιο 6. Εξαγωγή εικόνων από το GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Αρχεία
1.1. Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
1.2. Τύποι αρχείων
2. Προετοιμασία εικόνων για τον ιστό
2.1. Εικόνες με βέλτιστη αναλογία μεγέθους/ποιότητας
2.2. Επιπρόσθετη μείωση του μεγέθους αρχείου
2.3. Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια

1. Αρχεία

Το GIMP μπορεί να διαβάσει και να γράψει μια μεγάλη ποικιλία τύπων γραφικών αρχείων. Με την εξαίρεση του εγγενούς τύπου αρχείου XCF του GIMP, ο χειρισμός των αρχείων γίνεται από πρόσθετα. Έτσι είναι σχετικά εύκολο να επεκταθεί το GIMP για να υποστηρίξει νέους τύπους αρχείων, όταν οι ανάγκες ανεβαίνουν.

1.1. Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων

[Σημείωση] Σημείωση

Στις προηγούμενες εκδόσεις του GIMP, όταν φορτώνατε μιε εικόνα σε κάποια μορφή, ας πούμε JPG ή PNG, η εικόνα κρατούσε τη μορφή της και αποθηκευότανε στην ίδια μορφή με αποθήκευση. Με το GIMP-2.8, οι εικόνες φορτώνονται, εισάγονται, στη μορφή XCF ως νέα εργασία. Για παράδειγμα, η εικόνα «ηλιοτρόπιο.png» θα φορτωθεί ως «*[ηλιοτρόπιο] (εισαγμένη)-1.0 (χρώμα από ευρετήριο, 1 στρώση)». Ο αρχικός αστερίσκος δείχνει ότι αυτό το αρχείο έχει αλαχθεί. Αυτή η εικόνα θα αποθηκευτεί ως «ηλιοτρόπιο.xcf» με αποθήκευση. Για να αποθηκεύσετε αυτήν την εικόνα σε άλλη μορφή πέρα από XCF, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εξαγωγή.

Όταν τελειώσετε δουλεύοντας με μια εικόνα, θα θέλετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα. (Στην πραγματικότητα είναι συχνά καλή ιδέα να την αποθηκεύεται σε ενδιάμεσα στάδια επίσης: το GIMP είναι ένα πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα, αλλά ακούσαμε φήμες, ίσως απόκρυφες, ότι είναι ίσως γνωστό σε περίεργες και μυστηριώδεις περιπτώσεις να καταρρέει.) Οι περισσότερες μορφές αρχείου που το GIMP μπορεί να ανοίξει, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν. Υπάρχει, όμως, μια μορφή αρχείου που είναι ειδική: η εγγενής μορφή XCF του GIMP και είναι χρήσιμη επειδή αποθηκεύει ο,τιδήποτε για μια εικόνα, (σχεδόν οτιδήποτε· δεν αποθηκεύει πληροφορίες «αναίρεσης»). Γι' αυτό η μορφή XCF είναι ειδικά κατάλληλη για αποθήκευση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και για αποθήκευση εικόνων που θα ξανανοιχτούν αργότερα στο GIMP. Τα αρχεία XCF δεν διαβάζονται από τα περισσότερα άλλα προγράμματα που εμφανίζουν εικόνες, έτσι, τελειώνοντας θα θέλετε προφανώς να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια πιο πλατιά χρησιμοποιούμενη μορφή όπως JPEG, PNG, TIFF, κλ.

1.2. Τύποι αρχείων

Υπάρχουν αρκετές εντολές για αποθήκευση εικόνων. Μια λίστα εντολών και πληροφορίες για τη χρήση τους, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα που καλύπτει το Μενού αρχείου.

Το GIMP σας επιτρέπει να εξάγετε τις εικόνες που δημιουργείτε σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι η μόνη μορφή ικανή να αποθηκεύσει όλες τις πληροφορίες σε μια εικόνα, που περιλαμβάνει στρώσεις, διαφάνειες κλ. είναι η εγγενής μορφή του GIMP XCF. Κάθε άλλη μορφή διατηρεί μερικές ιδιότητες της εικόνας και χάνει άλλες. Εξαρτάται από εσάς να καταλάβετε τις δυνατότητες της μορφής που επιλέγετε.

