6.31. Νέοι οδηγοί από επιλογή

Η εντολή Νέοι οδηγοί από επιλογή προσθέτει τέσσερις γραμμές οδηγών, έναν για κάθε ανώτερη, κατώτερη, αριστερή και δεξιά ακμή της τρέχουσας επιλογής. Εάν δεν υπάρχει επιλογή στην τρέχουσα εικόνα, δεν σχεδιάζονται οδηγοί.

6.31.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΟδηγοίΝέοι οδηγοί από επιλογή.