4.7. Αλλαγή κατάστασης

Όπως με οτιδήποτε άλλο, οι εικόνες έρχονται σε διαφορετικά είδη και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Μερικές φορές, ένα μικρό μέγεθος είναι σημαντικό (για ιστότοπους) και άλλες φορές, η διατήρηση ενός υψηλού χρωματικού βάθους (π.χ., ένα οικογενειακό πορτρέτο) είναι αυτό που θέλετε. Το GIMP μπορεί να χειριστεί όλα αυτά, και περισσότερα, κυρίως μετατρέποντας μεταξύ τριών θεμελιακών καταστάσεων, όπως φαίνεται σε αυτό το μενού. Για την εναλλαγή της εικόνας σας σε μια από αυτές τις καταστάσεις, την ανοίγετε και ακολουθείτε αυτό το μενού και κλικ στην επιθυμητή κατάσταση.

Σχήμα 3.32. Διάλογος για αλλαγή κατάστασης

Διάλογος για αλλαγή κατάστασης

RGB- Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση, που χρησιμοποιείται για υψηλής ποιότητας εικόνες και ικανή να εμφανίσει εκατομμύρια χρωμάτων. Αυτή είναι επίσης η κατάσταση για τις περισσότερες από τις εργασίες εικόνας συμπεριλαμβάνοντας κλιμάκωση, περικοπή και ακόμα αναστροφή. Σε κατάσταση RGB, κάθε εικονοστοιχείο αποτελείται από τρία διαφορετικά συστατικά: R->κόκκινο, G->πράσινο, B->γαλάζιο. Καθένα από αυτά με τη σειρά του μπορεί να έχει τιμή έντασης μεταξύ 0-255. Αυτό που βλέπετε σε κάθε εικονοστοιχείο είναι ένας προσθετικός συνδυασμός αυτών των τριών συστατικών.

Από ευρετήριο- Αυτή είναι η συνήθως χρησιμοποιούμενη κατάσταση όταν το μέγεθος αρχείου είναι μια προϋπόθεση, ή όταν δουλεύετε με εικόνες με λίγα χρώματα. Εμπεριέχει τη χρήση ενός σταθερού αριθμού χρωμάτων (256 ή λιγότερα) για όλη την εικόνα για αναπαράσταση χρωμάτων. Από προεπιλογή, όταν αλλάξετε μια εικόνα σε εικόνα από παλέτα, το GIMP παράγει μια «άριστη παλέτα» για να αναπαραστήσει βέλτιστα την εικόνα σας.

Σχήμα 3.33. Ο διάλογος «Μετατροπή εικόνας σε χρώματα από ευρετήριο»

Ο διάλογος «Μετατροπή εικόνας σε χρώματα από ευρετήριο»

Όπως θα μπορούσατε να περιμένετε, αφού η απαιτούμενη πληροφορία για την αναπαράσταση του χρώματος σε κάθε εικονοστοιχείο είναι μικρότερη, το μέγεθος αρχείου είναι μικρότερο. Όμως, μερικές φορές, υπάρχουν επιλογές στα ποικίλα μενού που είναι αχνά για μη προφανή λόγο. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι το φίλτρο ή επιλογή δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν η εικόνα σας είναι στην τρέχουσα κατάσταση. Αλλάζοντας την κατάσταση σε RGB, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να λύσει αυτό το θέμα. Εάν η κατάσταση RGB δεν δουλεύει επίσης, ίσως η επιλογή που δοκιμάζετε απαιτεί η στρώση σας να έχει την ικανότητα να είναι διαφανής. Αυτό μπορεί να γίνει απλά με ΣτρώσηΔιαφάνειαΠροσθήκη καναλιού άλφα.

Σχήμα 3.34. Προσθήκη καναλιού άλφα

Προσθήκη καναλιού άλφα

Γκρι κλίμακα- Οι εικόνες γκρι κλίμακας έχουν αποχρώσεις του γκρι. Αυτή η κατάσταση έχει μερικές ειδικές χρήσεις και παίρνει λιγότερο χώρο στο σκληρό δίσκο σε μερικές μορφές, αλλά δεν συνιστάται για γενική χρήση καθώς η ανάγνωση δεν υποστηρίζεται από πολλές εφαρμογές.

Δεν υπάρχει ανάγκη για μετατροπή μιας εικόνας σε συγκεκριμένη κατάσταση πριν την αποθήκευση της στην προτιμώμενη μορφή, καθώς το GIMP είναι αρκετά έξυπνο για κατάλληλη εξαγωγή της εικόνας.