Η εξαγωγή εικόνας δεν τροποποιεί την ίδια την εικόνα, έτσι δεν χάνετε τίποτα εξάγοντας. Δείτε Εξαγωγή αρχείου.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν κλείνετε μια εικόνα (πιθανόν αφήνοντας το GIMP), προειδοποιείστε εάν η εικόνα είναι "βρόμικη"· δηλαδή εάν έχει αλλάξει χωρίς να έχει στη συνέχεια αποθηκευτεί (ένας αστερίσκος είναι μπροστά από το όνομα της εικόνας).

Σχήμα 6.1. Κλείσιμο προειδοποίησης

Κλείσιμο προειδοποίησης

Αποθήκευση εικόνας σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου θα σημάνει ότι θεωρείται "όχι βρόμικη", ακόμα κι αν η μορφή αρχείου δεν παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες από την εικόνα.

1.2.1. Εξαγωγή εικόνας ως GIF

Σχήμα 6.2. Ο διάλογος εξαγωγής GIF

Ο διάλογος εξαγωγής GIF

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Η μορφή αρχείου GIF δεν υποστηρίζει μερικές βασικές ιδιότητες της εικόνας, όπως ανάλυση εκτύπωσης. Εάν ενδιαφέρεσθε για αυτές τις ιδιότητες, χρησιμοποιείστε έναν διαφορετικό τύπο αρχείου όπως PNG.

Επιλογές GIF
Πλέξη

Επιλέγοντας πεπλεγμένο επιτρέπεται σε μια εικόνα στον ιστό να εμφανιστεί σταδιακά καθώς φορτώνεται. Η σταδιακή εμφάνιση της εικόνας είναι χρήσιμη με ταχύτητες χαμηλής σύνδεσης, επειδή μπορείτε να σταματήσετε μια εικόνα που δεν σας ενδιαφέρει· το πεπλεγμένο είναι μικρής χρήσης σήμερα λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης.

Σχόλια GIF

Τα σχόλια GIF υποστηρίζουν μόνο 7 δυαδικούς χαρακτήρες ASCII. Εάν χρησιμοποιήσετε χαρακτήρα εκτός του 7δυαδικού συνόλου ASCII, το GIMP θα εξαγάγει την εικόνα χωρίς σχόλιο και θα σας ενημερώσει ότι το σχόλιο δεν αποθηκεύτηκε.

Επιλογές κινουμένων σχεδίων GIF
Συνεχής βρόγχος

Όταν διαλέξετε αυτήν την επιλογή, η κίνηση θα επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι να τη σταματήσετε.

Καθυστέρηση μεταξύ των πλαισίων εάν είναι αόριστη

Μπορείτε να ορίσετε την καθυστέρηση, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μεταξύ των πλαισίων, εάν δεν ορίστηκε πριν. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τροποποιήσετε κάθε καθυστέρηση στο διάλογο στρώσεων.

Διευθέτηση πλαισίου όταν δεν προσδιορίζεται

Εάν αυτό δεν έχει καθοριστεί, μπορείτε να ορίσετε πόσα πλαίσια θα υπερτίθενται. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών επιλογών:

 • Δεν με ενδιαφέρει: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν όλες οι στρώσεις είναι αδιαφανείς. Οι στρώσεις θα αντικαταστήσουν ό,τι είναι από κάτω.

 • Προσθετικές στρώσεις (συνδυασμός): Τα προηγούμενα πλαίσια δεν θα καταργηθούν όταν εμφανίζεται ένα καινούργιο.

 • Ένα πλαίσιο ανά στρώση (αντικατάσταση): τα προηγούμενα πλαίσια θα καταργηθούν πριν την εμφάνιση ενός καινούργιου.

Χρήση της πιο πάνω εισαγόμενης καθυστέρησης για όλα τα πλαίσια

Αυτονόητο.

Χρήση της πιο πάνω εισαγόμενης διάταξης για όλα τα πλαίσια

Αυτονόητο.

1.2.2. Εξαγωγή εικόνας ως HEIF/HEIC

HEIF σημαίνει High Efficiency Image File Format (Μορφή αρχείου εικόνας υψηλής αποτελεσματικότητας). Γνωστή και ως HEIC High Efficiency Image Coding (Κωδικοποίηση εικόνας υψηλής αποτελεσματικότητας).

Διπλάσιες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε μια εικόνα HEIF από ότι σε μια εικόνα JPEG ιδίου μεγέθους, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, κανένας περιηγητής δεν υποστηρίζει εγγενώς το HEIF.

Περισσότερες πληροφορίες στη Βικιπαίδεια.

Σχήμα 6.3. Ο διάλογος εξαγωγής HEIF/HEIC

Ο διάλογος εξαγωγής HEIF/HEIC

Αυτές οι επιλογές είναι αυτονόητες.

1.2.3. Εξαγωγή εικόνας ως JPEG

Τα αρχεία JPEG έχουν συνήθως μια επέκταση .jpg, .JPG, ή .jpeg. Είναι μια πολύ πλατιά χρησιμοποιούμενη μορφή, επειδή συμπιέζει τις εικόνες πολύ αποτελεσματικά, ενώ ελαχιστοποιεί την απώλεια ποιότητας της εικόνας. Καμιά άλλη μορφή δεν πλησιάζει στην επίτευξη του ίδιου επιπέδου συμπίεσης. Δεν υποστηρίζει, όμως, διαφάνεια ή πολλαπλές στρώσεις.

Σχήμα 6.4. Ο διάλογος εξαγωγής JPEG

Ο διάλογος εξαγωγής JPEG

Ο αλγόριθμος του JPEG είναι περίπλοκος και εμπεριέχει έναν αριθμό επιλογών που προκαλούν σύγχυση και των οποίων το νόημα είναι πέρα από το σκοπό αυτής της τεκμηρίωσης. Εκτός και είσαστε ένας ειδικός του JPEG, η παράμετρος της ποιότητας είναι προφανώς η μόνη που θα χρειαστείτε να ρυθμίσετε.

Ποιότητα

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή JPEG, εμφανίζεται ένας διάλογος που σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο ποιότητας, που κυμαίνεται από 0 μέχρι 100. Τιμές πάνω από 95 δεν είναι γενικά χρήσιμες. Η προκαθορισμένη ποιότητα του 85 συνήθως παράγει θαυμάσια αποτελέσματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό να οριστεί η ποιότητα πραγματικά χαμηλότερη χωρίς υποβάθμιση της εικόνας. Μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα ρυθμίσεων διαφορετικής ποιότητας επιλέγοντας Προβολή προεπισκόπησης στο παράθυρο εικόνας στο διάλογο JPEG.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι αριθμοί για το επίπεδο ποιότητας JPEG έχουν διαφορετικό νόημα σε διάφορες εφαρμογές. Αποθήκευση με επίπεδο ποιότητας 80 στο GIMP δεν είναι κατ' ανάγκη συγκρίσιμο με αποθήκευση με επίπεδο ποιότητας 80 σε άλλη εφαρμογή.

Χρήση ποιοτικών ρυθμίσεων από την αρχική εικόνα

Εάν μία ειδική ποιοτική ρύθμιση (ή «πίνακας κβαντισμού») προσαρτήθηκε στην εικόνα όταν φορτώθηκε, τότε αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να την χρησιμοποιήσετε αντί για τις προκαθορισμένες.

Εάν κάνατε μόνο λίγες αλλαγές στην εικόνα, έπειτα ξαναχρησιμοποιήσατε την ίδια ρύθμιση ποιότητας θα πάρετε σχεδόν την ίδια ποιότητα και μέγεθος αρχείου όπως και η αρχική. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τις απώλειες που προκλήθηκαν από το βήμα της κβαντισμού, συγκρινόμενο με το τι θα συνέβαινε εάν χρησιμοποιούσατε διαφορετική ρύθμιση ποιότητας.

Εάν οι ρυθμίσεις ποιότητας που βρίσκονται στο αρχικό αρχείο δεν είναι καλύτερες από τις προκαθορισμένες ποιοτικές ρυθμίσεις, τότε η επιλογή «Χρήση ποιοτικών ρυθμίσεων από την αρχική εικόνα» θα είναι διαθέσιμες, αλλά όχι ενεργοποιημένες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι θα παίρνετε πάντοτε τουλάχιστον την ελάχιστη ποιότητα που προδιαγράφεται από προεπιλογή. Εάν δεν κάνατε μεγάλες αλλαγές στην εικόνα και θέλετε να την αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας την ίδια ποιότητα όπως η αρχική, τότε μπορείτε να το κάνετε ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή.

Εμφάνιση προεπισκόπησης σε παράθυρο εικόνας

Σημειώνοντας αυτήν την επιλογή, κάθε αλλαγή στην ποιότητα (ή άλλη παράμετρο του JPEG) παρουσιάζεται στην εμφάνιση εικόνας. (Αυτό δεν αλλάζει την εικόνα: η εικόνα επαναφέρεται στην αρχική της κατάσταση, όταν ο διάλογος JPEG κλείνει.)

Διατήρηση μεταδεδομένων

Εάν η εικόνα που φορτώσατε έχει μεταδεδομένα Exif, XMP, IPTC, διατηρούνται και μπορείτε να τα διατηρήσετε ή όχι κατά την εξαγωγή σε JPEG.

Αποθήκευση μικρογραφίας, αποθήκευση χρωματικής κατατομής (προφίλ)

Πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν την μικρή εικόνα μικρογραφίας ως γρήγορη διαθέσιμη μικρή προεπισκόπηση εικόνας.

Σχόλιο

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προσαρτημένο σχόλιο στην εικόνα που φορτώσατε ή να γράψετε ένα νέο.

Προχωρημένες επιλογές

Μερικές πληροφορίες για τις προχωρημένες ρυθμίσεις:

Βελτιστοποίηση

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η βελτιστοποίηση των παραμέτρων για κωδικοποίηση της εντροπίας θα χρησιμοποιηθεί. Το αποτέλεσμα είναι γενικά ένα πιο μικρό αρχείο, αλλά παίρνει πιο πολύ χρόνο να δημιουργηθεί.

Εξομάλυνση

Η συμπίεση JPG δημιουργεί παράσιτα. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να εξομαλύνετε την εικόνα όταν αποθηκεύεται, μειώνοντας την. Αλλά η εικόνα σας γίνεται κάπως θολή.

Χρήση αριθμητικής κωδικοποίησης

Η αριθμητική κωδικοποίηση είναι μορφή κωδικοποίησης εντροπίας (σχήμα συμπίεσης δεδομένων χωρίς απώλειες) που, από το GIMP-2.10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εξαγωγή ως JPEG. Οι εικόνες που χρησιμοποιούν αριθμητική κωδικοποίηση μπορεί να είναι 5 - 10 % μικρότερες. Αλλά τα παλιότερα λογισμικά μπορεί να έχουν πρόβλημα με το άνοιγμα αυτών των εικόνων.

Χρήση επανεκκίνησης σημειωτών

Το αρχείο εικόνας μπορεί να περιέχει σημειωτές που επιτρέπουν στην εικόνα να φορτωθεί ως τμήματα. Εάν η σύνδεση διακοπεί, ενώ φορτώνεται η εικόνα σε μια ιστοσελίδα, η φόρτωση μπορεί να συνεχιστεί από τον επόμενο σημειωτή.

Διάστημα (γραμμές MCU)

Οι εικόνες JPEG αποθηκεύονται ως σειρά συμπιεσμένων τετραγωνικών πλακιδίων με το όνομα MCU (ελάχιστη μονάδα κωδικοποίησης). Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος αυτών των πλακιδίων (σε εικονοστοιχεία).

Σταδιακό

Με αυτήν την επιλογή επισημασμένη, τα κομμάτια της εικόνας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με σειρά που επιτρέπει σταδιακή βελτιστοποίηση της εικόνας κατά τη διάρκεια αργής σύνδεσης με το διαδίκτυο. Η σταδιακή επιλογή για JPG έχει τον ίδιο σκοπό όπως η πεπλεγμένη επιλογή για GIF. Δυστυχώς, η σταδιακή επιλογή παράγει ελαφρώς μεγαλύτερα αρχεία JPG (από ότι χωρίς την σταδιακή επιλογή).

Υποδειγματοληψία

Το ανθρώπινο μάτι δεν είναι ευαίσθητο το με τον ίδιο τρόπο σε όλο το χρωματικό φάσμα. Η συμπίεση μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να τροποποιήσει ελαφρά διαφορετικά χρώματα που το μάτι αντιλαμβάνεται ως πολύ κοντινά, ως ιδανικά χρώματα. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι:

 • 1x1,1x1,1x1 (άριστη ποιότητα): Συνήθως αναφερόμενο ως (4:4:4), που παράγει την καλύτερη ποιότητα, διατηρώντας τα περιγράμματα και αντιθέσεις χρωμάτων, αλλά η συμπίεση είναι πιο μικρή.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): Αυτή είναι η τυπική υποδειγματοληψία, που συνήθως προσφέρει καλή αναλογία μεταξύ ποιότητας εικόνας και μεγέθους αρχείου. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις όπου χρησιμοποιώντας όχι υποδειγματοληψία (4:4:4) προσφέρει μια αξιοσημείωτη αύξηση στην ποιότητα της εικόνας· για παράδειγμα, όταν η εικόνα περιέχει λεπτές λεπτομέρειες όπως κείμενο πάνω από ομοιόμορφο φόντο, ή φωτογραφίες με σχεδόν επίπεδα χρώματα.

 • 1x2,1x1,1x1 Αυτό είναι παρόμοιο με το (2x1,1x1,1x1), αλλά η δειγματοληψία χρώματος είναι στην οριζόντια κατεύθυνση παρά στην κάθετη κατεύθυνση, σαν κάποιος να περιέστρεψε την εικόνα.

 • 2x2,1x1,1x1 (ελάχιστο αρχείο): Συνήθως αναφέρεται ως (4:1:1), παράγοντας ελάχιστα αρχεία. Αυτό ταιριάζει σε εικόνες με ασθενή περιγράμματα, αλλά τείνει να μετουσιώσει τα χρώματα.

Μέθοδος DCT

DCT είναι «διακριτός μετασχηματισμός συνημιτόνου» και είναι το πρώτο βήμα στον αλγόριθμο JPEG πηγαίνοντας από το χωρικό στο συχνοτικό τομέα. Οι επιλογές είναι «κινητή υποδιαστολή», « ακέραιος» (η προεπιλεγμένη) και «γρήγορος ακέραιος».

 • Η κινητή υποδιαστολή: Η μέθοδος κινητής υποδιαστολής είναι ελαφρά πιο ακριβής από τη μέθοδο ακέραιου, αλλά είναι πολύ πιο αργή εκτός και το μηχάνημα σας έχει πολύ γρήγορο υλικό κινητής υποδιαστολής. Επίσης σημειώστε ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου κινητής υποδιαστολής μπορεί να διαφέρουν ελαφρά μεταξύ των υπολογιστών, ενώ οι μέθοδοι ακέραιου πρέπει να δίνουν τα ίδια αποτελέσματα παντού.

 • ακέραιος (η προεπιλεγμένη): Αυτή η μέθοδος είναι πιο γρήγορη από την «κινητή υποδιαστολή», αλλά όχι τόσο ακριβής.

 • γρήγορος ακέραιος: Η μέθοδος γρήγορου ακέραιου είναι πολύ λιγότερο ακριβής από τις άλλες δύο.

1.2.4. Εξαγωγή εικόνας ως PNG

Σχήμα 6.5. Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως PNG»

Ο διάλογος «Εξαγωγή εικόνας ως PNG»

Πλέξη σάρωσης

Επιλέγοντας πεπλεγμένο επιτρέπεται σε μια εικόνα στον ιστό να εμφανιστεί σταδιακά καθώς φορτώνεται. Η σταδιακή εμφάνιση της εικόνας είναι χρήσιμη με ταχύτητες χαμηλής σύνδεσης, επειδή μπορείτε να σταματήσετε μια εικόνα που δεν σας ενδιαφέρει· το πεπλεγμένο είναι μικρής χρήσης σήμερα λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης.

Αποθήκευση χρώματος παρασκηνίου

Εάν η εικόνα σας έχει πολλά επίπεδα διαφάνειας, οι περιηγητές διαδικτύου που αναγνωρίζουν μόνο δύο επίπεδα, θα χρησιμοποιήσουν το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης σας στη θέση τους. Ο Internet Explorer μέχρι την έκδοση 6 δεν χρησιμοποιεί αυτήν την πληροφορία.

Αποθήκευση γάμα

Η διόρθωση γάμα είναι η ικανότητα να διορθώνονται οι διαφορές στην ερμηνεία τιμών χρωμάτων. Αυτό αποθηκεύει την πληροφορία γάμα στην PNG που αντανακλά τον τρέχοντα παράγοντα γάμα για την εμφάνιση σας. Θεατές σε άλλους υπολογιστές μπορούν τότε να αντισταθμίσουν για να επιβεβαιώσουν ότι η εικόνα δεν είναι ούτε πολύ σκοτεινή, ούτε πολύ φωτεινή.

Αποθήκευση μετατόπισης στρώσης

Το PNG υποστηρίζει μια τιμή μετατόπισης που λέγεται «oFFs chunk», που δίνει τα δεδομένα θέσης. Δυστυχώς, η υποστήριξη μετατόπισης PNG στο GIMP, είναι ελαττωματική, ή τουλάχιστον ασύμβατη με άλλες εφαρμογές και για πολύ χρόνο. Μην ενεργοποιείτε τις μετατοπίσεις, αφήστε το GIMP να ισοπεδώσει τις στρώσεις πριν την αποθήκευση και δεν θα έχετε προβλήματα.

Αποθήκευση ανάλυσης

Αποθήκευση ανάλυσης της εικόνας, σε ppi (εικονοστοιχεία ανά ίντσα).

Αποθήκευση χρόνου δημιουργίας

Ημερομηνία αποθήκευσης του αρχείου.

Αποθήκευση σχολίου

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το σχόλιο στο Ιδιότητες εικόνας.

Αποθήκευση τιμών χρωμάτων από διαφανή εικονοστοιχεία

Όταν είναι σημειωμένη αυτή η επιλογή, οι τιμές χρώματος αποθηκεύονται ακόμα κι αν τα εικονοστοιχεία είναι πλήρως διαφανή. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο με μια μοναδική στρώση, όχι με μια συγχωνευμένη σύνθεση. Όταν μια εικόνα πολλαπλών στρώσεων εξάγεται σε μορφή αρχείου μοναδικής στρώσης, δεν υπάρχει τρόπος που το GIMP να μπορεί να διατηρήσει τις τιμές χρώματος στα διαφανή εικονοστοιχεία.

Μορφή εικονοστοιχείων

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Στάθμη συμπίεσης

Επειδή η συμπίεση είναι χωρίς απώλειες, η μόνη αιτία για χρήση επιπέδου συμπίεσης πιο μικρό από 9, είναι εάν παίρνει πολύ χρόνο για συμπίεση ενός αρχείου σε αργό υπολογιστή. Κανένας φόβος από την αποσυμπίεση: είναι γρήγορη ανεξάρτητα από το επίπεδο συμπίεσης.

Διατήρηση μεταδεδομένων

Εάν η εικόνα που φορτώσατε έχει μεταδεδομένα Exif, XMP, IPTC, διατηρούνται και μπορείτε να τα διατηρήσετε ή όχι κατά την εξαγωγή σε PNG.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων

Πατήστε για αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φόρτωση προεπιλογών για να φορτώσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Η μορφή PNG υποστηρίζει εικόνες από πίνακα χρωμάτων. Χρησιμοποιώντας λιγότερα χρώματα, άρα, καταλήγουμε σε πιο μικρά αρχεία· αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δημιουργία εικόνων στον ιστό· δείτε Τμήμα 6.6, «Κατάσταση από ευρετήριο».

Οι υπολογιστές εργάζονται σε ομάδες των 8 δυαδικών που ονομάζονται «ψηφιολέξη». Μια ψηφιολέξη επιτρέπει 256 χρώματα. Μειώνοντας τον αριθμό των χρωμάτων κάτω από 256 δεν είναι χρήσιμο: μια ψηφιολέξη θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε και το μέγεθος του αρχείου δεν θα μικρύνει. Επιπρόσθετα, αυτή η «PNG8» μορφή, όπως το GIF, χρησιμοποιεί μόνο ένα δυαδικό ψηφίο για διαφάνεια· μόνο δύο επίπεδα διαφάνειας είναι δυνατά, διαφανές ή αδιαφανές.

Εάν θέλετε η διαφάνεια PNG να εμφανίζεται πλήρως από τον Internet Explorer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο AlphaImageLoader DirectX στον κώδικα της ιστοσελίδας σας. Δείτε Microsoft Knowledge Base [MSKB-294714]. Παρακαλώ σημειώστε, ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο για τον Internet Explorer 7 και πάνω.

1.2.5. Εξαγωγή εικόνας ως TIFF

Σχήμα 6.6. Ο διάλογος εξαγωγής TIFF

Ο διάλογος εξαγωγής TIFF

Συμπίεση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε το χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο για συμπίεση της εικόνας.

 • Καμία: Είναι γρήγορο και χωρίς απώλειες, αλλά το προκύπτον αρχείο είναι πολύ μεγάλο.

 • LZW: Η εικόνα συμπιέζεται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο «Lempel-Ziv-Welch», μια τεχνική συμπίεσης χωρίς απώλειες. Αυτός είναι παλιός, αλλά αποτελεσματικός και γρήγορος. Περισσότερες πληροφορίες στο: [WKPD-LZW].

 • Δυαδικά ανά πακέτο: Γρήγορο, απλό σχήμα συμπίεσης για κωδικοποίηση δεδομένων. Η Apple εισήγαγε την μορφή PackBits με την έκδοση του MacPaint σε υπολογιστή Macintosh. Μια ροή δεδομένων PackBits αποτελείται από πακέτα επικεφαλίδας μιας ψηφιολέξης ακολουθούμενα από δεδομένα. (Πηγή: [WKPD-PACKBITS])

 • Συρρίκνωση: Είναι ένας αλγόριθμος συμπίεσης δεδομένων χωρίς απώλειες που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό του αλγόριθμου LZ77 και του κώδικα Huffman. Χρησιμοποιείται επίσης σε μορφές αρχείων Zip, Gzip και PNG. Πηγή: [WKPD-ΣΥΣΤΟΛΗ].

 • JPEG: είναι ένας πολύ καλός αλγόριθμος συμπίεσης, αλλά με απώλειες.

 • CCITT Group 3 fax, CCITT Group 4 fax είναι μια ασπρόμαυρη μορφή που αναπτύχθηκε για μεταφορά εικόνων με φαξ.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Αυτές οι επιλογές μπορεί να επιλεγούν μόνο εάν η εικόνα είναι σε κατάσταση από ευρετήριο και μειωθεί σε δύο χρώματα. Πατήστε ΕικόναΚατάστασηΑπό ευρετήριο για μετατροπή σε εικόνα από πίνακα χρωμάτων. Βεβαιωθείτε για την ενεργοποίηση «Χρήση ασπρόμαυρης παλέτας (1-δυαδικό)».

Αποθήκευση στρώσεων

Από το GIMP-2.10.12, μπορείτε να αποθηκεύσετε στρώσεις κατά την εξαγωγή σε TIFF.

Αποθήκευση τιμών χρωμάτων από διαφανή εικονοστοιχεία

Με αυτήν την επιλογή οι χρωματικές τιμές αποθηκεύονται ακόμα κι αν τα εικονοστοιχεία είναι ολότελα διαφανή.

Σχόλιο

Σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να εισάγετε ένα σχόλιο που συνδέεται με την εικόνα.

Διατήρηση μεταδεδομένων

Εάν η εικόνα που φορτώσατε έχει μεταδεδομένα Exif, XMP, IPTC, διατηρούνται και μπορείτε να τα διατηρήσετε ή όχι κατά την εξαγωγή σε TIFF.

1.2.6. Εξαγωγή εικόνας ως MNG

Σχήμα 6.7. Διάλογος εξαγωγής αρχείου MNG

Διάλογος εξαγωγής αρχείου MNG

MNG είναι ακρωνύμιο για «γραφικά διαδικτύου πολλαπλής εικόνας».

Το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο Konqueror είναι ο μοναδικός περιηγητής ιστού που αναγνωρίζει τη μορφή κίνησης MNG. Παρακαλώ δείτε http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.